1 / 27

Chicago

Chicago. Základní údaje        Spojené státy americké Stát : Illinois Oblast : Středozápad Spojených států Okres : Cook County Starosta : Richard M. Daley (D) Rozloha : 606,2 km² Poč et obyvatel : 2 873 790 (2006) Hustota osídlení : 4867obyvatele/km²   

chavi
Download Presentation

Chicago

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Chicago Základní údaje        Spojené státy americké Stát:Illinois Oblast:Středozápad Spojenýchstátů Okres:Cook CountyStarosta:Richard M. Daley (D) Rozloha:606,2 km² Počet obyvatel:2 873 790 (2006) Hustota osídlení:4867obyvatele/km²    Oficiální web:http://www.ci.chi.il.us Poloha Chicaga

 2. Chicago Je třetím nejlidnatějším městem Spojených států amerických, více obyvatel mají pouze New York a Los Angeles. Metropolitní oblast Chicaga má takřka 10 milionů obyvatel. Město se nachází ve státě Illinois při pobřeží Michiganského jezera. Z politických důvodů má město přezdívku Windy City (Větrné město). V porovnání s New Yorkem nebo Los Angeles je Chicago mnohem čistší a zelenější. Díky velkému množství parků se městu přezdívá City in a Garden (Město v zahradě) což je i městské motto. Nejvyššími budovami jsou Sears Tower (443 m nejvyšší budova USA, 3.nejvyšší na světě), Aon Center (347 m) a John Hancock Center (344 m)

 3. Historie V roce 1673 si dva francouzští cestovatelé Louis Jolliet a Jacques Marquette zřídili dočasnou základnu na močálovitém břehu Michiganského jezera. Místo bylo velmi nehostinné, ale i přesto tudy procházeli obchodníci a lovci kožešin. Roku 1770 si v bažině postavil srub Haiťan Jean-Baptiste Point du Sable a založil stálou obchodní stanici. Stanice měla obrovský význam, protože se hranice Spojených států posunovala směrem na západ a farmáři, kteří se usazovali na původně indiánském území, potřebovali své produkty dostat na východ. V roce 1803 zde americká armáda postavila pevnost Fort Dearborn. Později, 4. března 1837 bylo Chicago oficiálně založeno. Díky strategické poloze a díky rozšiřující se železnici se v polovině 19. století stalo z Chicaga průmyslové a obchodní centrum Středozápadu.

 4. Průmysl a ekonomika Chicago vyrostlo díky tomu, že leží na strategickém místě. Veškeré zemědělské produkty ze Středozápadu a Velkých prérií se dovážejí právě do Chicaga na zpracování. Jsou zde velké mlýny a jatka. Kromě potravinářského průmyslu se v Chicagu daří hlavně výrobnímu průmyslu (tzn. průmysl strojírenský, hutnický, chemický a výroba spotřební elektroniky) a dále Hi-Tech průmyslu a průmyslu informačních technologií. Za posledních 5 let v Chicagu vzniklo nebo se sem přesunulo velké množství průmyslových firem a výroben (např. Společnost Boeing ze Seattlu). Chicago je i námořním přístavem, protože velké lodě sem mohou připlout vodní cestou svatého Vavřince až z Atlantiku, navíc je Chicago spojené i s Mississippi několika průplavy; tudy se lodě dostanou do New Orleans a do Mexického zálivu. Různými směry vede z Chicaga 27 železničních tratí, kterými vlaky dovážejí a vyvážejí uhlí, železnou rudu, ocel a chemické a potravinářské výrobky.

