t i pil e soci ln ho zabezpe en n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Tři pilíře sociálního zabezpečení PowerPoint Presentation
Download Presentation
Tři pilíře sociálního zabezpečení

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 8

Tři pilíře sociálního zabezpečení - PowerPoint PPT Presentation


 • 114 Views
 • Uploaded on

Tři pilíře sociálního zabezpečení . Sociální zabezpečení. Je v ČR organizováno a garantováno státem. Vychází z Listiny základních práv a svobod, která zaručuje každému občanu právo na sociální zabezpečení

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Tři pilíře sociálního zabezpečení' - cheung


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
soci ln zabezpe en
Sociální zabezpečení
 • Je v ČR organizováno a garantováno státem.
 • Vychází z Listiny základních práv a svobod, která zaručuje každému občanu právo na sociální zabezpečení
 • Praktický výkon sociálního zabezpečení zajišťují instituce, které stát sám zřizuje - Česká správa sociálního zabezpečení – sociální pojištění, Úřady práce – péče o zaměstnanost
 • Stát některé povinnosti dále deleguje na vyšší územně správní celky a obce
 • Stát rovněž vytváří zákonné a finanční podmínky pro poskytování sociální pomoci obcemi, neziskovými organizacemi i jednotlivci
i pil soci ln ho zabezpe en soci ln poji t n
I. Pilíř sociálního zabezpečenísociální pojištění
 • řešení předvídatelných sociálních událostí (nemoc, invalidita, stáří, ztráta živitele)
 • náhrada příjmu ve výše uvedených případech
 • princip odložené spotřeby formou pojištění (pojištěnec, zaměstnavatel, stát)
 • pojištění ze zákona povinné
 • státem garantovaná organizace výběru pojištění i vkladů
 • Stát poskytuje prostřednictvím ČSSZ
druhy soci ln ho poji t n
Druhy sociálního pojištění
 • Nemocenské pojištění – je určeno k náhradě mzdy v případě krátkodobé nemoci případně dalších sociálních událostí spojených s krátkodobou pracovní neschopností (Dávky jsou odvozeny od předchozího příjmu a jsou jeho procentuálním ekvivalentem. Dávky jsou vždy nižší než původní příjem, stát omezuje zákonem jejich maximální výši.
 • Důchodové pojištění – je určeno k náhradě mzdy v případě invalidity, stáří a úmrtí živitele. Dávky jsou odvozeny od předchozího příjmu a doby pojištění dotčené osoby. Dávky jsou nižší než původní příjem.
 • Aktivní politika zaměstnanosti– je určena k náhradě mzdy v případě nezaviněné nezaměstnanosti. Dávky jsou poskytovány po zaevidování na úřadu práce a dodržování podmínek s evidencí souvisejících. Dávky jsou odvozeny od předchozího příjmu a jsou jeho procentuálním ekvivalentem. Dávky jsou vždy nižší než původní příjem. Zákon rovněž upravuje délku jejich pobírání, které je odlišná pro různé skupiny pojištěnců.
ii pil soci ln ho zabezpe en st tn soci ln podpora
II. Pilíř sociálního zabezpečenístátní sociální podpora
 • řešení sociálních událostí spojených zejména s péčí o rodinou
 • dorovnání a navýšení příjmu především pro rodiny s nezaopatřenými dětmi
 • hrazeno ze státního rozpočtu
 • při splnění zákonem daných podmínek nárokové dávky (testované a netestované)
 • státem garantována výše a výplata dávek
 • poskytuje stát prostřednictvím obcí
druhy d vek
Druhy dávek
 • Stát přispívá na krytí nákladů na výživu a ostatní základní osobní potřeby především rodinám s dětmi a osobám s nízkými příjmy nebo v určitých sociálních. Jedná se o nároková plnění, tzn. poskytnutí dávek nezáleží na úvaze úřadu, nýbrž jsou na základě občanovy žádosti, podané na předepsaném formuláři a při splnění příslušných podmínek, automaticky vypláceny.  
 • Dávky poskytované v závislosti na výši příjmu (testované): přídavek na dítě, sociální příplatek, příspěvek na bydlení, porodné
 • Netestované dávky: rodičovský příspěvek, dávky pěstounské péče – dávky při převzetí pěstouna, odměna pěstouna, příspěvek na péči o dítě, příspěvek na zakoupení motorového vozidla, pohřebné. 
iii pil soci ln ho zabezpe en soci ln pomoc
III. Pilíř sociálního zabezpečeníSociální pomoc
 • řešení obtížných sociálních situací, které nelze vyřešit s použitím I. a II. pilíře
 • garance životního minima
 • hrazeno ze státního rozpočtu, rozpočtu krajů, obcí, fyzických i právnických osob, z grantů EU
 • formou peněžitých, věcných dávek a poskytováním sociálních služeb
 • poskytují kraje, obce a neziskové organizace, případně jednotlivci
d vky soci ln p e
Dávky sociální péče
 • Sociální pomoc může být poskytována formou peněžitých nebo věcných dávek a poskytováním sociálních služeb.
 • Do výčtu peněžitých dávek sociální péče patří zejména dávky hmotné nouze: příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení, mimořádná okamžitá pomoc.
 • Dále pak dávky určené těžce zdravotně postiženým osobám - příspěvky na opatření zvláštních pomůcek, příspěvek na úpravu bytu, příspěvek na zakoupení, celkovou opravu a zvláštní úpravu motorového vozidla, příspěvek na provoz motorového vozidla