literat ros epochos n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Literatūros epochos

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 59

Literatūros epochos - PowerPoint PPT Presentation


 • 1536 Views
 • Uploaded on

Literatūros epochos. Antika VIII a. pr. Kr. – V a. Homeras . “Iliada”, “Odisėja” (poemos) Eschilas . “Prikaltasis Prometėjas” (drama) Euripidas Aristofanas Sofoklis Ezopas. Viduramžiai V – XIV a. Dantė . “Dieviškoji komedija” (poema) “Rolando giesmė” (aut. nežinomas)

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Literatūros epochos' - cheryl


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
antika viii a pr kr v a
Antika VIII a. pr. Kr. – V a.
 • Homeras. “Iliada”, “Odisėja” (poemos)
 • Eschilas. “Prikaltasis Prometėjas” (drama)
 • Euripidas
 • Aristofanas
 • Sofoklis
 • Ezopas
viduram iai v xiv a
ViduramžiaiV – XIV a.
 • Dantė. “Dieviškoji komedija” (poema)
 • “Rolando giesmė”(aut. nežinomas)
 • “Nybelungų giesmė” (aut. nežinomas)
 • “Tristanas ir Izolda” (aut. nežinomas)
 • “Kalevala” (aut. nežinomas)
 • Viduramžiai Lietuvoje

Renesansas

viduram iai lietuvoje xiv xvi a
Viduramžiai LietuvojeXIV – XVI a.
 • Metraščiai

“Vytauto pagyrimas”, “Lietuviškos giminės pradžia”, “Bychovo kronika”

- Gedimino laiškai

Sugrįžti

renesansas xv xvi a
RenesansasXV - XVI a.
 • Erazmas Roterdamietis. “Pagiriamasis žodis kvailybei” (komedija)
 • F. Rablė. “Gargantiua ir Pantagriuelis” (romanas)
 • T. Moras. “Utopija” (romanas)
 • Dž. Bokačas. “Dekameronas” (romanas)
 • M. de Servantesas. “Don Kichotas” (romanas)
 • V. Šekspyras. “Hamletas”, “Romeo ir Džuljeta”, “Makbetas”, “Otelas”, “Karalius Lyras” (dramos)

Barokas

F. Rablė (1497-1553)

M. De Servantesas (1547-1616)

V. Šekspyras (1564-1616)

renesansas lietuvoje xvi a
Renesansas LietuvojeXVI a.
 • M. Husovianas. “Giesmė apie stumbro išvaizdą, žiaurumą ir medžioklę”
m ma vydas
M. Mažvydas
 • “Katekizmas”

Martyno Mažvydo bareljefas Vilniaus universitete

m dauk a
M. Daukša
 • “Postilė”
 • “Katekizmas”
m strijkovskis
M. Strijkovskis
 • “Kronika” ( pirmoji lietuvių istorija lenkų k.)

(1547 – 1593)

Sugrįžti

barokas xvii a
Barokas XVII a.
 • P. Kalderonas
 • Barokas Lietuvoje

Klasicizmas

barokas lietuvoje xvii xviii a 2 a pus
Barokas LietuvojeXVII – XVIII a. 2-a pusė
 • D. Kleinas (Gramatika lotynų kalba)
sirvydas
Sirvydas
 • Pirmasis trikalbis žodynas
 • Pirmoji lietuvių kalbos gramatika
a vij kas kojelavi ius
A. Vijūkas - Kojelavičius
 • Lietuvos istorija lotynų kalba
m k sarbievijus
M. K. Sarbievijus
 • Poezija lotynų kalba

(1595 – 1640)

Sugrįžti

klasicizmas xvii x ix a pr
Klasicizmas XVII-XIX a. pr.
 • Moljeras. “Tartiufas”, “Šykštuolis” (komedijos)
 • F. Šileris
 • J. V. Gėtė
 • Ž. Rasinas
 • P. Kornelis

V. J. Gėtė (1749 – 1832)

Šviečiamasis a.

klasicizmas lietuvoje xviii a 2 oji pus xix a pr
Klasicizmas LietuvojeXVIII a. 2-oji pusė – XIX a. pr.
 • Klasicizmo bruožai reiškėsi kartu su šviečiamojo a. epochos idėjomis
a strazdas
A. Strazdas
 • Pirmieji pasaulietiniai eilėraščiai

(1763-1833)

