Download
ohro en druhy ivo ich ii savci n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Ohrožené druhy živočichů II. ( savci ) PowerPoint Presentation
Download Presentation
Ohrožené druhy živočichů II. ( savci )

Ohrožené druhy živočichů II. ( savci )

900 Views Download Presentation
Download Presentation

Ohrožené druhy živočichů II. ( savci )

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Základní škola Jakuba Jana Ryby Rožmitál pod TřemšínemEfektivní výuka pro rozvoj potenciálu žáka projekt v rámci Operačního programuVZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST Ohrožené druhy živočichů II. ( savci )

 2. Ohrožení živočichové II.( savci ) „ Kdyby bylo zničeno Koloseum, bylo by možné ho zrekonstruovat pomocí fotografií a kreseb. Budou-li vyhubeni nosorožec, panda či lední medvěd, nikdo a nic je neoživí ! “

 3. Proč jsou živočichové v ohrožení nebo vymírají? ničení přirozeného prostředí  znečišťování  lov a odchyt zvířat  vysazování živočichů  změna klimatu

 4. Ničení přirozeného prostředí Člověk zabírá stále větší plochu na úkor jiných organismů, čímž působí jejich zánik!  odlesňování  ničení přirozených stepí, močálů, luk  stavba přehrad, měst

 5. Znečišťování Průmyslový rozvoj vážně znečišťuje vzduch, vodu, půdu.  chemikálie  spalování paliv  jedovaté plyny  kyselé deště

 6. Lov a odchyt zvířat  odchyt pro obchod ( opice, papoušci… )  sloni zabíjeni pro kly  nosorožci pro rohy  tygři pro kožešinu  velryby pro maso …

 7. Vysazování živočichů  vnášení cizích druhů do přirozeného prostředí jiných  narušena rovnováha v místních podmínkách  vysazení živočichové loví místní druhy, sbírají jim potravu, obsazují jejich území

 8. Změna klimatu  na povrchu planety dochází se značnou rychlostí k oteplování  oteplování je způsobeno spalováním paliv ( uhlí, ropa ), uvolňuje se oxid uhličitý

 9. Vyhynulí živočichové Některá zvířata již z volné přírody zcela vymizela! Nejznámější zástupce:  Blboun nejapný – o jeho vyhynutí se postaral člověk  Kůň Převalského – žije pouze v zoo

 10. Stav ryb !V současné době je ohroženo 56 % všech jezerních a říčních druhů ryb, mořské ryby jsou na tom o něco lépe! Ohroženi jsou například jeseter, losos, pstruh, sumec, žralok, tuňák…

 11. Stav obojživelníků ! V současné době hrozí vymření každému třetímu obojživelníkovi ! Ohrožuje je především:  vysychání bažin  rozšíření smrtící plísně, které způsobil člověk

 12. Stav ptáků ! V současné době je ohrožena osmina ptáků! Ohrožuje je:  kácení lesů  odchyt pro obchod  znečišťování

 13. Stav savců !Ohrožena čtvrtina savců! Ohrožuje je:  mýcení lesů  činnost pytláků  obchod  masivní úhyn jejich potravy  únik ropy, lov – mořští savci

 14. Varování  Během let 1970 – 2005 zmizela z povrchu zemského více než ¼ živočišných druhů !  Za 35 let přišla Země o 25% suchozemských zvířat, 28% mořských tvorů, 29% sladkovodních tvorů !  Odhaduje se, že do roku 2100 vymizí více než ½ dnešních známých živočichů a rostlin !

 15. Červená kniha ohrožených druhů Červená kniha ( Red Data Book ) přináší seznamy ohrožených druhů zvířat a rostlin. Stanovuje stupně ohrožení ( mimo jiné ) na : • vyhubený v přírodě( Kůň Převalského ) • kriticky ohrožený( Panda velká ) • silně ohrožený( Rys ostrovid ) • ohrožený( Veverka obecná )

 16. Nejvíce ohrožené druhy savců • chobotnatci ( slon ) • lichokopytníci ( nosorožec ) • sudokopytníci ( zubr ) • šelmy ( tygr ) • primáti ( gorila ) • mořští savci ( tuleň )

 17. Ohrožení chobotnatci Slon africký Slon indický

 18. Ohrožení lichokopytníci Nosorožec jávský Zebra Chapmannova

 19. Ohrožení sudokopytníci Antilopa bongo Bizon americký Zubr evropský Přímorožec arabský

 20. Ohrožené šelmy Tygr sumatránský Lev berberský Leopard sněžný Gepard středoasijský

 21. Ohrožené šelmy - medvědi Medvěd grizzly Lední medvěd Panda velká Panda červená

 22. Panda velká • pochází z Číny, výška až 1,5 m, váha 120 kg • 2/3 dne ( 16 i více hodin ) věnuje shánění a požírání potravy, zbytek dne odpočívá • jídelníček – výhradně stonky, listy, výhonky bambusu ( denně spořádá 10 – 20 kg ) • umí šplhat na strom ( je-li ohrožena ) • samice rodí většinou 1 mládě ( je malé – 15 cm, 100 g )

 23. PANDA= jeden z nejznámějších, nejvzácnějších a nejohroženějších savců celého světa (odhaduje se 1000 posledních kusů )

 24. Ohrožení primáti Lemur katta Orangutan sumatérský Gorila nížinná Gueréza červená

 25. Ohrožení mořští savci Lachtan guadeloupský Tuleň středomořský Delfín říční Delfínovec čínský

 26. Ohrožení mořští savci Kosatka dravá Plejtvák obrovský Keporkak Běluha mořská

 27. Plejtvák obrovský • největší živočich, jaký kdy obýval Zemi ! • délka 30 m, váha 180 tun, váha jazyka 3 tuny • umí plout rychlostí 50 km/hod • živí se drobnými korýši ( denně 4 tuny ) • pod vodou vydrží 2 hodiny, potopí se do 500 metrů

 28. Ohrožení savci ČR Vlk obecný Kočka divoká Medvěd hnědý Rys ostrovid

 29. Ohrožení savci ČR Veverka obecná Sysel obecný Vydra říční Bobr evropský

 30. Ohrožení savci ČR Netopýr velký Křeček polní Los evropský Rejsek horský

 31. Každý z nás se může zapojit do ochrany přírody.Jak můžeš pomoci ?  vydej se do lesa sbírat odpadky  nenič mraveniště, nekopej do hub  nesbírej mláďata a vajíčka z hnízd  pečuj o zeleň  třiď odpad, šetři vodou a elektřinou  nekupuj suvenýry z kůže, slonoviny, žraločích zubů …  podporuj boj proti obchodu s ohroženými zvířaty

 32. Proč je nutné živočichy chránit?  jsou pro nás nepostradatelní  poskytují nám obživu  pomáhají při práci  jsou součástí rovnováhy na Zemi Přežití jednoho druhu je úzce spojeno s přežitím dalších a tím s fungováním celé přírody. Bez nich nepřežijeme ani my!

 33. Téma: Ohrožené druhy živočichů II. - 3. - 5. ročník Použitý software: držitel licence - ZŠ J. J. Ryby v Rožmitále p.Tř. Windows XP Professional PowerPoint Internet www.naturfoto.cz Literatura: Wetter Bernard,Ohrožená zvířata, 1. vydání, Fragment, 2006 Kolektiv autorů, Tématická encyklopedie Larousse 3.svazek: Vědy o životě – 1.české vydání, Albatros, 1999 Autor: Mgr. Eva Hocková ZŠ J. J. Ryby v Rožmitále p.Tř. (www.zsrozmital.cz)