Download
nu trebuie tolerat n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
VIOLENŢA DOMESTICĂ PowerPoint Presentation
Download Presentation
VIOLENŢA DOMESTICĂ

VIOLENŢA DOMESTICĂ

1073 Views Download Presentation
Download Presentation

VIOLENŢA DOMESTICĂ

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. NU TREBUIE TOLERATĂ! VIOLENŢA DOMESTICĂ Nu trebuie aşteptat ceasul al XII-lea…

  2. Violenţa, în sens generic, semnifică utilizarea forţei şi a constrângerii de către un individ, grup sau clasă socială, în scopul impunerii propriei voinţe asupra altora Definiţia “violenţei în familie” • Consiliul Europei – Comitetul de Miniştri Violenţa în familie reprezintă orice act sau omisiune comisă în interiorul familiei de către unii dintre membrii acesteia, care aduce atingere vieţii, integrităţii corporale sau psihologice sau libertăţii altui membru al aceleiaşi familii sau vatămă în mod serios dezvoltarea personalităţii lui/ei • Legea Română – legea 217/2oo3 Violenţa în familie reprezintă orice acţiune fizică sau verbală săvârşită cu intenţie de către un membru de familie împotriva altui membru al aceleiaşi familii, care provoacă o suferinţă fizică, psihică, sexuală sau un prejudiciu material

  3. o multitudine de forme de agresiune familială maltratarea partenerului abuzul, molestarea copiilor incestul agresiuni verbale vătămarea corporală suprimarea vietii unor rude violenţe sexuale Amploarea violenţei familiale constituie una dintre cele mai grave probleme sociale cu care se confruntă societăţile contemporane, inclusiv România! + agresiunile din afara familiei climat social dominat de teamă, anxietate şi conflict

  4. CAUZE SPECIFICE AGRESORULUI CAUZE SPECIFICE VICTIMEI (în acceptarea situaţiei de violenţă domestică) CAUZE ALE VIOLENŢEI DOMESTICE • Istorie personală cu abuz • Nemulţumiri la locul de muncă • Consum de alcool sau substanţe • Neîncredere în sine • Inabilitate de a-şi identifica sentimentele • Schimbări de atitudine • Imaturitate emoţională • Temperament violent • Stare de sănătate • Gelozie / spirit posesiv • Abilităţi scăzute în viaţa intimă • Atitudine negativă faţă de femeie • Cultura / educaţie rigidă • Tradiţionalism privindrolul bărbatului / femeii • Istorie personală cu abuz în copilărie • Consum de alcool sau substanţe • Neîncredere în sine • Imaturitate emoţională • Abilităţi scăzute în viaţa intimă • Cultura / educaţie rigidă • Tradiţionalism privindrolul bărbatului / femeii • Stare de sănătate • Subordonare materială

  5. CAUZE SPECIFICE CAUZE ALE VIOLENŢEI DOMESTICE • Atitudine negativă faţă de femeie • Cultura / educaţie rigidă • Tradiţionalism privind rolul bărbatului / femeii • Impasibilitatea / comoditatea societăţii civile • Mass-media • Neasumarea responsabilităţii • Viciile + lacunele legislative • Neegalitate de şanse bărbaţi / femei • Neimplicarea autorităţilor

  6. asupra victimelor Reacţiile imediate : Stare de şoc Negare Izolare Confuzie Aplatizare afectivă Teamă Reacţiile în timp : Oboseală cronică Iritabilitate Tulburări de somn (coşmaruri) şi alimentare Dificultăţi în luarea deciziilor sau planificărilor de viitor Aplatizare afectivă, pasivitate extremă, neajutorate Incapacitatea de a identifica alternative ale situaţiei sale Reacţiile cumulative : Sentiment al pericolului exagerat Persistenţa memoriei traumatice şi a flashback-urilor Gânduri suicide, tentative de suicid Dependenţă de alcool, droguri Depresie Stimă de sine extrem de scăzută PTSD – stresul posttraumatic Efectele violenţei domestice • asupra copiilor • Copii de vârstă 0 – 5 ani : • Tulburări de somn • Enurezis nocturn • Anxietate de separare excesiv • Acuze somatice • Copii de vârstă 6 – 12 ani : • Frică de abandon • Tulburări alimentare • Neîncredere • Frica de a fi omorât • Încercarea de a controla comportamentul părinţilor • Comportamente de reducere a tensiunilor • Copii de vârstă peste 13 ani : • Consum de alcool, droguri în exces • Sarcini timpurii • Idei sau tentative de suicid • Delicvenţă • Sentiment de vinovăţie • Atitudini de copiere

  7. PORTRETE ALE ACTORILOR VIOLENŢEI DOMESTICE • Agresor: • Consum de alcool sau substanţe • Atracţie pentru arme • Neîncredere în sine • Temperament violent • Ironic / Critic / Cinic • Schimbă partenerii • Învinovăţeşte pe alţii pentru eşecurile proprii • Supărat pe lume • În conversaţii încearcă să domine • Crede că puterea şi controlul, pot fi obţinute prin violenţă • Cu stare de sănătate nedefinită • Fără ocupaţii serioase CÂTE ASEMENEA PORTRETE VEDEM OARE ZILNIC ?!

  8. PORTRETE ALE ACTORILOR VIOLENŢEI DOMESTICE • Victimă • Pierderea încrederii în sine, a valorii de sine şi a simţământului de control • Crede că înnebuneşte • Neglijenţa personală- igienă şi nutriţie • Stres ridicat şi frică- poate să provoace boli psihosomatice (ulcer, migrene, etc) - poate agrava boli cronice (astm, boli coronariene, etc) • Creşterea consumului de droguri şi alcool • Poate apărea comportamentul de deplasare a furiei pe copii, devenind violenţa cu ei CÂTE ASEMENEA PORTRETE VEDEM OARE ZILNIC ?!

  9. PORTRETE ALE ACTORILOR VIOLENŢEI DOMESTICE • Copiii • Probleme fizice, boli inexplicabile, expuşi la accidente în casă şi în afara casei, dezvoltare fizică mai lentă; • Probleme emoţionale şi mentale: anxietate mărită, simţământ de culpabilitate, frică de abandon, izolare, manie, frica de răniri şi moarte; • Probleme psihologice: neîncredere în sine, depresie, comparare cu viaţa mai fericită a colegilor; • Probleme de comportament: agresivitate sau pasivitate la agresiunile celorlalţi, probleme cu somnul, enurezie, bătăi, fuga de acasă, sarcini la vârste mici, relaţii pentru a scăpa de acasă, mutilare, consum de droguri şi alcool, comportament defensiv cu minciună; • Probleme şcolare - neîncredere, eliminare, schimbări bruşte în performantele şcolare, lipsa de concentrare, lipsa de maniere sociale; • Identificare cu eroi negativi. CÂTE ASEMENEA PORTRETE VEDEM OARE ZILNIC ?!

  10. Cum putem să ne opunemVIOLENŢEI DOMESTICE? • Acceptarea existenţei acestui flagel social • Implicarea activă personală în combaterea lui (prevenţie) • Măsuri de ajutorare a victimelor acestui flagel social • Acţiuni de educare / socializare pentru agresori sau persoane cu risc • Presiuni asupra organismelor de stat • Elaborare de strategii de viaţă bazate pe egalitate de gen, naţionalitate, religie… • Analizând şi studiind fiecare caz de violenţă domestică, pentru a învăţa din fiecare cum putem să evităm repetarea lor • NETOLERÂND ÎN NICI UN FEL VIOLENŢA!