slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
HIDRAULI^KE PUMPE PowerPoint Presentation
Download Presentation
HIDRAULI^KE PUMPE

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 12

HIDRAULI^KE PUMPE - PowerPoint PPT Presentation


 • 337 Views
 • Uploaded on

HIDRAULI^KE PUMPE. Pod ovim pojmom podrazumevamo ma{ine koje pretvaraju mehani~ki rad u hidrostati~ku energiju (pumpe). HIDRAULI^KE PUMPE. ZUPČASTE PUMPE. HIDRAULI^KE PUMPE. KRILNE PUMPE. HIDRAULI^KE PUMPE. KLIPNE PUMPE.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

HIDRAULI^KE PUMPE


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

HIDRAULI^KE PUMPE

 • Pod ovim pojmom podrazumevamo ma{ine koje pretvaraju mehani~ki rad u hidrostati~ku energiju (pumpe)
slide2

HIDRAULI^KE PUMPE

ZUPČASTE PUMPE

slide3

HIDRAULI^KE PUMPE

KRILNE PUMPE

slide4

HIDRAULI^KE PUMPE

KLIPNE PUMPE

 • Radni element klipne pumpe jeklip koji se kreće translatorno oscilatorno, pri čemu usisava i potiskuje radnu tečnost.
 • Radna komora klipne pumpe je prostor između čela klipa i cilindra
 • Klipne pumpe se dele na:
 • aksijalne i
 • radijalne
 • Kod aksijalnih klipnih pumpi cilindri su raspoređeni aksijalno, odnosno paralelno sa osom cilindarskog bloka.
 • Kod radijalnih klipnih pumpi cilindri su raspoređeni radijalno u odnosu na rotor,
slide5

HIDRAULI^KE PUMPE

AKSIJALNE KLIPNE PUMPE

 • Aksijalne klipne pumpe se dele na
 • aksijalne klipne pumpe sa nagnutom pločom, i
 • aksijalne klipne pumpe sa nagnutim cilindarskim blokom
slide6

HIDRAULI^KE PUMPE

AKSIJALNE KRILNE PUMPE

slide7

HIDRAULI^KE PUMPE

RADIJALNE KRILNE PUMPE

Radijalne klipne pumpe rade na srednjim i visokim pritiscima, a protok je manji nego kod aksijalnih klipnih pumpi. Stepen iskorišćenja je kao i kod aksijalnih klipnih pumpi, a masa i zapremina po jedinici snage su veće

slide8

HIDRAULI^KE PUMPE

ZAVOJNE PUMPE

Radni elementi zavojne pumpe je rotor koji ima oblik navojnog vratila sa prilagođenim profilom za usisavanje i potiskivanje radne tečnosti. Radna komora je prostor između navojnog vratila i tela pumpe.

slide9

HIDRAULI^KE PUMPE

ZAVOJNE PUMPE

Zavojne pumpe rade na niskim i srednjim pritiscima i imaju veliki protok. Zavojne pumpe se odlikuju pouzdanim i bešumnim radom i ravnomemim protokom. Stepen iskorišćenja iznosi oko 0,8.

slide10

HIDRAULI^KE PUMPE

MEMBRANSKE PUMPE

Radni elementi membranske pumpe je membrana od gumiranog platna.Membranska pumpa je veoma pogodna za napajanje OTO motora gorivom zbog prilagodljivosti protoka prema potrošnji.Membranske pumpe rade na niskim pritiscima i imaju mali protok.

slide11

HIDRAULI^KE PUMPE

MEMBRANSKA PUMPA PUMPE

Na slici 5.9 označeni su sledeći delovi membranske pumpe: 1 - ekscentar, 2 - poluga, 3 - povlakač, 4 - membrana, 5 - opruga membrane, 6 - usisni ventil, 7 - potisni ventil, 8 - poklopac, 9 - usisni otvor, 10 - grubi filtar, 11 - opruga poluge i 12 - potisni otvor

slide12

HIDRAULI^KE PUMPE

MEMBRANSKA PUMPA SA PLUNŽEROM