Download
psalm 96 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
PSALM 96 PowerPoint Presentation

PSALM 96

138 Views Download Presentation
Download Presentation

PSALM 96

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. PSALM 96 Zing voor de Heer een nieuw lied, vertel iedereen hoe groot Hij is!

 2. Koor: Zing voor de Heer een nieuw lied, heel de aarde, zing voor de Heer. Zing voor de Heer een nieuw lied, heel de aarde, zing voor de Heer.

 3. Zing een loflied voor Hem, tot eer van zijn naam en vertel iedereen dat Hij redt.

 4. Vertel alle volken hoe groot Hij is, van de wonderen die Hij heeft gedaan.

 5. Heren van het koor: Let niet op de goden van andere volken, want het is de Heer die de hemel heeft gemaakt.

 6. Zijn gla-ns en glorie gaan voor Hem uit. Zijn ma-cht en luister omringen Hem.

 7. Koor: Zing voor de Heer een nieuw lied, heel de aarde, zing voor de Heer. Zing voor de Heer een nieuw lied, heel de aarde, zing voor de Heer.

 8. Allen: Zing voor de Heer een nieuw lied, heel de aarde, zing voor de Heer. Zing voor de Heer een nieuw lied, heel de aarde, zing voor de Heer.

 9. Koor: Alle stammen, volken, erken nu de Here. Geef Hem nu de eer, alle majesteit en macht.

 10. Dames van het koor: Prijs de grootheid van zijn Naam. Kom naar Zijn huis en breng Hem dank!

 11. Koor: Zing voor de Heer een nieuw lied, heel de aarde, zing voor de Heer. Zing voor de Heer een nieuw lied, heel de aarde, zing voor de Heer.

 12. Allen: Zing voor de Heer een nieuw lied, heel de aarde, zing voor de Heer. Zing voor de Heer een nieuw lied, heel de aarde, zing voor de Heer.

 13. Tussenspel

 14. Heren van het koor: Buig nu voor de Heer, in zijn heilige glorie. De aarde die zal sidderen en beven als Hij komt.

 15. + Dames van het koor: Vertel de volken: de Heer is koning. Vast staat de wereld en wankelt niet. Hij zal recht doen…

 16. Tussenspel

 17. Koor: En de hemel en aarde juichen, de zee zal van vreugde bruisen.

 18. De velden verheugen zich met alles wat er groeit, de bomen jubelen het uit.

 19. En de hemel en aarde juichen, de zee zal van vreugde bruisen.

 20. De velden verheugen zich met alles wat er groeit, de bomen jubelen het uit.

 21. 1. Zing voor de Heer, Hij komt om recht te doen. Zing voor de Heer, Hij maakt zijn trouw bekend.

 22. Koor (2 stemmig): 2. Zing voor de Heer, Hij komt om recht te doen. Zing voor de Heer, Hij maakt zijn trouw bekend.

 23. Koor (2 stemmig en fluit): 3. Zing voor de Heer, Hij komt om recht te doen. Zing voor de Heer, Hij maakt zijn trouw bekend.

 24. Allen: 4. Zing voor de Heer, Hij komt om recht te doen. Zing voor de Heer, Hij maakt zijn trouw bekend!

 25. Allen: 5. Zing voor de Heer, Hij komt om recht te doen. Zing voor de Heer, Hij maakt zijn trouw bekend!

 26. IN JEZUS’ NAAM

 27. Koor: In de nacht van ons bestaan,een wereld ver bij God vandaan,delen wij zijn liefde uit, door de kracht van Jezus’ kruis.

 28. Stervend als het goede graan,doen wij wat Jezus heeft gedaan:trekken heel de wereld door,leven Gods genade voor.

 29. Ga dan heen: verkondig zijn Naamaan iedereen, want Jezus is Heer!Ga dan heen en twijfel niet meer:Hij is bij ons, zal met ons gaan.

 30. Maak het goede nieuws bekend,dat Jezus leeft en wij met Hem.Door de liefde die van God in ons hart is uitgestort.

 31. Als de liefde in ons leeft,die niet zichzelf zoekt maar die geeft,dienen wij in kwetsbaarheiden leven voor gerechtigheid.

 32. Ga dan heen: verkondig zijn Naamaan iedereen, want Jezus is Heer!Ga dan heen en twijfel niet meer:Hij is bij ons, zal met ons gaan.

 33. Herh.: Ga dan heen: verkondig zijn Naamaan iedereen, want Jezus is Heer!Ga dan heen en twijfel niet meer:Hij is bij ons, zal met ons gaan.

 34. AAN UW TAFEL

 35. Koor: U nodigt mij aan tafel, om dicht bij U te zijn;te proeven van het leven, dat U deelt door brood en wijn.U leidt mij in de stilte, ik volg U met ontzag:een plaats van rust waar ik U ontmoeten mag.

 36. U ziet mijn hart en leven, de onrust die verwart;mijn onbesproken vragen, die er leven in mijn hart.U kent al mijn gedachten, verbergen kan niet meer:in vertrouwen leg ik alles voor U neer.

 37. De beker in uw handen, neem ik vol liefde aan,uit handen die verwond zijn, waarin de tekens staan.Geen woorden meer van oordeel, genade onverdiend,die aan tafel wordt geproefd en wordt gezien.

 38. U deelt met mij de maaltijd, reikt mij verzoening aan.Uw liefde is nog groter dan de schuld die is voldaan.U toont mij uw genade, die werkzaam is in mij:door de kracht van uw genade ben ik vrij!

 39. door de kracht van uw genade ben ik vrij!

 40. ZEGEN ONS Zegen ons, op de plek waar U ons plaatst

 41. Alle dames:Zegen mij op de weg die ik moet gaan.Zegen mij op de plekwaar ik zal staan.

 42. Zegen mij in alles, wat U van mij verlangt.O God, zegen mij alle dagen lang!

 43. Allen: Vader, maak mij tot een zegen; ga mij niet voorbij. Regen op mij met uw Geest, Heer, Jezus, kom tot mij

 44. als de Bron van leven, die ontspringt, diep in mij. Breng een stroom van zegen, waarin U zelf steeds mooier wordt voor mij.

 45. Tussenspel

 46. Koor: Zegen ons waar we in geloof voor leven. Zegen ons waar we hoop en liefde geven.

 47. Zegen om de ander... tot zegen te zijn. O God, zegen ons tot in eeuwigheid!