dz v bas apdro in anas tirgus att st ba latvij n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Dzīvības apdrošināšanas tirgus attīstība Latvijā PowerPoint Presentation
Download Presentation
Dzīvības apdrošināšanas tirgus attīstība Latvijā

play fullscreen
1 / 7
Download Presentation

Dzīvības apdrošināšanas tirgus attīstība Latvijā - PowerPoint PPT Presentation

chet
105 Views
Download Presentation

Dzīvības apdrošināšanas tirgus attīstība Latvijā

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Dzīvības apdrošināšanas tirgus attīstība Latvijā 2012.g. 9 mēneši

  2. Dzīvības apdrošināšanas sabiedrību parakstītās bruto prēmijas un izmaksātās bruto atlīdzības, Ls2012. gada un 2011. gada 9 mēnešos

  3. Dzīvības apdrošināšanas sabiedrību parakstītās bruto prēmijas un izmaksātās bruto atlīdzības, Ls 2012. gada un 2011. gada 9 mēnešos

  4. Dzīvības apdrošināšanas sabiedrību parakstītās bruto prēmijas un izmaksātās bruto atlīdzības, Ls 2012. gada un 2011. gada 9 mēnešos

  5. Dzīvības apdrošināšanas sabiedrību parakstītās bruto prēmijas un izmaksātās bruto atlīdzības, Ls 2012. gada un 2011. gada 9 mēnešos

  6. Dzīvības apdrošināšanas sabiedrību parakstītās prēmijas sadalījumā pa veidiem2012. gada 9 mēneši, %

  7. Dzīvības apdrošināšanas sabiedrību izmaksātās atlīdzības sadalījumā pa veidiem2012. gada 9 mēneši, %