“Giesmės svietiškos ir šventos”

s stanevi ius
S. Stanevičius

“Pasakos”

d po ka
D. Poška

“Mužikas žemaičių ir Lietuvos”. Rankraštis

Sugrįžti

vie iamasis am ius xviii a
Šviečiamasis amžius XVIII a.
 • D. Defo. “Robinzonas Kruzas” (romanas)
 • J. V. Gėtė. “Faustas” (poema), “Vilhelmo Meisterio mokymosi metai” (auklėjamasis romanas), “Vilhelmo Meisterio klajonių metai” (romanas), “Romos elegijos” (eil. ciklas), “Egmontas”, “Torkvatas Tasas” (draminiai kūriniai)
 • V. Skotas. “Aivenhas”, “Rob Rojus” (romanai)
 • Šviečiamasis amžius Lietuvoje
 • Pseudoklasicizmas (šviečiamojo a. atšaka)
 • Sentimentalizmas (šviečiamojo a. atšaka)
 • Preromantizmas (šviečiamojo a. atšaka)

Romantizmas

vie iamasis am ius lietuvoje xviii xix a pab
Šviečiamasis amžius LietuvojeXVIII – XIX a. pab.
 • V. Kudirka. “Viršininkai” (satyros), “Laisvos valandos” (Eilėraščių rinkinys)

(1858 – 1899)

k donelaitis
K. Donelaitis
 • “Metai” (poema)
 • “Lapės ir gandro česnis”, “Rudikis jomarkininks”, “Šuo Didgalvis”, “Pasaka apie šūdvabalį”, “Vilkis provininks”, “Aužuols gyrpelnys” (pasakėčios)

(1714 – 1780)

Sugrįžti

m valan ius
M. Valančius
 • “Palangos Juzė” (apysaka)

(1799 – 1869)

Sugrįžti

pseudoklasicizmas vie iamojo a at aka xviii xix a pr
Pseudoklasicizmas (šviečiamojo a. atšaka) XVIII-XIX a. pr.
 • Dž. Sviftas. “Guliverio kelionės” (fantastinis,satyrinis romanas)
 • D. Defo. “Robinzonas Kruzas” (romanas)
 • H. Fyldingas. “Pamestinuko Tomo Džonso istorija” (romanas)

Sugrįžti

sentimentalizmas vie iamojo a at aka xviii a vid
Sentimentalizmas (šviečiamojo a. atšaka) XVIII a. vid.
 • S. Ričardsonas. “Pamela, arba Atlygintoji dorybė”, “Klarisa, arba Jaunos merginos istorija” (epistoliniai romanai)
 • Ž. Ž. Ruso. “Julija, arba Naujoji Eloiza” (romanas)

Sugrįžti

preromantizmas vie iamojo a at aka xix a
Preromantizmas (šviečiamojo a. atšaka) XIX a.
 • V. J. Gėtė. “Gecas fon Berlichingenas” (drama), “Jaunojo Verterio kančios” (romanas)
 • F. Šileris. “Plėšikai” (drama)

Sugrįžti

romantizmas xviii a pab xix a pr
Romantizmas XVIII a. pab. – XIX a. pr.
 • A. Mickevičius. “Gražina”, “Vėlinės”, “Ponas Tadas” (poemos) “Krymo sonetai” (sonetai)
 • A. Puškinas. “Eugenijus Oneginas” (eiliuotas romanas)
 • D. Baironas. “Kainas” (misterija)
 • V. Hugo. “Paryžiaus katedra”, “Vargdieniai” (romanai)
 • M. Lermontovas. “Mūsų laikų didvyris” (romanas)
 • A. Diuma. “Grafas Montekristas”, “Trys muškietininkai” (romanai)
 • D. F.Kuperis. “Paskutinis mohikanas”

(romanas)

A. Mickevičius

Realizmas

romantizmas lietuvoje xix a pab xx a pr
Romantizmas Lietuvoje XIX a. pab. – XX a. pr.
 • S. Daukantas. “Būdas senovės lietuvių, kalnėnų ir žemaičių”, “Darbai senųjų lietuvių ir žemaičių”, “Istorija žemaitiška” (publicistika)
a baranauskas
A. Baranauskas
 • “Anykščių šilelis” (poema)

