den som sp r n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Den som spør….. PowerPoint Presentation
Download Presentation
Den som spør…..

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 19
Download Presentation

Den som spør….. - PowerPoint PPT Presentation

chelsey
401 Views
Download Presentation

Den som spør…..

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Den som spør….. Inger Langseth Program for lærerutdanning

 2. Death Harold Pinter • What made you declare the dead body dead? • Did you declare the dead body dead? • How well did you know the dead body? • How did you know the dead body • was dead? • Did you wash the dead body? • Did you close both its eyes? • Did you bury the body? • Did you leave it abandoned? • Did you kiss the dead body? Where was the dead body found? Who found the dead body? Was the dead body dead when found? How was the dead body found? Who was the dead body? Who was the father or daughter or brother Or uncle or sister or mother or son Of the dead and abandoned body? Was the body dead when abandoned? Was the body abandoned? By whom had it been abandoned? Was the dead body naked or dressed for a journey?

 3. Hvilke spørsmålsteknikker bruker du? • Effektive lærere bruker:( kognitiv utvikling) • flere åpne enn lukkede spørsmål. • flere komplekse enn enkle spørsmål. • Undersøkelser fra England viser at av alle spørsmål er: • 70-80% enkle lukkede faktaspørsmål • 20-30% er spørsmål som krever forklaring, klargjøring utdypning, eller generalisering (Dptofeducation and skills, England) • Det tar ca 0.9 sekunder fra lærer spør til svar avgis – 3 sek er å foretrekke • more: effctive questioning

 4. RefleksjonVIDEO norwenglishteaching • Å stille spørsmål er fundamentalt for å skape god undervisning og læring • Effektive spørsmål er en ferdighet som kan læres • Hensikten er å • Skape interesse, engasjere, utfordre • Sjekke forståelse • Mobilisere eksisterende kunnskap • Forkusere på tema og begrep • Utvikle tenkingen til det analytiske og vurderende • Lede elever gjennom en undervisningssekvens • Formulere hypoteser, problemstillinger, spørsmål • Fremme refleksjon rundt egen læring

 5. Oppgave 1 pitfalls • Se teksten side 4-5 • Hva kjenner du deg igjen i?

 6. Oppgave 2 Spørsmålssekvens

 7. Klassesamtale • Forbered spørsmålene i en sekvens • konnotasjon, denotasjon, assosiasjon • Taksonomi Bloom: fakta, forståelse og bruk - problemløsing • Fortell klassen hva de skal gjøre/ viktigste spørsmål • Gi elevene tid til å tenke • Skap et trygt læringsmiljø ved å la elevene samarbeide før de svarer • No-handsrule • All hands rule • Fortell hva du venter av svaret

 8. Klassesamtale • Elevsvarene • Unngå unødvendig rosing som good, fine • Påpek feil, eller misforståelser • Korrekt svar: spør hvordan eleven kom frem til svaret • Delvis korrekt: be om utfyllende kommentar der det er feil • Feil svar: forenkle spørsmålet, gi deler av svaret • Spekulasjon: alle svar aksepteres (åpne spørsmål) • Et eksempel: Hvorfor kjører noen på høyre og andre på venstre side av veien? Finn hva tre av fargene har til felles og forklar hvorfor: rød, gul, grønn, hvit

 9. Klassesamtale “Generally, an answer is a reply to a question or is a solution, a retaliation, or a response.”(Wiki) Hva er et godt svar? Ord – setning – paragraf – dokument- ? Question: Who was the first man on the moon? Answer: http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_speeches Neil Armstrong was the commander of the Apollo11 mission to the moon in 1969. On July 20,1969, Armstrong became the first man to walk on the moon, and made his famous statement, “That’s one small step for a man, one giant leap for mankind.” Sjekke lekser: tendens til å åpne samtalen ved feil svar og lukke samtalen ved riktig svar. (Tartwijk 1987)

