slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
PROFESJONSETIKK I UTDANNINGSFORBUNDET PowerPoint Presentation
Download Presentation
PROFESJONSETIKK I UTDANNINGSFORBUNDET

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 7

PROFESJONSETIKK I UTDANNINGSFORBUNDET - PowerPoint PPT Presentation


 • 183 Views
 • Uploaded on

PROFESJONSETIKK I UTDANNINGSFORBUNDET. Kva er profesjonsetikk?. « Læreren som med sitt følgje går inn i tempelets skygge, gir ikke så mye av sin visdom som av sin tro og kjærlighet . Viss han er vis, ber han deg ikkje komme inn i sitt hus, men leder deg til din egen forstands dørterskel .»

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'PROFESJONSETIKK I UTDANNINGSFORBUNDET' - chiara


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
kva er profesjonsetikk
Kva er profesjonsetikk?

«Læreren som med sitt følgje går inn i tempelets skygge, gir ikke så mye av sin visdom som av sin tro og kjærlighet. Viss han er vis, ber han deg ikkje komme inn i sitt hus, men leder deg til din egen forstands dørterskel.»

Profeten, KahlilGibran

kvifor ei profesjonsetisk plattform
Kvifor ei profesjonsetisk plattform?
 • Vidareutvikle etisk forsvarleg praksis i barnehage og skule
 • Fremje felles ansvar for avgjersle
 • Auke profesjonen sitt etiske medvit
 • Auke tilliten mellom profesjon og samfunn
 • I større grad stå for, og grunngje vala vi tek
 • Syne at vi kan korrigere og styre oss sjølve
 • Skape profesjonelt tilhøyre
profesjonsetikk
Profesjonsetikk
 • Kva er kjernen i arbeidet?
slide5

Dimensjonar i profesjonsetikken

SAMFUNNET SINE KRAV OG FOR-VENTNINGAR

VERDIAR, PRINSIPP OG HALDNINGAR

LEIAREN

REFLESJON OG SAMHANDLING MELLOM KOLLEGAER

LOV OG AVTALEVERK

arbeid i grupper
Arbeid i grupper

Profesjonsetisk plattform skal uttrykkje dei grunnleggande verdiane og etiske prinsipp for førskolelærarar, lærarar og leiarar i barnehage og skule, og tydeleg formidle kva som er profesjonen sitt etiske og faglige ansvar og forplikting.

 • I kva grad meiner de desse hensiktene er ivareteke?
 • Har de forslag til innhaldsmessige endringar?
 • Kva må til for at vi skal vidareutvikle etisk og forsvarleg praksis i barnehagen?
 • Sett med dei profesjonsetiske brillene, kva moglegheiter ligg der i forsøksordninga med ny arbeidstidsavtale?