Leesladder: een computerprogramma op maat voor kinderen met leesmoeilijkheden - PowerPoint PPT Presentation

chavi
leesladder een computerprogramma op maat voor kinderen met leesmoeilijkheden n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Leesladder: een computerprogramma op maat voor kinderen met leesmoeilijkheden PowerPoint Presentation
Download Presentation
Leesladder: een computerprogramma op maat voor kinderen met leesmoeilijkheden

play fullscreen
1 / 13
Download Presentation
Leesladder: een computerprogramma op maat voor kinderen met leesmoeilijkheden
162 Views
Download Presentation

Leesladder: een computerprogramma op maat voor kinderen met leesmoeilijkheden

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Leesladder: een computerprogramma op maat voor kinderen met leesmoeilijkheden SYNTHESE:

 2. Welk artikel? • IRAUSQUIN R. & MOMMERS C. Profielen Leesladder: een computerprogramma op maat voor kinderen met leesmoeilijkheden In: Caleidoscoop, jg. 14, nr. 5, 2002

 3. SYNTHESE: Leesladder: een computerprogramma op maat voor kinderen met leesmoeilijkheden: • Inleiding • Computerprogramma’s en omgaan met verschillen • Doelgroep • Structuur • Inhoud • Wanneer gebruiken?

 4. inleiding • Men verwacht van leerkrachten: onderwijs op maat • MAAR moeilijk om rekening te houden met verschillen tussen leerlingen • Doel: hulpmiddel om leerlingen zelfstandig te laten werken op eigen tempo en niveau

 5. Computerprogramma’s en omgaan met verschillen • Doel van goede educatieve computerprogramma’s: • Leerlingen kunnen op eigen tempo werken • Via een passende leerroute • Oefenen op verschillende deelvaardigheden • Goede moed houden • Zelfstandig kunnen werken in een niet bedreigende omgeving • Door competentiegevoelens het zelfvertrouwen verhogen => Leesladder beantwoordt daar aan! Daarom werd dit project gefinancierd door de Nederlands overheid

 6. Het systeem biedt de leerstof aan in kleine stapjes • In spelvorm • Bovendien kan de leerling dit volledige traject doorlopen op zijn/haar eigen tempo • => Zelfvertrouwen stijgt • Het programma geeft onmiddellijk feedback over de gemaakte oefening en geleverde prestaties • => Leerling weet precies waar hij aan toe is

 7. Doelgroep • Kinderen met een achterstand bij lezen • Of dyslectische kinderen • Kan gebruikt worden door: • Leerkrachten • Remedial teachers • Interne leerlingbegeleiders

 8. Structuur • Kenmerkt zich door INTERNE NAVIGATIE • => elke individuele leerling krijgt op maat gemaakte oefeningen die geselecteerd worden door het programma • Navigatie berust op ingebouwde hiërarchie van deelvaardigheden en bijbehorende prestatiecriteria

 9. Structuur

 10. Inhoud • 4 cd-roms: • 1. Elementaire lees- en spelhandeling: • lezen en spellen van klankzuivere mkm-woorden (medeklinker-klinker-medeklinkerwoorden) • 2. Automatisering van elementaire lees- en spelhandelingen: • Deze woorden vlot en correct decoderen en begrijpen • 3. Letterclusters en spellingspatronen: • (2 of 3 medeklinkers voor- en/of achteraan) • Nog steeds éénlettergreepwoorden • 4. Meerlettergrepige woorden

 11. Leren via spelvorm

 12. Leren via spelvorm

 13. Wanneer gebruiken • Als opgemerkt wordt dat kinderen achterstand ontwikkelen: zo vroeg mogelijk extra begeleiding bieden • Om te voorkomen dat kind zelfvertrouwen verliest, gefrustreerd raakt, … • Na ca. 6-8 weken wordt duidelijk of er een achterstand dreigt te ontwikkelen • Extra oefentijd met computerprogramma’s als Leesladder is vaak genoeg om het probleem te voorkomen/overwinnen