OLYMPIÁDA - PowerPoint PPT Presentation

slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
OLYMPIÁDA PowerPoint Presentation
play fullscreen
1 / 13
OLYMPIÁDA
209 Views
Download Presentation
china
Download Presentation

OLYMPIÁDA

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. OLYMPIÁDA Pozorně si přečtěte následující příběh

 2. Olympijské hry jsou vždycky velkou událostí na celém světě. Slyšíme o nich v rozhlase, vidíme záběry v televizi, čteme o všem, co se každý den událo v novinách a časopisech. Tak tomu bylo i v únoru 2006, kdy se konala zimní olympiáda ve španělském městě Turínu. Tam jsme měli hodně sportovců, kteří reprezentovali Českou republiku, a všichni doma jsem drželi palce, aby se jim po- vedlo získat co nejlepší umístění. To musí být nád- herné, stát na stupni vítězů! Kdo by si to nepřál. Nemohou tam ale stát všichni, kdo přijeli soutěžit. Už sama účast na olympiádě je velkým vyzname- náním pro každého sportovce. A co teprve získané medaile.

 3. Olympijské hry jsou buď letní, nebo zimní, a po- řádají se jedenkrát za čtyři roky, pokaždé v ně- jaké jiné zemi. Po celou dlouhou dobu mezi dvě- ma olympiádami se sportovci připravují, aby se pak dobře umístili mezi všemi soutěžícími a při- vezli do své země některou z medailí. Ty jsou pak zlaté, stříbrné a skleněné. Velkou favoritkou a vítězkou zimní olympiády v Itálii v roce 2006 byla Kateřina Neumannová, která získala zlatou me- daili v rychlobruslení. Na zimní olympiádě ještě soutěžili lyžaři, skokani na lyžích, sáňkaři, kraso- bruslaři a plavci.

 4. Letní olympijské hry mají hodně sportovních disciplín, ve kterých se naši čeští sportovci do- bře umísťují. Velké množství soutěží je v atletic- kých disciplínách. Mohou běhat, skákat do výšky i do dálky, skákat o tyči, házet kladivem, diskem, oštěpem, míčem. Na letní olympiádě jsou i jiné soutěže, třeba v plavání, skocích do vody, sko- cích na lyžích, ve střelbě, jízdě na koni, ve spor- tovní i moderní gymnastice. Olympiády mají své symboly. Dva jsou obzvlášť důležité: planoucí oheň, který se přenáší do mís- ta her z města Olympie v Řecku, a vlajka se šesti vzájemně propojenými kruhy, které představují pět světadílů. Tyto znaky vyjadřují olympijskou myšlenku.

 5. NAJDĚTE V TEXTU 6 VĚCÍ, KTERÉ SE NEMOHLY STÁT… 1. Ve kterém státě je Turín?

 6. 2. Jaké jsou olympijské medaile?

 7. 3. Ve kterém sportu vyniká kateřinaneumannová?

 8. 4. JE NĚJAKÁ DISCIPLÍNA V HODU MÍČEM? 5. OPRAVDU SOUTĚŽÍ NA ZIMNÍ OLYMPIÁDĚ PLAVCI? 6. PATŘÍ SKOKY NA LYŽÍCH NA LETNÍ OLYMPIÁDU? 7. KOLIK JE OPRAVDU VZÁJEMNĚ PROPOJENÝCH RŮZNOBAREVNÝCH KRUHŮ NA OLYMPIJSKÉ VLAJCE?

 9. DOPLŇTE DO KŘÍŽOVKY VYBRANÁ SLOVA. V tajence si přečtete jeden ze symbolů olympijských her.

 10. Sáně, hry, rok, jisté, soutěž, skok, gymnastika, hokej, krasobruslení, hod, rozhodčí, medaile, disk, oštěp, lyže.

 11. Metodický list: Učitel postupuje dle pokynů v prezentaci. Doporučuji nakopírovat a rozdat text , někdo pracuje u tabule, ostatní v lavici do listu. Křížovky je možné zadat jako samostatnou práci, kontrola podle tabule. Je na uvá- žení učitele, jakou formu práce zvolí.

 12. Citace: Text: Dyslexie, Marie Černá, Iva Strnadová, nakl. Fragment 2006, str. 24 Křížovka: Dyslexie, Marie Černá, Iva Strnadová, nakl. Fragment 2006, str. 25 Obrázky dle pořadí v DUM: Dostupné z http://tvtropes.org/pmwiki/pmwiki.php/Main/KidDetective dne 3.11.2012 Dostupné z http://geology.com/world/italy-map.gif dne 3.11.2012 Dostupné z http://www.infobarrel.com/media/image/105564.jpg dne 3.11.2012 Dostupné z http://www.zlate-mince.cz/CRM_Katerina_Neumannova.htm dne 3.11.2012 Dostupné z http://www.tyden.cz/rubriky/sport/publicistika/bezkarka-rajdlova-trenerovi-nemohu-duverovat_5881.html dne 3.11.2012 Dostupné z http://www.idnes.cz/ dne 3.11.2012 Dostupné z http://www.foreverclover.com.au/blog/wp-content/uploads/2012/07/OR.jpg dne 3.11.2012 Dostupné z http://images.google.com/imgres?q=olympi%C3%A1da&hl=cs&biw=1140&bih=500&tbs=sur:fmc&tbm=isch&tbnid=bZ2JLWXScyTzRM:&imgrefurl=http://www.belfasttelegraph.co.uk/sport/olympics/london-2012-olympic-games-billions-tune-in-to-watch-spectacular-opening-ceremony-16191078.html&docid=WyGNlDxKy3QgiM&imgurl=http://cdn.belfasttelegraph.co.uk/multimedia/dynamic/00701/OLYMPICS_GB_77ww_701248g2.jpg&w=456&h=332&ei=E6maUPvaNMGnhAexvYGQBA&zoom=1&iact=hc&vpx=837&vpy=167&dur=2953&hovh=191&hovw=263&tx=176&ty=106&sig=108411375112667042435&page=1&tbnh=136&tbnw=214&start=0&ndsp=9&ved=1t:429,r:3,s:0,i:141 dne 5.11.2012