ko ut zamanl yaz l m bile enleri i in bir otomatik do rulama er evesi vyrdmc n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Koşut-zamanlı Yazılım Bileşenleri için Bir Otomatik Doğrulama Çerçevesi: VyrdMC

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 19

Koşut-zamanlı Yazılım Bileşenleri için Bir Otomatik Doğrulama Çerçevesi: VyrdMC - PowerPoint PPT Presentation


 • 170 Views
 • Uploaded on

Koşut-zamanlı Yazılım Bileşenleri için Bir Otomatik Doğrulama Çerçevesi: VyrdMC. Tayfun Elmas Serdar Taşıran. Koç Üniversitesi Sarıyer, İstanbul http://designtech.ku.edu.tr. Koşut-zamanlı Bileşenler. Soyutlanmış bir veriyapısı + koşut-zamanlı prosedürler

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Koşut-zamanlı Yazılım Bileşenleri için Bir Otomatik Doğrulama Çerçevesi: VyrdMC' - chaz


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
ko ut zamanl yaz l m bile enleri i in bir otomatik do rulama er evesi vyrdmc

Koşut-zamanlı Yazılım Bileşenleri içinBir Otomatik Doğrulama Çerçevesi: VyrdMC

Tayfun Elmas

Serdar Taşıran

Koç Üniversitesi

Sarıyer, İstanbul http://designtech.ku.edu.tr

UYMS’05, ODTÜ, Ankara

ko ut zamanl bile enler
Koşut-zamanlı Bileşenler
 • Soyutlanmış bir veriyapısı + koşut-zamanlı prosedürler
 • Geniş kapsamlı yazılımlarda yapıtaşı
  • Dosya sistemleri, veritabanları, internet servisleri
  • Standart Java ve C# kütüphaneleri
 • Başarımı artırmak için karışık senkronizasyon mekanizmaları kullanımı
  • Koşut-zaman hatalarına yatkın
 • Koşut-zaman hataları
  • Veri bozulması ve veri kaybı
  • Oluşturulması, tespiti ve yeniden oluşturulması zor
  • Standart test yöntemi yetersiz

http://designtech.ku.edu.tr

standart test y ntemi
Standart Test Yöntemi
 • Uzun koşut-zamanlı testler çalıştır
 • Çalışma sonucu son durumu kontrol et.
  • Tüm sıralı çalışmaları kontrol et.
   • N metot için N! farklı sıralama
  • Ara durumları denetlemek çok daha pahalı.
   • Her iş parçacağından kaç metot sona erdi?
 • Düşük gözlemlenebilirlik
  • Girdi-çıktı ilişkisi denetlenir.
  • Hata analizi zor
  • Yanlış pozitifler: Hatalı durumlar kaçırılabilir.

http://designtech.ku.edu.tr

al ma zaman do rulama vyrd

...

Return“success”

Return“success”

Return“success”

Call LookUp(3)

Call Insert(3)

Unlock A[1]

Return “true”

A[0].elt=3

Unlock A[0]

read A[0]

Unlock A[0]

A[1].elt=4

Call Insert(4)

A[0].elt=null

Call Delete(3)

Çalışma Zamanı Doğrulama: Vyrd

Test Birimi

Koşut-zamanlımetot çağrıları

Gerçekleştirim

Yürütmeyi günlüğe kaydet

Olayları günlükten oku

Günlükteki olaylarıyeniden çalıştırılır.

Çağrılan metotları sıralı çalıştırılır.

Yürütme-tekrarbirimi

Gerçekleştirim*

Belirtim*

Arıtma denetleme

Yürütme izi[ Belirtim ]

Yürütme izi[ Gerçekleştirim ]

http://designtech.ku.edu.tr

do ruluk kriteri ar tma detay cikar
Doğruluk Kriteri: Arıtma (Detay cikar)
 • Belirtim: Bileşenin sıralı ortamdaki davranışı tanımlar.
 • Gerçekleştirim: Koşut-zamanlı ortamda çalışır.
 • Kriter: Gerçekleştirime ait her koşut-zamanlı çalışma için belirtime ait denk sıra-düzenli bir çalışma olmalıdır.
 • Reduction, purity: Karmaşık yazılımlar için yanlış negatifler.
 • Sequential consistency, linearizability: Belirtim koşut-zamanlı özel durumlarda yetersiz.
 • Arıtma: Belirtim koşut-zamanlı durumları göz önüne alır.
 • Yürütme boyunca denklik
  • Girdi/çıktı arıtma: Girdi çıktı verisi
  • Görüş arıtma: Soyut veri yapıları
 • Metot-yerel iddialardan daha kapsamlı
 • Yüksek gözlemlenebilirlik

