Download
1 fer les paus amb el nostre disseny n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
1. FER LES PAUS AMB EL NOSTRE DISSENY PowerPoint Presentation
Download Presentation
1. FER LES PAUS AMB EL NOSTRE DISSENY

1. FER LES PAUS AMB EL NOSTRE DISSENY

167 Views Download Presentation
Download Presentation

1. FER LES PAUS AMB EL NOSTRE DISSENY

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. 1. FER LES PAUS AMB EL NOSTRE DISSENY Síndrome metabòlic: hipertensió, primer moment de diabetis. Prevencions de síndrome metabòlic del geneotip estalviador. Habitants de la costa: alimentació occidental hipercalòrica + baix nivell d’activitat física síndromes metabòlics. Habitants de ciutats muntanyoses: normes de vida tradicionals protegits Ciutats de la costa ciutats de muntanya. Paleodieta: dieta de l’antic geneotip estalviador.

  2. 2. Com reajustar el disseny de la nostra alimentació • L’ alimentació contemporània no està sincronitzada amb els nostres requeriments genètics. • Gens que controlen les funcions del nostre organisme = nostres anteriors. • Alimentació, diferent als nostres anteriors. • Si donem als nostres gens nutrients estranys o proporcions inadequades ocasionarem malalties. • Malalties cardiovasculars si ens allunyem de la dieta dels nostres anteriors.

  3. 3. LA DIETA DARWINIANA Controlar el pes corporal Abundància permanent d’aliments. Hem d’ajustar la ingestió d’aliments a les nostres necessitats Índex de massa corporal (IMC) Pes (Kg)/ Talla (m) = <25Kg/m 2

  4. 50% Ardipithecus Ramidus