konference koln zralost 2014 praha 24 dubna 2014 bc hana splavcov n v hana splavcova@nuv cz n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
AKTUÁLNÍ TÉMATA V PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ PowerPoint Presentation
Download Presentation
AKTUÁLNÍ TÉMATA V PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 7

AKTUÁLNÍ TÉMATA V PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ - PowerPoint PPT Presentation


  • 154 Views
  • Uploaded on

AKTUÁLNÍ TÉMATA V PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ. Konference ŠKOLNÍ ZRALOST 2014 Praha, 24. dubna 2014 Bc. Hana Splavcová , NÚV hana.splavcova@nuv.cz. Koncepční činnost Inovace RVP PV a RVP ZV Zařazování dětí od dvou let do mateřské školy – vymezení podmínek Didaktická činnost

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'AKTUÁLNÍ TÉMATA V PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ' - cheyenne-hicks


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
konference koln zralost 2014 praha 24 dubna 2014 bc hana splavcov n v hana splavcova@nuv cz
AKTUÁLNÍ TÉMATA

V PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ

Konference ŠKOLNÍ ZRALOST 2014Praha, 24. dubna 2014Bc. Hana Splavcová, NÚVhana.splavcova@nuv.cz
slide2

Koncepční činnost

Inovace RVP PV a RVP ZV

Zařazování dětí od dvou let do mateřské školy – vymezení podmínek

Didaktická činnost

Podpora rozvoje předmatematické, čtenářské a přírodovědné gramotnosti v předškolním vzdělávání

Další činnost

Metodický portál www.rvp.cz

Konzultační centrum

Operativa

slide3

Inovace RVP

2013

sběr dat z dostupných zdrojů → náměty, podněty, argumenty

2014

Soubor námětů z dostupných zdrojů

Dotazník pro MŠ a ZŠ

Vyhodnocení dotazníků

Šetření na vybraných školách formou řízeného rozhovoru

Zapracování získaných údajů do souboru námětů

Sběr oborově vázaných podnětů a podnětů k příloze LMP

Návrh případných změn RVP PV a RVP ZV

Příprava interaktivních RVP

slide4

Podmínky pro zařazení dětí od dvou let do mateřské školy

Sběr dostupných informací

Depistáž MŠ poskytujících vzdělávání těchto dětí formou integrace či v samostatných třídách

Dotazník

Řízené rozhovory na vybraných školách

Vyhodnocení sběru dat

Diskuse na Metodickém portále www.rvp.cz

Doplnění materiálu o podněty z diskuse

Návrh MŠMT pro vytvoření vhodných podmínek pro zařazení dětí od dvou let do MŠ

slide5

Gramotnosti v předškolním vzdělávání

Sběr odborných materiálů

Tvorba minimetodik pro všeobecnou, čtenářskou, předmatematickou a přírodovědnou gramotnost

Sestavení pracovní skupiny

Jasná formulace účelu, volba formy

Struktura, souvislosti, přesahy

Cílová skupina

Obsahová a terminologická recenze

Předložení MŠMT

Grafická úprava a tisk, elektronická verze

Distribuce cílovým skupinám

slide6

Další činnost

Metodický portál www.rvp.cz

Sledování a vedení diskuse k předškolnímu vzdělávání

Odpovídání na dotazy

Publikace článků

Recenze příspěvků

Konzultační centrum

Odpovědi na dotazy (mail, dopis, telefon …)

Operativa

Jednorázové úkoly z MŠMT

Spolupráce s didaktiky

Konference, kulaté stoly

Poradní sbor MŠMT pro PV, pracovní skupina OP VVV