S. Taşıran and S. Qadeer.Runtime refinement checking of concurrent data structures.

Proceedings of the Fourth Workshop on Runtime Verification (RV’04), İspanya, 2004.

http://designtech.ku.edu.tr

al ma zaman ar tma denetimi
Çalışma Zamanı Arıtma Denetimi
 • Yürütme izlerinin arıtma için denetlenmesi
  • Çalışma süresince oluşan olayları izle.
   • Yürütme izi: Olayların “bütün-sıralı” dizisi
  • Toplanan veriyi arıtma için analiz et.
 • Endüstriyel seviyede yazılımlarda etkin denetim
 • Test ve etraflı doğrulama arasında
  • Kapsamanın ölçülmesi önemli

http://designtech.ku.edu.tr

teslim noktas
Teslim Noktası
 • Teslim noktası: Metodun tüm etkisi dış ortama aktarılması
  • Her metot çalışması için tek bir teslim noktası
 • Teslim noktalarının bütün-sırası: Tanık-sıra
  • Koşut-zamanlı çalışma için tek bir sıralama
 • Her metot için
  • Birden fazla teslim noktası
  • Her çalışmada sadece bir teslim noktası
 • Yürütme boyunca teslim noktalarında denetleme
  • Girdi/çıktı-arıtma denetimi
  • Görünüm-arıtma denetimi

http://designtech.ku.edu.tr

al ma zaman do rulama vyrd1

...

Return“success”

Return“success”

Return“success”

Call LookUp(3)

Call Insert(3)

Unlock A[1]

Return “true”

A[0].elt=3

Unlock A[0]

read A[0]

Unlock A[0]

A[1].elt=4

Call Insert(4)

A[0].elt=null

Call Delete(3)

Çalışma Zamanı Doğrulama: Vyrd

Test Birimi

Koşut-zamanlımetot çağrıları

Gerçekleştirim

Yürütmeyi günlüğe kaydet

Olayları günlükten oku

Günlükteki olaylarıyeniden çalıştırılır.

Çağrılan metotları sıralı çalıştırılır.

Yürütme-tekrarbirimi

Gerçekleştirim*

Belirtim*

Arıtma denetleme

Yürütme izi[ Belirtim ]

Yürütme izi[ Gerçekleştirim ]

http://designtech.ku.edu.tr

al ma zaman do rulama vyrd2
Çalışma Zamanı Doğrulama: Vyrd
 • İletişim günlük ile sağlanır
  • Gerçek-zamanlı/Çevrimdışı denetleme
  • Programa en az düzeyde müdahale

Tayfun Elmas, Serdar Taşıran, Shaz Qadeer. VYRD: VerifYing Concurrent Programs by

Runtime Refinement-Violation Detection. ACM SIGPLAN 2005 Conference on Prog.

Lang. Design and Implementation (PLDI'05). Chicago, Illinois, U.S., June 12-15 2005.

http://designtech.ku.edu.tr

model denetleyici kullan m
Model Denetleyici Kullanımı
 • Test-bazlı yaklaşımlarda kapsama problemi
 • Kapsamanın sürekli olarak artırılması
 • Testin kontrollü çalıştırılması
  • İş parçacığı zamanlaması kontrolü

http://designtech.ku.edu.tr

otomatik do rulama er evesi vyrdmc

...

Return“success”

Return“success”

Return“success”

Unlock A[1]

Return “true”

Call LookUp(3)

Unlock A[0]

Call Insert(3)

A[0].elt=3

read A[0]

A[1].elt=4

Unlock A[0]

Call Insert(4)

A[0].elt=null

Call Delete(3)

Otomatik Doğrulama Çerçevesi: VyrdMC

MODEL DENETLEYİCİ

Test Birimi

Koşut-zamanlımetot çağrıları

Gerçekleştirim

Yürütmeyi günlüğe kaydet

Olayları günlükten oku

Günlükteki olaylarıyeniden çalıştırılır.

Çağrılan metotları sıralı çalıştırılır.

