Název školicí prezentace - PowerPoint PPT Presentation

chiku
n zev kolic prezentace n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Název školicí prezentace PowerPoint Presentation
Download Presentation
Název školicí prezentace

play fullscreen
1 / 14
Download Presentation
Název školicí prezentace
175 Views
Download Presentation

Název školicí prezentace

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Název školicí prezentace Přednášející Vaše jméno

 2. Úvod • Popište předmět prezentace. • Vyjádřete přínos prezentace pro posluchače. • Doložte úroveň znalostí přednášejícího v daném předmětu. • Tip: Chcete-li zobrazit další pokyny nebo přidat vlastní poznámky pro prezentaci, klepněte v podokně poznámek a použijte posuvník.

 3. Osnova školení • Lekce 1: Název • V případě potřeby zadejte krátký popis. • Lekce 2: Název • V případě potřeby zadejte krátký popis. • Lekce 3: Název • V případě potřeby zadejte krátký popis.

 4. Lekce 1: Cíle • Uveďte zamýšlené výsledky tohoto školení. • Každý cíl by měl být krátký a výstižný, měl by obsahovat sloveso a měl by mít ověřitelný výsledek. • Tip: Chcete-li zobrazit příklady nebo přidat vlastní poznámky pro prezentaci, klepněte v podokně poznámek a použijte posuvník.

 5. Lekce 1: Obsah • Sem přidejte text. • Klepnutím na příslušnou ikonu můžete do pravého sloupce přidat obrázek, graf nebo jiný obsah. • Chcete-li přidat snímek, klepněte v nabídce Vložit na příkaz Nový snímek nebo stiskněte klávesovou zkratku CTRL+M.

 6. Lekce 1: Shrnutí • Shrňte důležité body. • Vyhraďte čas pro dotazy.

 7. Lekce 2: Cíle • Uveďte zamýšlené výsledky tohoto školení. • Každý cíl by měl být krátký a výstižný, měl by obsahovat sloveso a měl by mít ověřitelný výsledek.

 8. Lekce 2: Obsah • Sem přidejte text. • Klepnutím na příslušnou ikonu můžete do pravého sloupce přidat obrázek, graf nebo jiný obsah. • Chcete-li přidat snímek, klepněte v nabídce Vložit na příkaz Nový snímek nebo stiskněte klávesovou zkratku CTRL+M.

 9. Lekce 2: Shrnutí • Shrňte důležité body. • Vyhraďte čas pro dotazy.

 10. Lekce 3: Cíle • Uveďte zamýšlené výsledky tohoto školení. • Každý cíl by měl být krátký a výstižný, měl by obsahovat sloveso a měl by mít ověřitelný výsledek.

 11. Lekce 3: Obsah • Sem přidejte text. • Klepnutím na příslušnou ikonu můžete do pravého sloupce přidat obrázek, graf nebo jiný obsah. • Chcete-li přidat snímek, klepněte v nabídce Vložit na příkaz Nový snímek nebo stiskněte klávesovou zkratku CTRL+M.

 12. Lekce 3: Shrnutí • Shrňte důležité body. • Vyhraďte čas pro dotazy.

 13. Shrnutí školení • Uveďte důležité body z každé lekce. • Uveďte zdroje dalších informací k danému předmětu. • Uveďte zdroje k tomuto snímku. • Poskytněte podklady s dalšími materiály zdrojů.

 14. Hodnocení • Připravte kvíz nebo se pokuste jinak zjistit, kolik informací se účastníci naučili. • Proveďte průzkum mezi účastníky, zda považují školení za přínosné.