(1835 – 1902)

maironis
Maironis
 • “Pavasario balsai” (eil. rinkinys)
 • “Apsakymai apie Lietuvos praeigą” (poema)
 • “Jaunoji Lietuva” (poema)
 • “Raseinių Magdė” (poema)
 • “Mūsų vargai” (poema)
 • “Kęstučio mirtis” (istorinė drama)
 • “Vytautas pas kryžiuočius” (istorinė drama)

(1862 – 1932)

k boruta
K. Boruta
 • “Baltaragio malūnas” (romanas)

(1905 – 1965)

Sugrįžti

realizmas xix a vid
Realizmas XIX a. vid.
 • O. de Balzakas. “Tėvas Gorijo” (romanas)
 • L. Tolstojus. “Karas ir taika”, “Ana Karenina” (romanai)
 • Stendalis
 • Dž. Londonas. “Jūrų vilkas” (romanas)
 • F. Dostojevskis. “Nusikaltimas ir bausmė” ,“Pažemintieji ir nuskriaustieji”, “Idiotas”, “Lošėjas”, “Broliai Karamazovai”, “Velniai” (romanai)
 • V. Tekerėjas
 • Realizmas Lietuvoje
 • Natūralizmas (realizmo atmaina)

Modernizmas

j bili nas
J. Biliūnas
 • “Vagis”, “Brisiaus galas”, “Kliudžiau”, “Joniukas”, “Ubagas” (novelės)
 • “Liūdna pasaka” (apysaka)

(1879 – 1907)

putinas
Putinas
 • “Altorių šešėly” (romanas)

(1893 – 1967)

b sruoga
B. Sruoga
 • “Dievų miškas” (romanas)

(1896 – 1947)

v pietaris
V. Pietaris
 • “Algimantas” (pirmasis lietuviškas romanas)
lazdyn pel da
Lazdynų Pelėda
 • “Našlaitė”, “Prie pat dvaro”, “Klajūnas” (apsakymai)
 • “Naujasis takas”, “Neapžiojo”, “Ponas Dramblevičius” (apysakos)

(1867 – 1926)

j tumas vai gantas
J. Tumas - Vaižgantas
 • “Scenos vaizdai”
 • “Karo vaizdai”

(1869 – 1933)

p cvirka
P. Cvirka
 • “Kasdienės istorijos” (novelių rinkinys)
 • “Žemė maitintoja” (romanas)

Sugrįžti

(1909 – 1947)

nat ralizmas realizmo atmaina xix a p ab xx a pr
Natūralizmas (realizmo atmaina) XIX a. pab. – XX a. pr.
 • E. Zola. “Rugonai – Makarai” (romanas)
 • G. de Mopasanas
 • Lietuvoje natūralizmas neegzistuoja

Sugrįžti

modernizmas xix a p ab xx a
Modernizmas XIX a. pab. – XX a.
 • Š. Bodleras
 • A. E. Po
 • P. Verlenas
 • A. Rembo
 • F. Dostojevskis
 • Impresionizmas (modernizmo atmaina)
 • Simbolizmas (modernizmo atmaina)
 • Neoromantizmas (modernizmo atmaina)
 • Avangardizmas (modernizmo atmaina)
impresionizmas xix a pab xx a pr
Impresionizmas XIX a. pab. – XX a. pr.
 • K. Hamsunas. “Badas” (romanas)
 • Impresionizmas Lietuvoje
impresionizmas lietuvoje xx a antras de imtmetis
Impresionizmas LietuvojeXX a. antras dešimtmetis
 • I.Šeinius. “Kuprelis” ( romanas)

Sugrįžti

(1889 – 1959)

simbolizmas xixa pab xx a pr
Simbolizmas XIXa. pab. – XX a. pr.
 • Š. Bodleras. “Blogio gėlės” (eil. rinkinys)
 • P. Verlenas
 • A. Rembo
 • K. Balmontas
 • A. Blokas
 • Simbolizmas Lietuvoje

Š. Bodleras (1821 – 1867)

simbolizmas lietuvoje xx a antras de imtmetis
Simbolizmas LietuvojeXX a. antras dešimtmetis
 • Putinas. “Tarp dviejų aušrų”, “Būties valanda”, “Langas” (eil. rinkiniai)

Sugrįžti

(1893 – 1967)

b sruoga1
B. Sruoga
 • “Saulė ir smiltys”, “Dievų takais” (eilėraščių rinkiniai)

