resurse financiare publice n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Resurse financiare publice PowerPoint Presentation
Download Presentation
Resurse financiare publice

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 28

Resurse financiare publice - PowerPoint PPT Presentation


 • 224 Views
 • Uploaded on

Resurse financiare publice. Resurse financiare publice. Resursele financiare publice repre zintă relaţii sociale de natură economică, în formă bănească, ce iau naştere în procesul de colectare a fondurilor financiare la dispoziţia statului necesare pentru îndeplinirea obiectivelor sale.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Resurse financiare publice


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
resurse financiare publice1
Resursefinanciarepublice

Resursele financiare publice reprezintă relaţii sociale de natură economică, în formă bănească, ce iau naştere în procesul de colectare a fondurilor financiare la dispoziţia statului necesare pentru îndeplinirea obiectivelor sale.

Resursele bugetare reprezintă acea parte a resurselor financiare publice cuprinsă în bugetul entităţilor publice.

factori de influen a resurselor financiare publice
Factori de influenţă a resurselor financiare publice

Factori economici

Factori monetari

Factori sociali

Factori demografici

Factori politici şi militari

Factori de natură financiară (deficitul bugetar).

criterii de clasificare a resurselor financiare publice
Criterii de clasificare a resurselor financiare publice
 • În funcţie de conţinutul economic:
  • Prelevări cu caracter obligatoriu
  • Resurse de trezorerie
  • Împrumuturi publice
  • Emisiune monetară fără acoperire.
criterii de clasificare a resurselor financiare publice1
Criterii de clasificare a resurselor financiare publice
 • În funcţie de structura organizatorică a statelor:
  • În statele de tip federal:
   • Resurse ale bugetului federal
   • Resurse ale bugetelor statelor, regiunilor, provinciilor
   • Resurse ale bugetelor locale
  • În statele de tip unitar:
   • Resurse ale bugetului central
   • Resurse ale bugetelor locale
criterii de clasificare a resurselor financiare publice2
Criterii de clasificare a resurselor financiare publice
 • În funcţie de bugetul din care fac parte din cadrul sistemului de bugete :
  • Resurse financiare ale bugetului de stat
  • Resurse financiare ale bugetului asigurărilor sociale de stat
  • Resurse financiare ale bugetelor locale
  • Resurse financiare ale bugetelor fondurilor speciale
  • Resurse financiare ale bugetului trezoreriei statului
  • Resurse financiare ale bugetelor instituţiilor publice autonome
  • Resurse financiare ale bugetelor instituţiilor publice finanţate parţial din BS, BASS, BL sau BFS
  • Resurse financiare ale bugetelor instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii
  • Resurse financiare ale bugetului creditelor externe rambursabile
  • Resurse financiare ale bugetului fondurilor externe nerambursabile.
criterii de clasificare a resurselor financiare publice3
Criterii de clasificare a resurselor financiare publice
 • În funcţie de ritmicitatea încasărilor:
  • Resurse ordinare (permanente şi obligatorii)
   • Venituri curente
    • Venituri fiscale
    • Venituri nefiscale
    • Alte venituri
   • Venituri de capital
  • Resurse extraordinare
   • Împrumuturi interne şi externe
   • Ajutoare, donaţii, sponsorizări şi alte transferuri nerambursabile
   • Emisiune monetară
criterii de clasificare a resurselor financiare publice4
Criterii de clasificare a resurselor financiare publice
 • În funcţie de provenienţă
  • Resurse financiare interne
   • Contribuţii fiscale şi parafiscale
   • Venituri nefiscale
   • Împrumuturi interne
   • Emisiune monetară
  • Resurse financiare externe
   • Împrumuturi
   • Ajutoare, donaţii, sponsorizări şi alte transferuri nerambursabile
impozitele no iuni generale
Impozitele – noţiuni generale
 • Impozitele reprezintă o formă de prelevare cu caracter obligatoriu, nerambursabil şi fără contraprestaţie a unei părţi din veniturile persoanelor fizice şi juridice, la dispoziţia statului, în vederea constituirii resurselor financiare publice necesare acoperirii cheltuielilor publice.
 • Caracteristici ale impozitului:
  • Caracterul obligatoriu
  • Nerambursabilitatea
  • Lipsa unei contraprestaţii directe
rolul impozitului
Rolul impozitului

