F lagsfr i einstaklingur og samf lag
Download
1 / 30

Félagsfræði, einstaklingur og samfélag - PowerPoint PPT Presentation


 • 406 Views
 • Uploaded on

Félagsfræði, einstaklingur og samfélag. 2. Kafli: Félagsfræðilegar rannsóknaraðferðir. Félagsfræðilegar rannsóknaraðferðir. Mikil áhersla lögð á rannsóknir innan félagsfræðinnar. Hvað eru félagsfræðingar að gera? Skoðaðu myndina á blaðsíðu 30 og komdu með tillögur að rannsóknarefnum.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Félagsfræði, einstaklingur og samfélag' - cheche


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
F lagsfr i einstaklingur og samf lag

Félagsfræði, einstaklingur og samfélag

2. Kafli:

Félagsfræðilegar

rannsóknaraðferðir


F lagsfr ilegar ranns knara fer ir
Félagsfræðilegar rannsóknaraðferðir

 • Mikil áhersla lögð á rannsóknir innan félagsfræðinnar.

 • Hvað eru félagsfræðingar að gera? Skoðaðu myndina á blaðsíðu 30 og komdu með tillögur að rannsóknarefnum.

FEL 103 - kafli 2.


Kerfisbundnar ranns knir ver a a fylgja fimm meginmarkmi um
Kerfisbundnar rannsóknir verða að fylgja fimm meginmarkmiðum:

 • Það verður að skilgreina viðfangsefnið – hverju viljum við fá svar við?

 • Upplýsingasöfnun – án upplýsinga kemstu ekkert.....

FEL 103 - kafli 2.


Kerfisbundnar ranns knir ver a a fylgja fimm meginmarkmi um1
Kerfisbundnar rannsóknir verða að fylgja fimm meginmarkmiðum:

 • Birting niðurstaðna; þú verður að segja frá hverju þú kemst að – alveg sama hvað...

 • Markmið félagsvísindagreina er að gefa eins fjölbreytta lýsingu og hægt er á samfélögum og fólkinu sem býr í þeim.

FEL 103 - kafli 2.


Kerfisbundnar ranns knir ver a a fylgja fimm meginmarkmi um2
Kerfisbundnar rannsóknir verða að fylgja fimm meginmarkmiðum:

 • Fjölbreyttar upplýsingar – ekki einhæfar

 • Tilfinningar og eigin skoðanir eiga ekki heima í rannsókn (kenningu).

 • Birting niðurstaðna; þú verður að segja frá hverju þú kemst að – alveg sama hvað...

FEL 103 - kafli 2.


Mismundandi uppl singar bls 32
Mismundandi upplýsingar (bls. 32) meginmarkmiðum:

 • Hver er munurinn á starfsaðferðum eða upplýsingaöflun félagsfræðinga annars vegar og t.d. blaðamanna hins vegar?

FEL 103 - kafli 2.


Markmi ranns kna
Markmið rannsókna meginmarkmiðum:

þú verður að kannast við þessi atriði:

 • Lýsingar á samfélagsaðstæðum – hvernig er ástandið?

 • Útskýring – af hverju eru hlutirnir eins og þeir eru.

 • Alhæfing – þetta er svona vegna þess að.......

FEL 103 - kafli 2.


Skilgreiningar l k n og kenningar
Skilgreiningar, líkön og kenningar meginmarkmiðum:

 • Um tölfræði

 • Eigni rannsóknir

FEL 103 - kafli 2.


Ef ranns kn a heppnast ver ur a vera
Ef rannsókn á að heppnast meginmarkmiðum:verður að vera:

 • Viðfangsefni

 • Skilgreining – afmörkun þess sem við viljum rannsaka

FEL 103 - kafli 2.


Ef ranns kn a heppnast ver ur a vera1
Ef rannsókn á að heppnast meginmarkmiðum:verður að vera:

 • Líkan – hvað getur gefið svar við spurningum okkar

 • Kenning – fullyrðing um orsakasamhengi. Ef þetta – þá hitt......

FEL 103 - kafli 2.


Emile durkheim
Emile Durkheim meginmarkmiðum:

 • Sjálfsmorðið - ein frægasta rannsókn félagsvísindanna. Tíðni sjálfsmorða misjöfn eftir hópum – af hverju?

FEL 103 - kafli 2.


Sj lfsmor i durkheim
Sjálfsmorðið - Durkheim meginmarkmiðum:

 • Sterk félagsleg tengsl – minni líkur á sjálfsvígi

 • Veik félagsleg tengls – meiri líkur á sjálfsvígi

FEL 103 - kafli 2.


Kenning og tilg tur bls 35
Kenning og tilgátur – bls. 35 meginmarkmiðum:

 • Þú verður að þekkja vel til þessa ferlis.....

 • og þú verður að geta lýst rannsókn Durkheims á sjálfsvígum

FEL 103 - kafli 2.


Hva an f um vi uppl singar bls 37
Hvaðan fáum við upplýsingar (bls. 37) meginmarkmiðum:

 • Þú getur notað opinbera tölfræði, t.d. í gagnabönkum

 • Þú getur búið til upplýsingarnar sjálf(ur) með skoðanakönnunum eða athugunum

FEL 103 - kafli 2.


T lfr ileg hugt k
Tölfræðileg hugtök meginmarkmiðum:.

 • Þýði: heildarfjöldi allra sem á að rannsaka. Íslenska þjóðin er dæmi um þýði.

