slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Brenner und Heizsysteme PowerPoint Presentation
Download Presentation
Brenner und Heizsysteme

play fullscreen
1 / 52
Download Presentation

Brenner und Heizsysteme - PowerPoint PPT Presentation

chinara
249 Views
Download Presentation

Brenner und Heizsysteme

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Brenner und Heizsysteme Brenner und Heizsysteme Yağ basınç püskürteÇ Seri M

 2. Alevin ön cephesi Akma sürat Yakma sürat

 3. Emme ve basınç taraflı hava ayar birleşim

 4. Yakmanın temelleri Yakıt + hava Isı Atıgaz + Kirletici Cx HY + O2+N2 CO2 + H2O + NOx +CO N2 + O2 21% + 79 % Oksijen + Azot Hidrojen ve oksijen ( su buhari ) Nitrik asit Karbon monoksit Karbon dioksit Karbon ve hidrojen

 5. Ek olarak atık gazın içinde bulunmaktadır: O2 Hava fazlası SO2 + SO3 Kükürt asit NO+NO2 Nitrik asit CO Karbon monoksit HC Yanmamış karbon hidrojenler Kurun ı

 6. Efektif hava ihtiyac (m³ de bir kg yağ başına)

 7. Efektif hava ihtiyac (m³ de bir kg yağ başına)

 8. Efektif hava ihtiyac (m³de bir kg yağ başına)

 9. Efektif hava ihtiyac (m³de bir kg yağ başına)

 10. Efektif hava ihtiyac (m³de bir kg yağ başına)

 11. Efektif hava ihtiyac (m³de bir kg yağ başına)

 12. Aklında tut: Ne kadar hava ısınırsa, O kadar havanın yoğunluğu azalır. Böylelikle madde ve de oksijen azalır.

 13. Pratik için tavsiye: Yağ brülör 1-2 Kg/h Yağ işlem oran 11,8 -12,3 % CO2 Yağ brülör 2-200 Kg/h Yağ işlem oran 12 – 12,8 % CO2

 14. Hava rakamın etkisi Randıman Çalışma alan Kurun CO CO2 O2 0 0,5 1 1,5 2 2,5 Hava rakam l

 15. 1. BImSchV 1.1.1998‘den itibaren NOx sınır değerine 120 kW’ye kadar olan yeni tesisatlar uymak zorunluğu. • Yağ brülörün sınır değeri: 120 mg/kWh NOx • Gaz brülörün sınır değeri: 80 mg/kWh NOx

 16. Önceden yağ ısıtmaksız 50° p = 12 bar Önceden yağ ısıtmaklı 60°- 80° p = 8 bar Yağın önceden ısıtılmasının püskürtme açısına etkisiYağ üfleç 45°S USgal/h = 7 bar Kg/h (EN) = 10bar

 17. M10 120 – 560 KW

 18. Kısa adlandırma Sıcak hava üretici model Hava kilitleme supap Çalıştırmak rahatlaması Iki kademeli Brülör model Brülör seri

 19. Üfleç değiştirmesi

 20. Karışım kafadaki basım 1. Kademe 5 - 6,5 mbar 2. Kademe 9 - 10 mbar

 21. AE model Çalıştırmak rahatlaması 1 Sağlamlaştırma vidası 2 El çarkı Kısıtlı olarak iki kademe: sadece maksimum 3 bar pompa basınç farkı 1. den 2. kademeye

 22. Çift kademeli yağ pompa 1 Öne akış 2 Geriye akış 3 Üfleç çıkış 4 Pompa basınç 1.kademe 5 Pompa basınç 2. kademe 6 Pompa basınç ölçmesi 7 Vakum ölçmesi maksimum 0,4bar

 23. DKO 970 / 972 Aşağıdaki gidiş: Sinyal kod Işıklı faz Karanlık faz Karanlık faz 10 saniye esnasında 0,6 saniye esnasında 0,6 saniye esnasında Arıza bildirim Sinyal kod Hata arayış Arıza söndürmek Emniyet süresi içerisinde alev teşhisi yok Yabancı ışık arıza Gözetme faz esnasında yabanci ışık, belki sensor bozuk

 24. Emniyet süreleri Ön ateşleme süresi + ön havalandırma Emniyet süresi Ek ateşleme süresi Geciktirme süresi 2. kademe Yok Alev kompasından sonra, sonradan havalandırma yok Arıza söndürmekten sonra bekleme süresi Elektronik göz

 25. Ayarlamak tablosu üfleç Brülör kapasitesi Pompa basinç Yağ işlem oranı Hava supap Ayar „A“ 2. kademe 1. kademe çeşit 1. kademe 2. kademe 1. kademe 2. kademe kırmızı büyüklük turuncu Tavsiye : Danfoss üfleç ( sağ güçlül )

 26. Hizmete alma • Üfleçi belirleyin, ateşleme elektrotu kontrol edin, ayar „ A „ ve hava supap motoru tabloya göre ayarlayın. • Elektrik bağlantısını sağlayın. 3. Brülörü çalıştırın ve 2. kademeye hızlandırın.