 10. Elevsvarene – oppfølgendespørsmål Extension Require students to elaborate on the response given to an earlier question. Such questions indicate to the learner that the original response was in the right direction but was not adequate. Clarification Useful when the student’s response is unclear or incomplete. Justification Require the learner to provide rationale for the previously-given response. Useful in providing insights into thinking and reasoning processes of students and revealing errors in these processes. Prompting (hint) Useful when students do not respond to the original question Redirection Used to elicit a variety of opinions during problem-solving sessions or discussions. Planning Use questions to identify learning objectives for follow-up self-study. Pose questions

 11. Klassesamtale • Elevspørsmålene • Modellæring – If I wantto….Iwillneed to findouthow… • Et problem: diskuter med elevene hvilke spørsmål som må stilles – ifyouwant to findoutwhy R&J commmittedsuicide, whatquestions… • Spill 20 spørsmål- grupper spør&svarer • Still spørsmål til tekst- predict før lesing-verify • Still spørsmål om det de vil lære mer om • Spekulasjon: alle svar aksepteres (åpne spørsmål) • Et eksempel: Hvorfor kjører noen på høyre og andre på venstre side av veien? Finn hva tre av fargene har til felles og forklar hvorfor: rød, gul, grønn, hvit

 12. Alternativer til spørsmål • Kommenter et utsagn • Tegn kunnskapen (segregation) • Kan du si litt mer om dette? • Hva tror du vil skje hvis….? • Finnes det andre måter å gjøre dette på? • Gi litt mer informasjon om…… • Klargjør: dette er slik fordi….. • Gjenta elevenes kommentarer • Oppsummer

 13. Kroppspråk - Speilingsteknikk - verbal - fysisk (Rizolatti) - speilnevroner (kunnskap, autentisk, engasjert) 85% av kommunikasjonen ?

 14. Oppsummering Ta stilling til disse utsagnene: Gode spørsmål krever kunnskap. Gode spørsmål er ekte.

 15. Å stille spørsmål som utfordrer • Vær bevisst på hva du vil ha ut av svaret • Fakta –enstavelsesord (lukket spørsmål) • Kjent svar – kun tilsynelatende åpent spørsmål • Refleksjon, definisjon, forståelse –(åpent spørsmål) • Gi elevene tid til å reflektere • Lengre svar – krev et visst antall ord • Ikke svar på dine egne spørsmål • Still ett spørsmål i gangen • Klarhet – elevene forstår hva du forventer • Still spørsmål med stigende vanskegrad • Denotasjon, konnotasjon, assosiasjon • Kunnskap, ferdigheter, holdninger (kognitive ferdigheter) • Få alle elevene til å delta • Skriv og vis svaret eller ”no hands” policy • Ta alle elevsvar på alvor? • Be om utdypning av svaret, ”interessant”

 16. A Public Forum debate A Public Forum debate follows this timing schedule: Team A: First Speaker: Constructive Speech 4 minutes Team B: First Speaker: Constructive Speech 4 minutes Crossfire (between first speakers) 3 minutes Team A: Second Speaker: Rebuttal 4 minutes Team B: Second Speaker: Rebuttal 4 minutes Crossfire (between second speakers) 3 minutes Team A: First Speaker: Summary 2 minutes Team B: First Speaker: Summary 2 minutes Grand Crossfire (All speakers) 3 minutes Team A: Second Speaker: Final Focus/Last Shot 1 min Team B: Second Speaker: Final Focus/Last Shot 1 min (Wikipedia)

 17. Muntig samhandling - gruppeoppgaver • Tekstlesning – tekst deles ut • Begrepsforståelse • En gruppe stiller spørsmål • En gruppe svarer • Lærer observerer • Job Intervju forbered og gjennomfør intervju • http://www.datsi.fi.upm.es/~frosal/docs/25mdq.html

 18. Litteratur • Dpt for Education and Skills UK Teaching repertoirUnit 7: Questioning