Download
kostern soustava lov ka n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
KOSTERNÍ SOUSTAVA ČLOVĚKA PowerPoint Presentation
Download Presentation
KOSTERNÍ SOUSTAVA ČLOVĚKA

KOSTERNÍ SOUSTAVA ČLOVĚKA

946 Views Download Presentation
Download Presentation

KOSTERNÍ SOUSTAVA ČLOVĚKA

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. KOSTERNÍ SOUSTAVA ČLOVĚKA

 2. Identifikátor materiálu: EU - 15 - 42

 3. Metodické pokyny • Prezentace a doplňování je vytvořeno pro práci na interaktivní tabuli Smartboard. • Prezentace obsahuje výklad o dané látce a je doplněna o otázky na dané téma • Slide č. 4: výklad (charakteristika kosterní soustavy člověka) + zápis • Slide č. 5: výklad (funkce kosterní soustavy)+ zápis • Slide č. 6: výklad (vznik kostí)+ zápis • Slide č. 7: výklad (stavba kostry)+ zápis • Slide č. 8: výklad (kostra hlavy) + zápis • Slide č. 9: obrázek (stavba lebky) • Slide č. 10 a 11: výklad (kostra trupu) + zápis + obrázek • Slide č. 12 - 14: výklad (kostra končetin) + zápis • Slideč. 15: obrázek (stavba kostry) • Slide č. 16: výklad (nemoci kostí) + zápis • Slideč. 17: výklad (poranění kloubů a kostí) + zápis • Slide č. 18: opakování

 4. KOSTERNÍ SOUSTAVA • Tvoří jednotný celek • Zabezpečuje vnitřní oporu a pohyb celého těla • Základem je KOSTRA • Určuje tvar těla • Spojení a pohyb umožňuje kostra, kosterní svalstvo, úpony a šlachy, chrupavky a klouby • KOSTI: obsahují anorganické a organické látky • V mládí převažují organické (pro pružnost) • Ve stáří převažují anorganické (pro pevnost) • Na povrchu kostí je OKOSTICE • Umožňuje růst kosti do šířky • Chrání a vyživuje kost

 5. Kosterní soustava - funkce • Chrání důležité orgány • Lebka mozek, hrudní koš srdce a plíce • Je zásobárnou minerální látek • Kosti jsou důležité pro krvetvorbu • Tvorba krevních buněk v kostní dřeni

 6. Vznik kostí • Vznikají kostnatěním: • Z VAZIVA nebo CHRUPAVKY • Začíná již ve vývoji plodu v matčině břiše • Některé kosti se dovyvinou až po porodu (př. lebeční srůsty) • Růst kostí ustává mezi 18.-25. rokem • U děvčat přestává růst dříve než u chlapců

 7. Stavba kostry • KOSTRA OSOVÁ • Kostra hlavy • Kostra trupu • KOSTRA HORNÍ A DOLNÍ KONČETINY

 8. Kostra hlavy • Skládá se z mozkové a obličejové části • Mozková chrání mozek • Kosti: čelní, 2 temenní, týlní, klínová, 2 spánkové • Obličejová • Kosti: horní a dolní čelist, 2 kosti nosní, slzní, lícní, patrové

 9. 5 8 2 6 7 11 3 2 1. kost čelní 7. kost lícní 2. kost nosní 8. kost čichová 3. kost temenní 9. horní čelist 4. kost spánková 10. dolní čelist 5. kost klínová 11. kost týlní 6. kost slzní

 10. Kostra trupu • Tvoří jí páteř a hrudník • PÁTEŘ • Je dvojesovitě zakřivená • Skládá se ze 33-34 obratlů • Krční (7) • Hrudní (12) • Bederní (5) • Křížové – srostlé v kost křížovou (5) • Kostrční - srostlé v kost kostrční (4-5) • Chrání míchu a je to hlavní opora těla • HRUDNÍK 4

 11. Kostra trupu • HRUDNÍK • Je pohyblivý a pružný (důležité při dýchání) • Tvoří ho hrudní kost, hrudní obratle a 12 párů žeber: • 7 párů pravých žeber (připojené ke kosti hrudní) • 3 páry nepravých ž. (připojené k předchozím žebrům chrupavkou) • 2 páry žeber volných • Druhou stranou jsou připojeny k hrudním obratlům 5

 12. Kostra končetin • Je vždy tvořena pletencem (Část, která spojuje končetinu s kostrou trupu)avolnou končetinou

 13. Horní končetina • Pletenec je tvořen • kosti klíční • lopatkou • kloubem ramenním • Volnou končetinu tvoří • kost pažní • Kost vřetení • Kost loketní • Zápěstní kůstky • Záprstní kůstky • Články prstů (palec 2 články, ostatní prsty 3 články)

 14. Dolní končetina • Pletenec pánevní tvoří • Kostí pánevní (srůst z kostí kyčelní, sedací a stydké) • Kloubem kyčelním • Volná končetina je tvořena • Kostí stehenní • Kostí lýtkovou • Kostí holenní • Kosti zánártní • Kosti nártní • Články prstů (palec 2 články, ostatní prsty 3 články)

 15. 6

 16. Nemoci kostí • Vady páteře • Plochá záda • Abnormální lordóza • Abnormální kyfóza • Skolióza • Osteoporóza (řídnutí kostí) • Způsobeno nedostatkem vápníku a fosforu • Kloubní zánět • Dna • Způsobeno přebytkem kyseliny močové, která se hromadí v kloubech pomocí krystalků

 17. Poranění kostí a kloubů • Zlomeniny kostí • Klouby: • Natažené nebo natržené vazy • Vymknutí • Vykloubení

 18. Popiš kostru hlavy: Popiš páteř:

 19. Použité zdroje KVASNIČKOVÁ, L. Ekologický přírodopis 8. Fortuna, 1999.  ISBN: 80-7168-4777-5 VANĚČKOVÁ , I. SKÝBOVÁ , J. MARKVARTOVÁ , D. HEJDA. T, I. Přírodopis 8 pro ZŠ a VG UČ. Fraus, 2006. ISBN 80-7238-428-7 • Obr. 1 [cit. 2012-20-01]. Dostupné pod licencí CreativeCommons na WWW: MikaelHäggström<http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Human_skeleton_front.svg_-_no_labels.svg> • Obr. 2 [cit. 2012-20-01]. Dostupné pod licencí Public domain na WWW: <http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/b1/Human_skull_side_bones.svg/552px-Human_skull_side_bones.svg.png> • Obr. 3 [cit. 2012-20-01]. Dostupné pod licencí Public domainna WWW: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Human_skull_front_bones_numbered.svg> • Obr. 4 [cit. 2012-20-01]. Dostupné pod licencí Public domainna WWW: <http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/54/Gray_111_-_Vertebral_column-coloured.png/174px-Gray_111_-_Vertebral_column-coloured.png> • Obr. 5 [cit. 2012-20-01]. Dostupné pod licencí CreativeCommons na WWW: Lipothymia<http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/88/Gray112.png> • Obr. 6 [cit. 2012-20-01]. Dostupné pod licencí Public domain na WWW: <http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/e6/Lidska_kostra_p%C5%99edek_cz.svg/315px-Lidska_kostra_p%C5%99edek_cz.svg.png>