 27. Hava miktarın CO2 ye ayarı Karışım kafa 1 yağ üfleç ile 1. 2. kademe: Yağ basınçı ayarlayın. CO2‘yi ayar „A“ üstüne ve kam ST2 ile hava supap ayar motorda ayarlayın. Basıma dikkat edin ( 9 – 10 mabr ) 2. 1.kademe: CO2‘yi sadece daha kam ST1 üstünden hava supap motorda ve pompa basınçda ayarlayın. Basıma dikkat edin ( 5 – 6 mabr ) Pozisyon: mavi kapalı sarı Kademe 1 * kırmızı kırmızı Kademe 2 *Manyetik valf kademe 2

 28. Kumanda plan Kazan kontrol Brülör

 29. Yağ brülör Seri M2 / M3 Basım ayarı Ayar A

 30. Karışım kafa Seri „M“ Basım ayarı

 31. Karışım kafa Seri „M“ Basım ayarı

 32. Karışım kafa Seri „M“ Basım ayarı

 33. Elektrik bağlantısı Fiş kısımı Kazan için Priz kısımı brülörde Kıskaç pervaz X9 kontrol taşıyıcı plakın üstünde

 34. Kumanda plan trifaze akim motor ile

 35. Üfleç seçme tablosu Karışım kafa 1 yağ üfleç ile Tavsiye : Steinen üfleç ( sol güçlül )

 36. Çift kademeli yağ pompası (eski) 1.kademe 2. kademe Üfleç Geriye akış Öne akış

 37. Üfleç seçme tablosu Karışım kafa 2 yağ üfleç ile

 38. Üfleç montaj Karışım kafa 2 yağ üfleç ile Yağ üfleç 2. kademe Yağ üfleç 1. kademe Daha büyük veya eşit yağ üfleç 2. kademe

 39. Hava miktarın ayarı Karışım kafa 2 yağ üfleç ile 1. 2.kademe: Yağ basınçı ayarlayın. ST2 ve ayar "A„‘yı üfleç seçme tablosuna göre ayarlayın. CO2‘yi kam ST2 ile hava supap motorda ayarlayın. Basımı ayarlayın. 2. 1.kademe: CO2‘yi kam ST1ile hava supap motorda ayarlayın.

 40. Tek kademeli yağ pompası M 2.22 Basınç ayarlamak Üfleç Geriye akış Öne akış

 41. Motor dönme yönünü kontrol etmek Seri M 2 ve M 3 Motor koruma ayar H‘da ( el devre ) A – Tesbit vidası

 42. Alev oluşmalı brülör çalışması Vantilatör Ateşleme Manyetik valf 1 Manyetik valf 2 Elektronik göz STII Hava supap STI ST0 Arıza lamba t t Devre s v1 t = 22,5 sek v1 t = 5 sek s

 43. Program göstergesi LAL1.25 Sonradan yıkama a program Hizmete alma b' Program P Boş adım 1 2 b

 44. Hata arama program göstergesi vasıtasıyla Çalışmıyor: Hava supapdan kıskaç 8’e „kapalı” sinyalı yok Kıskaç 4 ve 5’in Arasındaki kontakt Kapalı değil (Isı talepi yok)

 45. Arıza kesmek: Bozukluk Alev gözetim devresinde Hata arama program göstergesi vasıtasıyla

 46. Hizmete alınırken kesilme: Hava supap‘dan kıskaç 8’e küçük yük pozisyon için haber yok. Hata arama program göstergesi vasıtasıyla

 47. Hata arama program göstergesi vasıtasıyla Arıza kesmek: Emniyet süresinden sonra Alev sinyalı yok (çalışma alevi Çift borulu brülörlerde)

 48. Arıza kesmek: Emniyet süresinden sonra alev sinyalı yok (ana alev Çift borulu brülörlerde) Hata arama program göstergesi vasıtasıyla

 49. Hata arama program göstergesi vasıtasıyla Arıza kesmek: Program sonunda Yabancı ışık dolayısıyla

 50. Emisyon ölçmesinde hatalar Çekiş 50 Pa CO2 11,5 %