arcidiec zn charita praha n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Arcidiecézní charita Praha PowerPoint Presentation
Download Presentation
Arcidiecézní charita Praha

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 14

Arcidiecézní charita Praha - PowerPoint PPT Presentation


 • 125 Views
 • Uploaded on

Arcidiecézní charita Praha. PROJEKT MAGDALA. Charita Česká republika. Nestátní nezisková organizace Poskytuje sociálně-zdravotní služby Humanitární a krizová pomoc při katastrofách v ČR i zahraničí Rozvojová pomoc v zahraničí 4 500 zaměstnanců, 50 000 klientů

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Arcidiecézní charita Praha


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
charita esk republika
Charita Česká republika
 • Nestátní nezisková organizace
 • Poskytuje sociálně-zdravotní služby
 • Humanitární a krizová pomoc při katastrofách v ČR i zahraničí
 • Rozvojová pomoc v zahraničí
 • 4 500 zaměstnanců, 50 000 klientů
 • Členství v Caritas Internationalis a Caritas Europa
organiza n struktura ch r
Organizační struktura CHČR

ADCH = arcidiecézní charita

DCH = diecézní charita

arcidiec zn charita praha1
Sídlo:

Pernerova 20

180 00 Praha 8

Ředitel ADCH Praha:

Ing. Jaroslav Němec

Projekty ADCH Praha:

Rozvojové středisko Adopce na dálku

Charitní pečovatelské středisko Praha

Brandýs nad Labem – Azylový dům sv. Gerarda pro matky s dětmi a poradna, Asistenční služba

Kralupy nad Vltavou – Azylový dům pro matky s dětmi, poradna, Dům na půl cesty a ergoterapeutická dílna

Dům Fatima pro tělesně postižené a Agentura osobní asistence

Středisko migrace

Azylový dům sv. Terezie – dům pro lidi bez přístřeší

Pevný bod – poradenství a dopisová služba pro občany ve VT

Poradna Magdala – osoby ohrožené DN a OSL

Dům Gloria – Azylový dům pro matky s dětmi a ženy v těžké životní situaci a Denní a týdenní stacionář pro seniory

Arcidiecézní charita Praha
projekt magdala
PROJEKT MAGDALA

PROTI NÁSILÍ

PROTI OBCHODU S LIDMI

POMOC TĚM, KTEŘÍ ZAŽILI:

DOMÁCÍ NÁSILÍ

SEXUÁLNÍ NÁSILÍ

OBCHODOVÁNÍ S LIDMI

NUCENÍ K PROSTITUCI

NUCENOU OTROCKOU PRÁCI

dom c n sil
Domácí násilí
 • Domácím násilím je obecně rozuměno chování, které u jednoho z partnerů způsobuje strach z druhého. Skrze užití moci, kontroluje násilný partner chování druhého.
 • Pojem domácí násilí zahrnuje fyzické, sexuální, psychické či ekonomické násilí (či např. vynucenou izolaci), k nimž dochází mezi blízkými osobami. Většinu obětí domácího násilí tvoří ženy, přičemž pachateli jsou obvykle jejich současní nebo bývalí partneři (dochází ale i k násilí na dětech, starých osobách, násilí žen proti mužům či k násilí v homosexuálních vztazích).
 • Domácí násilí se objevuje mezi lidmi všech úrovní sociálního postavení, nezávisle na vzdělání, ekonomické situaci, rase či příslušnosti k etnickým skupinám apod.
hlavn c lov skupina
Hlavní cílová skupina
 • Ženy
 • Matky
 • Děti

Bez rozdílu věku, barvy pleti, národnosti,

zdravotního stavu nebo vyznání

c l projektu magdala
Cíl projektu Magdala

Podpořit ženu , aby našla samu sebe, byla sama sebou, aby si věřila, aby o sobě rozhodovala, aby si sama řídila svůj vlastní život. Jako biblická Marie z Magdaly.

….Aby měla budoucnost pro sebe a své děti...

innosti v r mci projektu
Přímá práce s klienty

Krizová pomoc

Poradenství

Utajené ubytování

Právní a psychosociální služby

Preventivní aktivity

Besedy pro studenty

Kampaně zaměřené na veřejné mínění

Síťování a lobbying

Projekt Magdala je členem sdružení KOORDONA

Koordinátorka projektu je členkou výboru pro prevenci DN při úřadu vlády ČR

Projekt Magdala je členem organizace Česká ženská lobby

Vzdělávání a výzkumná činnost

Vzdělávání spolupracovníků Magdaly a pracovníků CHČR

Vzdělávání pracovníků dalších NGOs

Vzdělávání pracovníků státní správy a samosprávy

Činnosti v rámci projektu
organiza n struktura projektu magdala
Organizační struktura projektu Magdala

Projekt Magdala pracuje na principu sítě –

tedy snaží se propojit veškeré dostupné služby, tak aby co nejlépe naplnil zakázku zadanou klientem.

n pln jednotliv ch slu eb
Náplně jednotlivých služeb
 • LINKA MAGDALA
 • 24 hodinová linka důvěry, poskytuje krizovou pomoc, osobní poradenství v oblasti DN a OSL
 • POBYTOVÉ PROGRAMY
 • Poskytují komplexní psychosociální služby a poradenství, ubytování v bezpečném prostředí, individuálně i skupinově pracují jak se ženou/matkou, tak i s dítětem
n pln jednotliv ch slu eb1
Náplně jednotlivých služeb
 • PORADNY
 • Poskytují právní a sociální poradenství, psychoterapii, zdravotní pomoc, podporu
 • TERÉNNÍ PRÁCE V RODINÁCH
 • Sociální pracovníci docházejí do rodin, které jsou ohrožené domácím násilím a snaží se s rodinou pracovat tak, aby došlo ke změně. Dochází také do rodin žen, které opustily azylový dům a podporují je v samostatném životě.
n pln jednotliv ch slu eb2
Náplně jednotlivých služeb
 • KRIZOVÁ SLUŽBA
 • Krizové převozy klientek v případě ohrožení
 • OSTATNÍ ORGANIZACE A INSTITUCE
 • Policie, soudy, OSPOD, organizace ve sdružení KOORDONA, lékaři, právníci,….
 • KOORDINAČNÍ CENTRUM
 • Propojuje jednotlivé služby, tak aby byla maximálně naplněna zakázka klientely
 • Poskytuje okamžité poradenství všem pracovníkům projektu Magdala v případě akutní zvláštní situace
n pln jednotliv ch slu eb3
Náplně jednotlivých služeb
 • Převoz a realizace utajeného pobytu v rámci projektu Magdala
 • Metodické poradenství, předávání informací, konzultace, supervize, intervize, spolupráce na standardech, sběr statistických dat, lobbying atd.