Financiar – mijloc de procurare a resurselor financiare ale statului

Economic – mijloc de intervenţie a statului în economie

Social – permite redistribuirea unei părţi din PIB între veniturile diferitelor persoane fizice

elementele impozitului
Elementele impozitului

Subiectul impozitului – Persoana fizică sau juridică obligată prin lege la plata impozitului

Suportatorul impozitului – persoana care suportă efectiv sarcina fiscală

Obiectul impozitului – materia supusă impozitului

Unitatea de impunere – unitatea fizică sau monetară folosită la dimensionarea obiectului impozabil

Baza de impozitare– cuantificare în unităţi fizice sau monetare a obiectului impozabil

Sursa impozitului – arată din ce anume se plăteşte impozitul datorat

elementele impozitului1
Elementele impozitului

Cota impozitului – reprezintă impozitul plătit la 100 de unităţi de imunere

Asieta impozitului – totalitatea măsurilor care se iau de către organele fiscale în legătură cu fiecare subiect impozabil, pentru identificarea obiectului impozabil, stabilirea bazei de impozitare şi a impozitului datorat.

Termenul de plată – data limită până la care impozitul trebuie achitat statului.

principiile impunerii
Principiile impunerii
 • Impunerea reprezintă ansamblul de măsuri şi operaţiuni (politice şi de tehnică fiscală) efectuate în baza legii, care au ca scop final stabilirea impozitului ce revine în sarcina unei persoane fizice sau juridice.
 • Principiile impunerii (Adam Smith):
  • Principiul justeţei impunerii (principiul echităţii fiscale)
  • Principiul certitudinii impunerii
  • Principiul comodităţii impunerii
  • Principiul randamentului impozitelor
principiile impunerii n viziune modern
Principiile impunerii în viziune modernă

Echitatea fiscală

Principii de politică financiară

Principii de politică economică

Principii de politică socială

echitatea fiscal
Echitatea fiscală
 • Echitatea fiscală se referă la faptul că nivelul prelevărilor de resurse financiare la dispoziţia statului de la fiecare contribuabil trebuie să se facă în funcţie de venitul obţinut sau averea deţinută şi de situaţia acestuia
  • Stabilirea minimului neimpozabil
  • Universalitatea impunerii
  • Echitate fiscală orizontală
  • Echitate fiscală verticală
principii de politic financiar
Principii de politică financiară
 • Randamentul fiscal ridicat
  • Impozitul să aibă caracter universal
  • Să nu existe posibilităţi de sustragere de la impunere
  • Volumul cheltuielilor prilejuite de colectarea impozitului să fie minim.
 • Stabilitatea
  • Randamentul impozitului rămâne constant de-a lungul ciclului economic
 • Elasticitatea
  • Capacitatea impozitului respectiv de a răspunde la necesităţile conjuncturale ale statului
principii de politic economic
Principii de politică economică
 • Posibilitatea folosirii impozitului ca modalitate de intervenţie a statului în economie pentru:
  • Stimularea sau reducerea consumului anumitor bunuri
  • Impulsionarea dezvoltării unor ramuri sau regiuni economice
  • Extinderea sau restrângerea exportului sau importului anumitor bunuri
  • Stimularea investiţiilor etc.
principii de politic social
Principii de politică socială
 • Posibilitatea folosirii impozitului pentru influenţarea comportamentului contribuabililor
  • Reducerea disparităţilor sociale şi pe această bază a gradului de disensiuni sociale
  • Reducerea sau stimularea consumului anumitor bunuri pentru îmbunătăţirea calităţii vieţii populaţiei considerate
  • Atragerea capitalului electoral (fenomenul de iluzie fiscală).
presiunea fiscal
Presiunea fiscală

Reprezintă raportul dintre totalul veniturilor fiscale şi produsul intern brut şi arată cât la sută din PIB este concentrat la dispoziţia statului cu ajutorul taxelor şi contribuţiilor.