 5. Část Chicaga

 6. Demogrfie Lidé žijící v Chicagu jsou nazýváni Chicagoans. Podle sčítání z roku 2000 zde žilo 2 896 016 lidí, 1 061 928 domáctností a 632 909 rodin žijících přímo v Chicagu [1]. Tento počet tvoří asi jednu pětinu populace státu Illinois a 1% populace Spojených států. Hustota osídlení byla 4 923 obyvatel na km². Nejvíce obyvatel mělo Chicago v roce 1950 kdy mělo přes 3,6 milionu obyvatel. Od roku 1960 lidí ubývalo, až v posledních letech město zaznamenalo značný přírůstek. Chicago je tavícím kotlem velkého množství kultur a národností. Žije zde i velká menšina Čechů. Hlavní etnické skupiny jsou Irové, Němci, Italové, Poláci, Číňané a Mexičané. Chicago má velkou populaci Irských Američanů na jihu a jihozápadě města, i když se množství přestěhovalo na předměstí v polovině 20. století. Spoustu městských politiků vzešlo právě z této velké irské populace, včetně současného starosty Richarda M. Daleyho. V Chicagu žije největší Polská populace mimo Varšavu, hlavní město Polska. Chicago se zároveň považuje za druhé největší Srbské a Lotyšské město na světě a zároveň jako třetí největší Řecké město na světě. Město má i velkou Arabskou (185 tisíc) a Rumunskou (přes 100 tisíc) populaci. V Chicagu žije druhá největší populace Mexických Američanů v USA, největší je v Los Angeles. Metropolitní oblast Chicaga je důležité centrum pro Indo-Američany a pro Jiho-Asiaty. Chicago má třetí největší jiho-asijskou populaci v USA, po New Yorku a San Franciscu. 21,7 % obyvatel se narodilo mimo USA (12,2 % v Latinské Americe; 5,0 % v Evropě a 3,9 % v Asii).

 7. Pár obrázků Pohled z John Hancock Center Chicago Spire Ladonia in Chicago Chicago Historic Water Tower NIght View

 8. Etnické skupiny • Běloši - 42% • Černoši - 36,8% • Asiaté - 4,3% • Původní Američané (Indiáni) - 0,4% • Ostatní rasy - 13,6% • Dvě nebo více ras - 2,9% Obyvatelé Hispánského původu, bez ohledu na rasu, tvořili 26% populace.

 9. Kriminalita Kriminalita je v Chicagu poměrně vysoká, avšak rok od roku se snižuje. Počet vražd v roce 2006 byl poloviční oproti roku 1990. Mezi největší problémy Chicaga patří přítomnost chudých čtvrtí blízko centru města (Downtownu). Proto se v těchto čtvrtích strhávají staré budovy a staví se nové, určené pro střední třídu. Díky tomu se situace zlepšila zejména severozápadně od Downtownu, kde ještě před dvěma lety válčily drogové gangy. Nyní zde stojí nové rodinné domy a kriminalita se výrazně snížila. Většina chudých lidí odešla na jih Chicaga, kde je situace tradičně špatná. Počet vražd v Chicagu v jednotlivých letech: • 1990: 851 • 2000: 628 • 2001: 666 • 2002: 647 • 2003: 598 • 2004: 448 • 2005: 449 • 2006: 452 Kus Chicaga

 10. Politika Richard Michael Daley je starostou Chicaga od roku 1989 a již oznámil, že se v roce 2007 bude ucházet o znovuzvolení. Daley je členem Demokratické strany. Je synem bývalého starosty Richarda J. Daleyho, jeho mladší bratr William Daley byl ve vládě prezidenta Billa Clintona ministrem obchodu. Rodina Daleyových je Irského původu a patří mezi nejvlivnější politické klany v Americe. Podobně jako Kennedyové se i Daleyové v politice angažují za Demokratickou stranu. Chicago si za starosty tradičně volí demokraty, ti ovládají město nepřetržitě již více než osmdesát let. Samotný starosta Daley patří mezi liberální politiky, podporující práva žen na potrat a práva homosexuálů. Daley ovšem tvrdě postupuje proti kriminalitě a výrazně se angažuje v ekologické politice. V prestižní anketě časopisů Time a USA Today byl Daley zvolen nejlepším starostou Chicaga vůbec a jedním z pěti nejlepších starostů v celých Spojených státech. Ve volbách v roce 2003 se Daley utkal se dvěma nezávislými soupeři a jedním republikánem. V kampani, která proběhla v období výrazného snížení kriminality a prvního populačního přírůstku v Chicagu od roku 1950, byl Daley ve výhodné pozici a komentátoři jej prohlašovali za jistého vítěze. Ve volbách pak Dick Daley získal mimořádných 78 procent všech hlasů, které byly odevzdány.

