v rkt jskassen som v rkt j hvad ligger i den og hvordan kan den bruges n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Værktøjskassen som værktøj hvad ligger i den og hvordan kan den bruges? PowerPoint Presentation
Download Presentation
Værktøjskassen som værktøj hvad ligger i den og hvordan kan den bruges?

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 15

Værktøjskassen som værktøj hvad ligger i den og hvordan kan den bruges? - PowerPoint PPT Presentation


 • 167 Views
 • Uploaded on

Netværksseminar ”Anvendelsesorienteret undervisning” 16 . april 2012 ”Trinity” Fredericia Jens Jørgen Hansen hansen@sitkom.sdu.dk. Værktøjskassen som værktøj hvad ligger i den og hvordan kan den bruges?. Pi-model – fra p rojektide til i nnovation . Projektidé. Eksperiment.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Værktøjskassen som værktøj hvad ligger i den og hvordan kan den bruges?' - lindley


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
v rkt jskassen som v rkt j hvad ligger i den og hvordan kan den bruges
Netværksseminar ”Anvendelsesorienteret undervisning”

16. april 2012 ”Trinity” Fredericia

Jens Jørgen Hansen hansen@sitkom.sdu.dk

Værktøjskassen som værktøjhvad ligger i den og hvordan kan den bruges?
pi model fra p rojektide til i nnovation
Pi-model – fra projektide til innovation

Projektidé

Eksperiment

Projektbeskrivelse

Værktøj

Eksperiment

Værktøjsbeskrivelse

Værktøjskasse

Værktøj

Formidling af værktøj – 4 skabeloner: forløb, miljø, koncept, model

Værktøjskasse

Innovation (ny praksis)

Brug i ny praksis

Videndeling

Proceskonsulenter: Dorthe Carlsen og Jens Jørgen Hansen, UC Syd

v rkt jskassen tre perspektiver
Værktøjskassen – tre perspektiver

Værktøjskassen som formidling

Værktøjskassen som tema

Værktøjskassen som brug

v rt jskassen som tema
Værtøjskassen som tema

Beskrive værktøjskassen ud fra:

 • Læremidler
 • Lærerroller - Elevroller
 • Fag
 • Årgang
 • Læringsaktiviteter
 • Læringsrum
 • Værktøjstyper
  • Forløbet– hvordan gennemføre et undervisningsforløb – læringsforløb?
  • Miljøet – hvordan etablere et læringsmiljø?
  • Konceptet– hvordan integrere som del af et forløb?
  • Modellen– hvordan overordnet reflektere over og styre en proces?
slide7

Avatars og lydfiler – facilitering af mundtlighed i fremmedsprog

Digital udrykningsstyrke

I-Book – therefore I am?

Facebook som differentieret læringsmiljø

”Aj, er det sådan, jeg lyder?” Pod- og Vodcast i sprogfag

GarageBand som analyseværktøj og kreativ legeplads i et kreativt musikfag

Digitalt elev CV

Elevproduceret web-tv

AfterHours – Tæt på virkeligheden

Velfærdsteknologi og sociale robotter - samfundsaktualitet i filosofiundervisningen

Wiki – repetition og skriftlighed

thorbj rns voki
Thorbjørns voki

http://2btythorbjorn.blogspot.com/2011/11/voki-tirol-ein-lebendiges-klischee.html

avatars og lydfiler facilitering af mundtlighed i fremmedsprogsundervisningen
Avatars og lydfiler – facilitering af mundtlighed i fremmedsprogsundervisningen

Målet med at arbejde med lydfiler og avatars i voki.com er at facilitere den mundtlige sprogfærdighed, subsidiært at arbejde differentieret med samme. Ud over en styrkelse af den rent kommunikative kompetence er det målet, at eleverne arbejder mere målrettet med udtale, intonation osv.Voki er elevens værktøj

Mulighed for eleven: facilitere mundtlighed og fri og spontan sprogproduktion i nye rammer

Mulighed for læreren: fastholde mundtlighed, respondere fokuseret og se tydelig progression i elevens sproglige udvikling

l ringsmilj med fire typer l remidler
Læringsmiljø - med fire typer læremidler
 • Voki.com – læringsressource som faciliterer elevens sproglige udtryk gennem brug af avatars
 • Blogspot.com – weblog – virtuel dagbog, der muliggør udtryk, kommunikation og respons + fastholdelse af mundtlige produkter.
 • Værkstøjsbeskrivelse af ”Avatars og lydfiler” – formål, præsentation og vejledning
 • Wiki – brugergeneret formidling af værktøjsbeskrivelser til en stor samling af værktøjsbeskrivelser
brug af v rkt jskassen
Brug af værktøjskassen

Brugsstrategier:

 • Inspiration
 • Guides - bruge værktøjer i egen undervisning
 • Strategisk udvikling – bruge værktøjsbeskrivelser til formidling og videndeling af eksperimenter i særlige fællesskaber: team, årgang, fagfællesskab, uddannelse (hhx, htx, stx, hf), sektor (ungdomsuddannelse)
planl gningsmodel
Planlægningsmodel

Hansen; Jens Jørgen (2010): Læremiddellandskabet, Akademisk forlag

4 l ringsrum
4 læringsrum

Formidlingsrum: lærerens oplæg + strukturering og stilladsering af elevens arbejde i de andre rum

Øvelsesrum: eleven finder faglige mønstre og sammenhænge i et stof læreren har udvalgt

Projektrum: eleven opstiller problemstillinger som selv løses

Studierum(lektierum): eleven organiserer selv arbejde i tid og ifh til metode

kvalificere brug af v rkt j som guide til undervisning
Kvalificere brug af værktøj som guide til undervisning

Lærbarhed

 • Hvilke mål – fagligt indhold understøtter værktøjet?
 • Hvordan bidrager værktøjet til elevens forståelse af fagets problemstillinger, begreber, metoder og aktiviteter?
 • Hvordan bidrager værktøjet til at åbne faget for eleven – befordre faglig nysgerrighed?
 • Svarer værktøjet til elevens faglige/tekniske forudsætninger?

Undervisbarhed

 • Er værktøjet let at bruge og forstå – for lærere og elever?
 • Har lærere de didaktiske og tekniske kompetencer til at håndtere værktøjet?
 • Understøtter undervisningens rammer (fx tilgængelig og driftsikker it) brugen af værktøjet?

Hansen; Jens Jørgen (2010): Læremiddellandskabet, Akademisk forlag

tak for nu
Tak for nu

Litteratur

Hansen, Jens Jørgen (2010): Læremiddellandskabet. Fra læremiddel til undervisning. Akademisk forlag

Carlsen, Dorthe og Jens Jørgen Hansen (2009): At vurdere læremidler i dansk. Dansklærerforeningen.

Christensen, Vinnie Lerche og Jens Jørgen Hansen (2010): Innovativ læremiddelkultur og Men vi gider ikke mere papir – web 2.0 skrivepædagogik. I: Karsten Gynther (red.): Didaktik 2.0. Akademisk forlag

Morten Overgaard Nielsen og Erik Terp (2009): Anvendt hf – inspiration til anvendelsesorientering. Undervisningsministeriet

Jens Jørgen Hansen og Dorthe Carlsen, UC Syd

hansen@sitkom.sdu.dk– dcar@ucsyd.dk