risk y netimi
Download
Skip this Video
Download Presentation
Risk Yönetimi

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 16

Risk Yönetimi - PowerPoint PPT Presentation


 • 166 Views
 • Uploaded on

Risk Yönetimi. Risk ve Risk Yönetimi. Risk proje ürününü, projenin geliştirme sürecini, proje ortamını olumsuz yönde etkileyen olaydır Risk yönetimi risklerin olumsuz etkilerini en aza indirmek için yapılan planlanmış, düzenli girişimlerdir .

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Risk Yönetimi' - chloe-abbott


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
risk ve risk y netimi
Risk ve Risk Yönetimi
 • Risk proje ürününü, projenin geliştirme sürecini, proje ortamını olumsuz yönde etkileyen olaydır
 • Risk yönetimi risklerin olumsuz etkilerini en aza indirmek için yapılan planlanmış, düzenli girişimlerdir.
 • Proje Yöneticisinin önemli görevi, projenin gidişatını ve proje ürününün kalitesini olumsuz etkileye bilecek riskleri sezmek ve onları önlemek için eylemler hazırlamaktır.
 • Risk analizinin sonuçları proje planında yer almalıdır
risk t rleri
Risk Türleri

Risk yöneticiliği, risklerin tanımlanması onların projeye etkisinin en aza indirilmesi girişimlerini içeriyor.

Risk projeyi ,oluşturulan proje ürününü ve projenin gerçekleştiren kurumu tehdit edebilir

Proje riskleri proje takvimini ve kaynakları etkiler

Ürün riskleri geliştirilen ürünün niteliğini ve başarımını etkiler

İş riskleri projenin ait olduğu kurumun gelişimini ve gereksinimlerin edinmesini etkiler

risk y netimi ad mlar
Risk Yönetimi Adımları

1.Riskin tanımlanması; Mümkün proje, ürün ve ticari riskler tanımlanıyor

2. Riskin çözümlenmesi; Tanımlanmış risklerin olasılıkları ve muhtemel sonuçları tahmin ediliyor

3. Riskin planlanması; riskin aradan kaldırılmasına veya etkilerinin en aza indirilmesine yönelik eylemler planı hazırlanıyor

4.Riskin izlenilmesi; proje geliştirme süreci boyunca yeni bilgiler elde edindikçe riskin değerlendirilmesi ve planlanmasında uygun değişiklikler yapılıyor

riskin tan mlanmas
Riskin Tanımlanması
 • Risklerin tanımlanması, risk yönetimi sürecinin birinci adımıdır. Burada amaç, projenin geliştirilmesi sürecinde ortaya çıka bilecek risklerin listesini belirlemektir.
 • Çok düşük olasılıklı riskler ve sonuçlarının proje etkisi dikkate alınamayacak kadar küçük olan riskler bu listeye salınmaz
 • Risklerin tanımlanması proje ekibi üyelerinin beyin fırtınası yapmaları ile veya proje yöneticinsin kendi deneyimlerine dayanarak verdiği kararla gerçekleştirilir.
 • Sürece yardım etmek için olası riskler türlerine göre sınıflandırılır
risk nedenleri
Risk Nedenleri
 • Teknoloji riskler; geliştirilen sistemin bir parçası olarak kullanılacak yazılım veya donanım teknolojilerinden doğan riskler
 • İnsan riskleri; projeye katılan insanlarla ilgili riskler
 • Örgütsel riskler; projenin geliştirildiği ortamın örgütsel yapısı ve yönetimi ile ilgili riskler;
 • Araç riskleri; proje geliştirilmesinde kullanılan yazılım geliştirme araçları ve diğer destek araçları ile ilgili riskler;
 • Gereksinim riskleri; müşteri gereksinimlerinin değişmesi ve bu değişimlerin proje yönetimi süresinde dikkate alınması ile bağlı riskler
 • Tahmin riskleri; sistemin özelliklerinin ve sistemi geliştirmek için gereken kaynakların doğru tahminin yapılmaması ile bağlı riskler
riskin de erlendirilmesi
Riskin Değerlendirilmesi
 • Riskin çözümlenmesi sürecinde tanımlanmış her bir riskin oluşma olasılığı ve ciddiliği (projeye etki seviyesi) belirlenir. Bu o kadar de kolay bir iş değil. İyi muhakeme yeteneği ve deneyim gerektiriyor. Burada kesin bir sayısal değerlerin hesaplanması gerekmiyor. Parametrelerin ala bileceği değer aralıklarını tahmin etmek yeterlidir.
 • Örneğin, bu türlü değerlendirme yapmak mümkündür:

Risk olasılığı çok düşük (< %10),düşük (%10-%25), orta (%25-%50), yüksek (%50-%75),ve çok yüksek (>%75)

 • Riskin etkisi de dağıtıcı, ciddi, katlanılabilir ve önemsiz olarak değerlendirile bilir.
 • Çözümleme sonuçları riskin ciddiliğine göre sıralanır. Bu sıralanmış listeden proje yöneticisi uygun gördüğü sayıda etki seviyesi yüksek olan riskleri seçer
riskin planlanmas
Riskin planlanması
 • Riskin varsayımı ve bu riskin yönetimi için strateji geliştirilmesi
 • Riski önleme stratejileri
 • Riskin oluşma ihtimalinin azaltılması
 • Minimalleştirme stratejileri
  • Riskin projeye veya ürüne etkisi azaltılır
 • Olasılık planları
  • Risk oluşmuşsa, bu riskle ilgili olasılık planları geliştirilir
risk y netimi stratejisi devam
Risk Yönetimi Stratejisi -devamı
 • Kaçınma stratejisi. Bu stratejiye göre , riskleri oluşturan nedenler aradan kaldırılır.
 • En aza indirme stratejisi. Bu strateji ile riskin etkisinin en aza indirilmesi düşünülüyor.
 • Tesadüfi planlar. Bu stratejinin anlamı budur ki, en kötüsü oluşmuşsa buna hazırlıklısın ve onunla başa çıkmak için bir stratejin var.
risklerin zlenilmesi
Risklerin İzlenilmesi
 • Proje süresince risklerin sürekli izlemesi yapılıyor. Bunun amacı her hangi riskin olasılığının artması veya azalmasını, riskin projeye etkisinin daha da güçlenmesini veya zayıflamasını ortaya çıkarmak, böylelikle de risk parametrelerini gerekiyorsa yeniden değerlendirmektir.
 • Doğrudan riski ölçmek mümkün olmadığından diğer etkenlerin yardımı ile bu yapılıyor. Bu etkenler risklerin türüne bağlıdır
 • Risk izleme sürekli yapılmalıdır. Projenin her bir önemli adımı için risk önemli riskler dikkate alınmalı ve yöneticilik toplantılarında tartışılmalıdır.
ad