 11. Školství V Chicagu se nachází přes 600 veřejných škol. Co se týče vyššího vzdělání, je Chicago jedno z největších center vyššího vzdělání na světě. Nachází se zde nejlepší univerzity Spojených států; např. University of Chicago, Northwestern University, DePaul University nebo univerzita Loyola. Northwestern University University of Chicago

 12. Městské části a čtvrtě Chicago se dělí na 4 hlavní regiony: North Side,South Side, Southwest Side a West Side.Centrum města (Downtown) leží meziNorth Side a South side. Obsahuje městské části Loop, Near NorthSide a Near South Side. Většina mrakodrapů senacházíve čtvrti The Loop. Panorama Chicaga ze severozápadu

 13. Chicago Loop je městská část v centru Chicaga, v americkém státě Illinois. Oficiální název je „komunitní oblast číslo 32“. Oblast je na severu a západě ohraničena řekou Chicago, na východě Michiganským jezerem a na jihu částí Near South Side. Celá čtvrť je srdcem Chicaga a spolu s přilehlými oblastmi severně od řeky a jižně od Loopu tvoří downtown (centrum města). Právě zde se nachází velké množství finančních mrakodrapů, např. Sears Tower, nebo Aon Center. Loop se dělí na 4 podskupiny: The Loop, South Loop, Printer's Row a New Eastside. Chicago Spire z blízka

 14. North Side North Side je nejbohatší částí Chicaga. Nachází se severně od řeky Chicago a z části (Near North) zasahuje i do downtownu. Etnicky je to hlavní „tavící kotel“ v Chicagu. Žije tu spousta Německých, Švédských a Polských imigrantů, díky tomu se zde nachází různorodé oblasti. Oblast kolem Devon Avenue je domovem imigrantů z Blízkého Východu a z Jižní Asie. Charakterizuje to množství typických restaurací a obchodů. Nejvíce populární oblasti jsou Lincoln Park a Lakeview. River North, oblast severně od řeky Chicago a od centra města, podstoupila rapidní přeměnu z bývalého, spíše opuštěného a skladišťového okrsku, na komerční, obytnou a zábavní zónu, zastavěnou množstvím moderních mrakodrapů. North Side

 15. South Side V letech 1860-1940 byla South Side domovem mnoha evropských etnik, hlavně Irů. Po roce 1945 se většina evropanů přestěhovala na předměstí. Na jejich místo přišli Afro-Američané z Jihu a Portoričané. Nedávno přišlo i velké množství Hispánců, hlavně Mexičanů. Velké průmyslové komplexy a továrny byly většinou zavřeny, včetně známých jatek, které v roce 1920 zaměstnávaly přes 50 tisíc lidí. Mnoho oblastí je však obydleno i střední třídou a tyto oblasti prosperují. Například z Chinatownu se stalo místo Východoasijské kultury. Vyrostlo zde množství obchodů a restaurací. Hyde Park je domovem prestižní University of Chicago. V částech jako Woodlawn, Bronzeville, Bridgeport a McKinley Park lze vidět zlepšení situace. Pokračuje demolice starých polorozpadlých budov, které jsou nahrazovány novými. Tím pádem zde vzniká lepší prostředí předměstského typu. V South Side se nachází i jedna z nejstarších částí Chicaga, Pullman. Chinatown

 16. Southwest Side V jihozápadě Chicaga se nachází převážně obytné oblasti. Žije zde spousta Irských Američanů (směrem na východ však přibývá černošského obyvatelstva). V oblasti probíhá velká slavnost na Den Sv. Patrika. V jihozápadní části se nachází letiště Midway International Airport. Pohled na Chicago z jihu Wrigley Building