Gradul de colectare se determină ca raport între suma impozitelor încasate şi nivelul impozitelor prevăzute în bugetul de stat şi reprezintă o măsură a eficacităţii procesului de colectare a impozitelor, taxelor, contribuţiilor.

tehnica impunerii
Tehnica impunerii

Se referă la operaţiunile şi metodele folosite pentru stabilirea cuantumului impozitelor şi colectarea acestora.

Aşezarea impozitului (stabilirea obiectului impozabil)

Determinarea sumei impozitelor

Perceperea impozitelor

Urmărirea impozitelor

a ezarea impozitelor
Aşezarea impozitelor
 • Identificarea materiei impozabile şi a bazei de impozitare
  • Metode de evaluare indirectă
   • Evaluarea pe baza semnelor exterioare ale obiectului impozabil (nu ţine cont de situaţia personală a contribuabilului)
   • Evaluarea forfetară
   • Evaluarea administrativă
  • Metode de evaluare directă
   • Evaluarea pe baza declaraţiei unei terţe persoane
   • Evaluarea pe baza declaraţiei contribuabilului
  • Folosirea facilităţilor fiscale
determinarea sumei ipozitului
Determinarea sumei ipozitului

Impozite de repartiţie – în funcţie de nevoile statului, suma globală a resurslor financiare necesare se împarte proporţional pe subiecte sau obiecte impozabile

Impozitele de cotitate – se aplică sistemul de cote procentuale asupra bazei de impozitare

perceperea impozitelor
Perceperea impozitelor

Direct de la contribuabili

Prin stopaj la sursă

Prin aplicarea de timbre fiscale.

perceperea impozitelor1
Perceperea impozitelor
 • Obligaţia fiscală – îndatorirea de a plăti impozitele, taxele şi alte venituri bugetare (est o obligaţie legală, juridică şi are formă bănească)
 • Creanţa fiscală – dreptul statului de a percepe prin organele fiscale impozite, taxe şi alte venituri de la contribuabili, în cuantumul stabilit în baza unor acte normative.
 • Titlul de creanţă fiscală – documentul prin care se constată şi se indvidualizează obligaţia fiscală a unei persoane (poate fi explicit sau implicit).
  • Nu instituie, ci constată obligaţia fiscală
  • Are forţă de titlu executoriu
stingerea obliga iei fiscale
Stingerea obligaţiei fiscale
 • Forme de stingere a creanţei fiscale
  • Plata impozitelor
  • Compensarea
  • Anularea
  • Prescripţia
 • Răspunderea în domeniul fiscal
  • Răspundere administrativă (contravenţii şi majorări de întârziere)
  • Răspundere disciplinară
  • Răspundere materială
  • Răspundere penală.
executarea silit a crean elor fiscale
Executarea silită a creanţelor fiscale
 • Măsuri prealabile executării silite
  • Trimiterea unei înştiinţări de plată
  • Trimiterea de somaţii
 • Forme de executare silită
  • Executarea silită prin poprire
  • Executarea silită asupra bunurilor mobile
  • Executarea silită asupra bunurilor imobile.
clasificarea impozitelor
Clasificarea impozitelor
 • După trăsăturile de fond şi formă
  • Impozite directe
   • Impozite reale
   • Impozite personale
  • Impozite indirecte
 • După obiectul impunerii
  • Impozite pe venit
  • Impozit pe avere
  • Impozit pe cheltuieli
 • După scopul urmărit
  • Impozite financiare
  • Impozite de ordine
 • După frecvenţa cu care se realizează
  • Impozite permanente
  • Impozite incidentale
 • După insituţia care le administrează
  • Impozite federale
  • Impozite ale administraţiei centrale
  • Impozite locale