1 / 12

Od pijaru do Public Relations

Od pijaru do Public Relations. Grzegorz Miller Adam Kozłowski. Czym jest PR i kto był pierwszym specjalistą ds. PR?. Potocznie o PR. Rząd jak zwykle nabiera piarowsko opinię publiczną. nabiera. Elżbieta Jakubiak, PiS.

Download Presentation

Od pijaru do Public Relations

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Od pijaru do Public Relations Grzegorz Miller Adam Kozłowski

 2. Czym jest PR i kto był pierwszym specjalistą ds. PR?

 3. Potocznie o PR Rząd jak zwykle nabierapiarowsko opinię publiczną nabiera Elżbieta Jakubiak, PiS (…) to jest koncepcja, można powiedzieć, czysto PR-owska, czysto medialna tworzenia takiej nadrzeczywistości, która z faktami nie ma nic wspólnego ”  z faktami nie ma nic wspólnego Jarosław Kaczyński , PiS To nie ma nic wspólnego z tanimi sztuczkami PR z tanimi sztuczkami Mirosław Drzewiecki, PO „Nas PR-owcy PO w konia nie zrobią” w konia nie zrobią Jacek Kurski, PiS

 4. Dwie perspektywy ? PR ≠ Propaganda PR ≠ Kłamstwo pijar PR

 5. Co specjalista, to definicja PR – ponad 2 000 definicji! PR jako funkcja zarządzania PR jako funkcja promocji/marketingu Działania zmierzające do realizacji celów strategicznych i biznesowych firmy Działania zmierzające do budowania pożądanego wizerunku marki/organizacji/inicjatywy/osoby DIALOG, PROFESJONALIZM, KONSEKWENCJA

 6. Czym tak naprawdę jest PR? ISTOTA PR „Często PR jest jak dwunasty zawodnik w futbolu – przez cały czas wspiera firmę, a w ważnych momentach może odegrać kluczową rolę dla całej drużyny (np. zdecydować o losach kontraktu, zapobiec sytuacji kryzysowej albo zdecydować o sukcesie wprowadzanego na rynek produktu”

 7. Praktyka PR } EFEKTY } MECHANIKA } TAKTYKA } STRATEGIA

 8. Sami jesteśmy sobie winni? otrzymywanie informacji prasowych niezgodnych z profilem medium (24%). 90%dziennikarzy zwraca uwagę na rzeczy utrudniające im współpracę z PRowcami. niska wartość merytorycznaotrzymywanych informacji (47%)

 9. Żyjemy w ciekawych czasach… (R)ewolucja mediów (R)ewolucja rynku

 10. Istota komunikacji zintegrowanej Strategia Koordynacja Komunikacja Przekaz Wielokanałowość Dialog

 11. Podsumowując PR ≠ Kłamstwo PR ≠ Propaganda przyszłość PR = Wy … a pierwszy PR robił Ivy Lee , nie Szatan w raju

 12. Dziękujemy! Zacznij z nami wPoniedziałek! www.mondaypr.pl www.mondayblog.pl facebook.com/AgencjaMondayPR

More Related