 17. West Side Této oblasti se velmi dařilo kolem roku 1990. V oblasti se nachází tři velké parky: Douglas Park, Garfield Park a Humboldt Park. Západ Chicaga je zároveň domovem velké části Hispánského obyvatelstva ve městě. V regionu West Side se nachází i čtvrť založená českými imigranty - Pilsen (v překladu Plzeň). Skoro celé Chicago

 18. Doprava

 19. Železnice Chicago je důležitým dopravním uzlem ve Spojených státech. Je to jediné město v Severní Americe, kterým prochází všech šest železničních drah I. třídy. Z nádraží Chicago Union Station vyjíždí dálkové spoje do New Yorku, Seattlu, New Orleansu, Los Angeles a do Washingtonu D.C.. Zároveň kratší spoje po celém Illinois a směrem k městu Milwaukee ve Wisconsinu. Železniční dopravu většinou obstarává společnost Amtrak. Podzemní nádraží Millennium Station v centru má na starost hlavně příměstské spoje, např. South Shore Line, což je železnice vedoucí ze South Bendu v Indianě, přes Michigan City a Gary až do Chicaga. Příměstské vlaky obstarávají hlavně společnosti Metra a NICTD (South ShoreLine). Nadzemka

 20. Silnice Co se týče silniční dopravy, Chicagem vede spousta několika proudových silnic a bulvárů, díky jejich šířce vznikají v centru města dopravní zácpy jen málokdy. Hlavní tepnou je Michigan Avenue, která začíná severně od centra u Lincoln Parku, vede na jih kolem mrakodrapu John Hancock Center, dále přes řeku Chicago, a kolem parků Millenium a Grant vede dále na jih. Další důležitá tepna, tentokrát dálnice, je Lake Shore Drive, která vede podél Michiganského jezera. Chicago protíná 7 mezistátních dálnic. Většinou nesou jména slavných politiků (jako například dálnice I-90 The Kennedy Expressway). Další panorama

 21. Veřejná doprava Veřejnou dopravu v Chicagu a v přilehlých předměstích zajišťuje Chicago Transit Authority (CTA). Ve městě je rozlehlá síť autobusů a systém podzemní/nadzemní dráhy, zvaný „El“ (z anglického elevated - nadzemní). Jedná se v podstatě o soupravu metra, která chvíli jede pod zemí (pak se tomu říká metro - subway) a chvíli nad zemí (to je pak "nadzemka"). Pod zemní je však Chicagské metro pouze ze 13%, zbytek je nadzemní. Letiště Chicago má i skvělé letecké spojení, letiště O'Hare je druhé největší na světě (po Atlantě).

 22. A co teď? Teď si dáme:

 23. Sport v Chicagu

 24. Basketbal Chicago Bulls Chicago Bulls je basketbalový tým hrající severoamerickou ligu National Basketball Association Patří do Centrální divize Východní konference NBA. Byl založen roku 1966. Za svou historii dokázali Bulls celkem šestkrát vyhrát play-off své konference, všech šest šancí pak proměnili i ve vítězství v celé NBA: Vítězství v NBA: 1991, 1992, 1993, 1996, 1997, 1998 Největší úspěchy tohoto klubu jsou spojeny se jménem Michaela Jordana - jedno z nejlepších basketbalistů 20. století. (Podle mnohých odborníků dokonce vůbec nejlepšího.) Michael Jordan Michael Jordan

 25. Hokej Chicago Blackhawks Chicago Blackhawks je profesionální americký hokejový klub, sídlící ve třetím největším městě USA Chicago ve státě Illinois. Hraje severoamerickou NHL. Je zařazen do Západní konference a v jejím rámci do Centrální divize. Je to jedno ze šesti zakládajících družstev NHL.

 26. Národní vlajka Chicaga

 27. Tuto prezentaci jsem vytvořil já se spoluprací Peťi a Sysla Text stazen z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Chicago Obrázky: http://cs.wikipedia.org/wiki/Chicago www.google.cz www.seznam.cz Nad touto prezntací jsem strávil asi 4 hodiny Omlouvám se za kvalitu nekterých obrázků

More Related