FEL 103 - kafli 2.


T lfr ileg hugt k1
Tölfræðileg hugtök meginmarkmiðum:

 • Úrtak: Lítill hópur fólks sem valinn er úr heildarfjölda. Til dæmis er nóg að velja 1000 manna úrtak úr allri íslensku þjóðinni til að fá marktæk svör við ákveðnum spurningum. En þá verður líka að gæta þess að úrtakið sé rétt valið (að í því séu til dæmis ekki bara ungar konur).

FEL 103 - kafli 2.


A fer ir f lagsfr innar bls 39
Aðferðir félagsfræðinnar (bls. 39 meginmarkmiðum:

Þú verður að þekkja:

 • Tilraun

 • Könnun

 • Athugun

 • Notkun skráðra heimilda

FEL 103 - kafli 2.


A fer ir f lagsfr innar
Aðferðir félagsfræðinnar meginmarkmiðum:

 • Við rannsóknirnar er annað hvort beitt megindlegum eða eigindlegum aðferðum (mikilvægt):

FEL 103 - kafli 2.


Megindlegar a fer ir
Megindlegar aðferðir meginmarkmiðum:

 • Tölfræðilegar upplýsingar. Líkjast aðferðum náttúru­vísindanna – mannleg hegðun yfirfærð í tölur. Nota kannanir með stöðluðum spurningum eða staðlaða spurningarlista (allar spurningarnar eins – svarmöguleikar t.d. bara já eða nei).

FEL 103 - kafli 2.


Eigindlegar a fer ir
Eigindlegar aðferðir meginmarkmiðum:

 • Líkjasts meira samtali en stöðluðu viðtali. Ákveðið þema valið en viðmælendur hafa mikið frelsi til að tjá skoðanir og viðhorf. Ekki hægt að bera svör tveggja viðmælenda saman – þau eru of ólík til þess

FEL 103 - kafli 2.


FEL 103 - kafli 2.


A fer ir vi uppl singa flun bls 40
Aðferðir við upplýsingaöflun (bls. 40) aðferðum saman í rannsóknum sínum

 • Tilraunir; algengasta rannsóknarðaferð raunvísinda – en sálfræðingar nota hana mikið líka. Henta illa í félagsfræðirannsóknum: Erfitt að fá fólk til að hegða sér eðlilega á tilraunastofu.....

FEL 103 - kafli 2.


A fer ir vi uppl singa flun
Aðferðir við upplýsingaöflun aðferðum saman í rannsóknum sínum

 • Aðferð til að safna upplýsingum á skipulegan hátt – vinsæl meðal fjölmiðla. Mikið notuð af félagsfræðingum.

 • Kannanir skiptast í:

FEL 103 - kafli 2.


Kannanir
Kannanir aðferðum saman í rannsóknum sínum

 • Vettvangskönnun: Þú ferð á stað með spurningarlista og leitar uppi fólk

 • Póstkönnun; Þú sendir fólki spurningarlista í pósti. Ódýr aðferð – en lélegar heimtur. Það kallast mjög gott ef svarhlutfallið nær 60%

 • Símakönnun; Þú hringir í fólk og spyrð spurninga. Ódýrt í framkvæmd, en spurningarlistinn má ekki vera of langur.

FEL 103 - kafli 2.


Athugun
Athugun aðferðum saman í rannsóknum sínum.

 • Mikið notuð af mannfræðingum, en einnig félagsfræðingum. Til eru tvær gerðir athugana – þátttökuathugun og athugun án þátttöku. Þú verður að átta þig á muninum og geta sýnt fram á kosti og galla við notkun hvorrar aðferðar fyrir sig.

FEL 103 - kafli 2.


Notkun skr ra heimilda
Notkun skráðra heimilda aðferðum saman í rannsóknum sínum

 • Skráðar heimildir; opinber tölfræði, ævisögur, tímaritsgreinar og fleira.

 • Durkheim byggði sína rannsókn á skráðum heimildum.

FEL 103 - kafli 2.


Byrg gangvart eim sem er veri a rannsaka bls 43
Ábyrgð gangvart þeim sem er verið að rannsaka (bls. 43) aðferðum saman í rannsóknum sínum

 • Rannsakendur bera ábyrgð á að upplýsingar sem þeir safna séu ekki misnotaðar.

 • Tölvunefnd á að sjá um að farið sé eftir lögum. Rannsakendur þurfa að leggja spurningarlista fyrir tölvunefnd og fá samþykki hennar áður en rannsókn hefst.

FEL 103 - kafli 2.


Byrg gangvart eim sem er veri a rannsaka bls 431
Ábyrgð gangvart þeim sem er verið að rannsaka (bls. 43) aðferðum saman í rannsóknum sínum

 • Gæta verður nafnleyndar – ekki má vera hægt að rekja svör beint til ákveðins einstaklings.

FEL 103 - kafli 2.


Spurningar bls 44 45
Spurningar bls. 44-45 aðferðum saman í rannsóknum sínum

 • Þú átt að svara öllum hugtökunum og spurningunum aftast í kaflanum.

 • Kennari gefur fyrirmæli um hvaða spurningum þú eigir að skila til hans.

FEL 103 - kafli 2.


F lagsfr ilegar ranns knara fer ir1

Félagsfræðilegar rannsóknaraðferðir aðferðum saman í rannsóknum sínum

Hér líkur glósum úr kafla 2.


ad