Yürütme-tekrarbirimi

Gerçekleştirim*

Belirtim*

Arıtma denetleme

Yürütme izi[ Belirtim ]

Yürütme izi[ Gerçekleştirim ]

ÇALIŞMA-ZAMANI ORTAMI

http://designtech.ku.edu.tr

otomatik do rulama er evesi vyrdmc1
Otomatik Doğrulama Çerçevesi: VyrdMC

Tayfun Elmas, Serdar Taşıran. VyrdMC: Driving Runtime Refinement Checking with

Model Checkers. Fifth Workshop on Runtime Verification (RV'05). The University of

Edinburgh, Scotland, UK. July 12, 2005.

 • Model denetleyici kullanımı
  • Kapsamanın sürekli artırılması
 • Çalışma-zamanı ortamı (sanal makine) kullanımı
  • Çalışmanın tam kontrolü, sürecin otomatikleştirilmesi

http://designtech.ku.edu.tr

al ma zaman ortam kullan m
Çalışma-zamanı Ortamı Kullanımı
 • Örnek: Java PathFinder üzerinde Java sanal makinesi
 • Atomik kod parçalarının otomatik kategorizasyonu: byte-code komutları
 • Çalışmanın izlenerek günlüğe kaydedilmesi:her komut için standart kayıt
 • Çalışmanın yeniden oynatılması:komutlar aynı mekanizmayla işletilir

http://designtech.ku.edu.tr

kosut zamanliliktan kaynaklanan hataya odaklanm test
Kosut-zamanliliktan kaynaklanan Hataya Odaklanmış Test
 • Amaç: Metotlar arası koşut-zaman karakteristiğini ortaya çıkarmak
  • Bağımlı kod parçalarının koşut-zamanlı çalıştırılması
 • Her iş parçacığı için tek bir metot
  • Metotlar ortak paylaşımlı değişkenler üzerine yönlendirilir.

http://designtech.ku.edu.tr

deneyimler vyrd
Deneyimler (Vyrd)
 • Windows NT, Scan dosya sistemi
 • Boxwood dağıtık veri depolama sistemi
 • java.util

http://designtech.ku.edu.tr

leri do rulama y ntemleri optional
İleri Doğrulama Yöntemleri (optional)
 • Katmanlı bileşenlerin doğrulanması
  • Tüm katmanlar aynı anda denetlenir: Ortak test ortamı
  • Her bileşen için ayrı kaynak ve denetleme
 • Kısmi-sıralı indirgeme tekniklerinin geliştirilmesi
  • İçsel veri yapısından yararlanılması
  • Sadece ilgilenilen veri ve kodun denetlenmesi
   • Güvenilirlikten (soundness) taviz
  • Örnek: İkili ağacın Ekle metodu için sadece eklemeyi yapan kod parçası

http://designtech.ku.edu.tr

yaz l m s recine entegrasyonu
Yazılım Sürecine Entegrasyonu
 • Erken denetim, az hata
  • Hatalar sürecin sonraki aşamalarına aktarılır.
  • Karmaşık kod, hata analizini zorlaştırır.
 • Eklenen her metot testlere eklenir ve denetlenir.
 • Programcının sorumlulukları
  • Soyutlama fonksiyonunun yazılması
  • Denetlenecek metotların belirlenmesi
  • Teslim noktalarının tespiti ve kodla donatılması

http://designtech.ku.edu.tr

slide18
Sonuç
 • Arıtma: Koşut-zamanlı bileşenler için doğruluk kriteri
  • Kapsamlı doğruluk değerlendirme
  • Yüksek gözlemlenebilirlik
  • Üst seviye koşut-zaman hatalarının tespiti
 • Vyrd: Çalışma zamanı arıtma denetleme
  • Yürütmenin günlük üzerinde takibi ve denetlenmesi
  • Endüstriyel seviye yazılımlarda etkili
 • VyrdMC: Otomatik arıtma denetleme çerçevesi
  • Model denetleyici ile bütünleşme: Çalışmanın kontrolü
  • Çalışma-zamanı ortamı: otomatik yürütme kontrolü
 • Kapsamanın ölçülmesi ve kontrolü

Serdar Taşıran, Tayfun Elmas, Güven Bölükbaşı, M. Erkan Keremoğlu. A Novel Test Coverage Metric for Concurrently-Accessed Software Components. Fifth International Workshop on Formal Approaches to Testing of Software (FATES 2005). University of Edinburgh, UK, July 11, 2005.

http://designtech.ku.edu.tr

sorular
Sorular

Koşut-zamanlı Yazılım Bileşenleri içinBir Otomatik Doğrulama Çerçevesi: VyrdMC

Tayfun Elmas

Serdar Taşıran

Koç Üniversitesi

Sarıyer, İstanbul

http://designtech.ku.edu.tr