(1896 – 1947)

neoromantizmas xx a pr
Neoromantizmas XX a. pr.
 • S. Nėris. “Diemedžiu žydėsiu” (eilėraščių rinkinys)
 • J. Aistis. “Imago mortis”, Intymios giemės”, “Užgesę chimeros akys”
 • A. Miškinis. “Balta paukštė”, “Varnos prie plento” (eilėraščių rinkiniai)
 • B. Brazdžionis. “Amžinas žydas”, “Krintančios žvaigždės”, “Per pasaulį keliauja žmogus” (eilėraščių rinkiniai)
 • J. A.Herbačiauskas
 • S. Kymantaitė – Čiurlionienė
 • Šatrijos Ragana. “Sename dvare” (apysaka)
 • V. Krėvė. “Skirgaila” (drama)
 • Ankstyvasis neoromantizmas (Lietuvoje)
 • Vėlyvasis (modernusis) neoromantizmas (Lietuvoje)

Sugrįžti

ankstyvasis neoromantizmas lietuvoje xx a pr
Ankstyvasis neoromantizmas Lietuvoje XX a. pr.
 • J. A. Herbačiauskas
 • S. Kymantaitė – Čiurlionienė
 • Šatrijos Ragana. “Sename dvare” (apysaka)
 • Vaižgantas. “Pragiedruliai” (romanas)
 • Vydūnas

Šatrijos Ragana (1878 – 1930)

Vydūnas (1878 – 1930)

Sugrįžti

Vaižgantas (1869 – 1933)

v lyvasis modernusis neoromantizmas lietuvoje xx a ketvirtas de imtmetis
Vėlyvasis (modernusis) neoromantizmas Lietuvoje XX a. ketvirtas dešimtmetis
 • S. Nėris. “Anksti rytą”, “Pėdos smėly”, “Per lūžtantį ledą”, “Diemedžiu žydėsiu”, “Dainuok, širdie, gyvenimą”, “Prie didelio kelio” (eilėraščių rinkiniai)

(1904 – 1945 )

b brazd ionis
B. Brazdžionis
 • “Per pasaulį keliauja žmogus” (eil. rink.)
 • “Amžinas žydas” (eil. rink.)
 • “Krintančios žvaigždės” (eil. rink.)
 • “Kunigaikščių miestas” (eil. rink.)

(1907-2002)

j aistis
J. Aistis
 • “Imago mortis” (eil. rink.)
 • “Intymios giesmės” (eil. rink.)
 • “Užgesę chimeros akys” (eil. rink.)

(1904 – 1973)

a mi kinis
A. Miškinis
 • “Varnos prie plento” (eil. rink.)
 • “Balta paukštė” (eil. rink.)
 • “Arti žemės” (eil. rink.)

(1905 – 1983)

b sruoga2
B. Sruoga
 • “Milžino paunksmė” (drama)

(1896 – 1947)

v kr v
V. Krėvė
 • “Šiaudinėj pastogėj” (apsakymų rinkinys)
 • “Žentas” (draminė apysaka)
 • “Raganius” (novelių apysaka)
 • “Šarūnas” (draminė misterija)
 • “Dainavos šalies sunų žmonių padavimai” (romantinės legendos)
 • “Skirgaila” , “Mindaugo mirtis” (istorinės dramos)
 • “Rytų pasakos” (orientalistiniai kūriniai)
 • “Dangaus ir žemės sūnūs” (biblinis romanas)

(1882 – 1954)

Sugrįžti

avangardizmas xx a 2 3 de imtme iai
Avangardizmas XX a. 2-3 dešimtmečiai
 • Futurizmas
 • Ekspresionizmas

Informacijos šaltiniai

futurizmas avangardizmo atmaina lietuvoje xx a pr
Futurizmas (avangardizmo atmaina) Lietuvoje XX a. pr.
 • K. Binkis. “100 pavasarių” (eil. rinkinys)

(1893 – 1942)

Sugrįžti

slide58
Ekspresionizmas (avangardizmo atmaina) XX a. 2-as dešimtmetis (Lietuvoje vyravo XX a. 3-ame dešimtmetyje)
 • J. Savickis. “Šventadienio sonetai”, “Ties aukštu sostu”, “Raudoni batukai” (eil. rinkiniai)

(1890 – 1952)

Sugrįžti

informacijos altiniai
Informacijos šaltiniai
 • Literatūros vadovėlis 11 kl. “Mokymo knyga bendrajam kursui”, leidykla “Baltos lankos”
 • Internetas (nuotraukos)