1 / 14

Mikrosistemų technikos verslo aplinkos vystymas

Mikrosistemų technikos verslo aplinkos vystymas. Panevėžio mechatronikos centras. Kas tai yra? Ką galima parduoti?. 1 milimetras – 10 -3 m 1 mikrometras – 10 -6 m 1 nanometras – 10 -9 m Nanotechnologijos - iki 100nm Mikrotechnologijos - nuo 100nm iki 1000nm (1 mikrometro) Mikro įrenginiai

chico
Download Presentation

Mikrosistemų technikos verslo aplinkos vystymas

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Mikrosistemų technikos verslo aplinkos vystymas Panevėžio mechatronikos centras

 2. Kas tai yra? Ką galima parduoti? • 1 milimetras – 10-3m • 1 mikrometras – 10-6m • 1 nanometras – 10-9m • Nanotechnologijos - iki 100nm • Mikrotechnologijos - nuo 100nm iki 1000nm (1 mikrometro) • Mikro įrenginiai • Elektronika: laidai (takeliai), rezistoriai, tranzistoriai, termoelektroniniai vožtuvai, diodai, kondensatoriai, etc. • Mechanizmai: elektromotorai etc. • Skysčių įrenginiai: vožtuvai, kanalai, siurbliai etc • Nanotechnologijos • Dabartiniai taikymai • Kosmetika, Dangos, Įrankiai • Bus greitai komercializuoti • Dažai, Kuro elementai, Baterijos, Kuro Priedai, Katalizatoriai • Ilgalaikė perspektyva • Tepalai - Magnetinės Medžiagos - Medicinos Implantai – Vandens valymas – Speciali apranga • Kūrimo, projektavimo, diegimo, gamybos, testavimo, konsultavimo, sertifikavimo etc. paslaugos

 3. Elektronikos/Mikro industrija

 4. MEMS-Spausdintuvų rašalo įpurškimas

 5. MEMS rinka (1st level packaged)

 6. MEMS rinka 2004-2009

 7. MEMS rinka 2004-2009

 8. MEMS - Akselerometrai

 9. Mikro-nano-gamybos klasteris

 10. MEMS - mikrofonai

 11. Kas laukia ateityje1

 12. Suteikti tarptautinio lygio konsultacijas inovatyvių produktų sukūrimo ir pateikimo rinkai klausimais. • 5. Sukurti internetiniai portalai užtikrins projekto tęstinumą ir konsultacijų bei paramos prieinamumą plačiam suinteresuotų grupių ratui.

 13. Ačiū už dėmesį

More Related