p t ipari helyzetek min s g gyi vonatkoz sai n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Építőipari helyzetek minőségügyi vonatkozásai PowerPoint Presentation
Download Presentation
Építőipari helyzetek minőségügyi vonatkozásai

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 17
chloe-bush

Építőipari helyzetek minőségügyi vonatkozásai - PowerPoint PPT Presentation

106 Views
Download Presentation
Építőipari helyzetek minőségügyi vonatkozásai
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Építőipari helyzetek minőségügyi vonatkozásai 2011. január 6.

 2. Bevezetés • Krisztics István • Építészmérnök, felelős műszaki vezető • PTE referenciák • Mai előadás kb. 2 órában: építési helyzetek megbeszélése a minőségügy tükrében • Módszer: csoportos megbeszélés, tapasztalatcsere

 3. Helyzetgyakorlat szabályai • A témakörön belül kell maradni • A másik felet nem szabad megsérteni, megbántani • A vitát, beszélgetést a moderátor indítja és zárja le • A beszélgetést és a tapasztalatokat a moderátor foglalja össze • Neveket, cégeket nem említünk!

 4. Moderátori kérdések • Miért gondolja, hogy az ön megoldása a legjobb? Tudna-e más megoldást is javasolni? • Ki gondolja másképpen? • Milyen veszélyeket rejt a megoldása?

 5. 1. helyzetgyakorlat • Nézze meg a képet és tegyek műszaki ellenőri megállapításokat! • Ne minősítsen! Ne kritizáljon! • Konkrét tényeket közöljön! • A moderátor jelezze, ha minősítés, kritika hangzik el tényszerű közlés helyett!

 6. 2. helyzetgyakorlat • Dokumentálás az építőiparban • Általános kérdés: Milyen dokumentálási hiányosságokkal találkoznak általában az építőiparban? Mik a legkritikusabb, legveszélyesebb hibák? Milyen problémát okozhat az építtetőnek egy nem megfelelően kitöltött építési napló?

 7. 2. megoldások • Építési napló vezetése • Utólagos bejegyzéseknek kihagyják a helyet • A leírtak utólag nem értelmezhetők helyesen egy vita kapcsán • Jegyzőkönyv és emlékeztető nem megfelelő megválasztása (mikor melyik javasolt, mikor melyik kell) • Nincsenek érvényes példányok, vagy nem tudják melyik van érvényben (pl. tervmódosítások) • Az átadás-átvétel után az építtető számára nem ismert, hogy mit meddig kell megőriznie, erre hívja fel a figyelmet a műszaki ellenőr

 8. 3. helyzetgyakorlat • Anyagkezelés az építőiparban • Általános kérdés: Látja, hogy az építésvezető szeme láttára a kollégái ellopnak valamennyit az építési anyagból. Az építési anyag a kivitelező tulajdona ekkor még. Az építésvezető nem tesz semmit. Amikor kérdőre vonja, akkor azt mondja az építésvezető, hogy ez még mindig olcsóbb, mintha bejelentett bérért dolgozna. Hogyan képviseli ilyen helyzetben az építtetőt? Mit mond az építésvezetőnek, mint műszaki ellenőr?

 9. 3. megoldás • A lopás tényéről az építtetőt javasolt tájékoztatni, mivel később ez a magatartás fennállhat már az építtető tulajdonánál is • Javasolt egy háromoldalú egyeztetés a kivitelezővel (valamilyen felső vezető), az építtetővel és a műszaki ellenőrrel

 10. 4. helyzetgyakorlat • Minősített beszállító • Általános kérdés: Gondosan kiválasztott anyagszállítótól érkezik az építkezésre az építőanyag. Ön észre veszi, hogy nem érkezett a termékkel szállítói megfelelőségi nyilatkozat. Az anyagot azonnal el is kezdik beépíteni. Mit tesz műszaki ellenőrként? Mit fog jelenteni az építtetőnek?

 11. 4. megoldás • Hívja fel a figyelmet, hogy nem építhető be így az anyag • Naplózza be (védje a műszaki ellenőr önmagát) • Jelezze, hogy az építésfelügyelet is ellenőrzi a megfelelőségi igazolások meglétét, így ez további kockázatot jelent • A kivitelező hívja fel a beszállítót, hogy azonnal pótolja az igazolást (nem az átadás-átvételig, hanem még a beépítés alatt)

 12. 5. helyzetgyakorlat • Megfelelő személyi kompetencia • Általános kérdés: Az építés helyszínén felfedezi, hogy nem azok a személyek dolgoznak a helyszínen, akiket előzetesen lejelentettek. Más a nevük és a szaktudásuk sem egyezik. Tudja, hogy milyen olcsón kellett elvállalni a munkát a kivitelezőnek és hogy lehetetlen ezért az összegért szakemberrel dolgoztatni. Mit tesz ebben az esetben?

 13. 5. megoldás • Egyeztessen a felelős műszaki vezetővel, hogy van-e engedély arra (valamilyen módosítás), hogy a jelenlévő emberek dolgozhatnak • Egyeztessék az építtetővel, hogy milyen módosítási lehetőségek vannak ilyen esetben szerződés szerint • Amennyiben nincs változtatási lehetőség, naplózza be, hogy nem a minőségileg elfogadott emberek dolgoznak a helyszínen (csak tényeket közöljön a naplóban, véleményét külön feljegyzésben rögzítse és adja át az építtetőnek)

 14. 6. helyzetgyakorlat • Jogosultság, szerződéskötés • Az építtetőnek ajánlatot tesz, aki közli, hogy már választott építési műszaki vezetőt. Próbálja elmagyarázni, hogy neki most felelős műszaki vezetője van, nem műszaki ellenőre, de az építtető nem érti, hogy mi a különbség a kettő között, mert mindkettőt neki kell fizetni akkor. Hogyan védené meg a saját szakmája és szerepe fontosságát úgy, hogy a felelős műszaki vezető munkája is megmaradjon?

 15. 6. megoldás • Ismertesse, hogy mit jelent, amikor valakit képviselnek • Ismertesse, hogy mi a felelős műszaki vezető feladata és jelezze, hogy az ő díjazását a kivitelezőnek kellene fizetnie, nem az építtetőnek közvetlen • Érzékeltesse a felelős műszaki vezető jelentési kötelezettségét, ami csak a kivitelezőre tartozik és a műszaki ellenőr jelentési kötelezettségét, ami az építtetőre

 16. 7. helyzetgyakorlat • Meséljen el egy építési hibát, amellyel találkozott! Ismertesse, hogy hogyan fedezte fel a hibát, mi volt az oka és mit lehet a jövőben tenni, hogy még egyszer ne forduljon elő! • Olyan esetet meséljen el, ami egyedi és tanulságos mások számára!