salaojateknikoiden neuvottelup iv t 1 2 2 2007 hyvink kehitysinsin ri heikki pajula syke n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Salaojateknikoiden neuvottelupäivät 1.-2.2.2007, Hyvinkää Kehitysinsinööri Heikki Pajula, SYKE PowerPoint Presentation
Download Presentation
Salaojateknikoiden neuvottelupäivät 1.-2.2.2007, Hyvinkää Kehitysinsinööri Heikki Pajula, SYKE

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 16

Salaojateknikoiden neuvottelupäivät 1.-2.2.2007, Hyvinkää Kehitysinsinööri Heikki Pajula, SYKE - PowerPoint PPT Presentation


 • 100 Views
 • Uploaded on

Salaojateknikoiden neuvottelupäivät 1.-2.2.2007, Hyvinkää Kehitysinsinööri Heikki Pajula, SYKE. Peruskuivatuksen suunnittelu. Perustietoa maataloudesta Suomessa. Peltopinta-ala v. 1970 2,4 milj.ha v. 2004 2,2 milj.ha Maatiloja v. 1980 200 000 kpl v. 1995 (EU) 95 500 kpl

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Salaojateknikoiden neuvottelupäivät 1.-2.2.2007, Hyvinkää Kehitysinsinööri Heikki Pajula, SYKE' - chars


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
salaojateknikoiden neuvottelup iv t 1 2 2 2007 hyvink kehitysinsin ri heikki pajula syke

Salaojateknikoiden neuvottelupäivät 1.-2.2.2007, HyvinkääKehitysinsinööri Heikki Pajula, SYKE

Peruskuivatuksen suunnittelu

perustietoa maataloudesta suomessa
Perustietoa maataloudesta Suomessa
 • Peltopinta-ala
 • v. 1970 2,4 milj.ha
 • v. 2004 2,2 milj.ha
 • Maatiloja
 • v. 1980 200 000 kpl
 • v. 1995 (EU) 95 500 kpl
 • v. 2004 71 000 kpl
tilojen keskikoko suomessa
Tilojen keskikoko Suomessa
 • Tilojen keskikoko on kasvanut
 • v. 1980 12 ha
 • v. 1995 (EU) 23 ha
 • v. 2004 31,5 ha
 • Maataloustuki ennen EU:ta n. 20 %
 • Maataloustuki EU:hun liittymisen jälkeen n. 50 %
 • Etelässä viljaa, pohjoisessa karjataloutta
maankuivatusk sitteet
Maankuivatuskäsitteet
 • Maankuivatus luokitellaan yleisesti peruskuivatukseen ja paikalliskuivatukseen, jonka lisäksi on huolehdittava myös tulvasuojelusta.
 • Tulvasuojelun pääasiallisia keinoja ovat jokien ja purojen perkaukset tai pengerrykset sekä vesistöjen säännöstelyt.
jatkuu
… jatkuu
 • Peruskuivatuksella tarkoitetaan maan kuivattamiseksi suoritettavaa purojen vedenjohtokyvyn parantamista, valtaojien perkaamista ja pienehköjä pengerryksiä.
 • Paikalliskuivatukseksi luetaan piiri-, sarka- ja salaojitus.
 • Salaojituksen edellytyksenä on tehokas peruskuivatus.
peruskuivatustilanne
Peruskuivatustilanne
 • Viljelyksessä oleva peltoala on pääosin kertaalleen peruskuivatettu.
 • Nykyiset ojitukset ovat pääosin peruskorjaus-hankkeita.
 • Ojitustoimitushakemukset ovat vähentyneet. Vuonna 1990 niitä oli 750 kpl, mutta vuoden 2007-alussa enää 140. Vuonna 2006 valmistui 26 ojitustoimitusta. Uusia hakemuksia tuli 7kpl.
 • Valtion tukea oli v. 2006 käytettävissä 2 M€, josta avustuksen osuus 1,5 M€. Tällä rahalla tuettiin yhteensä 78 hanketta.
suunnittelutilanne
Suunnittelutilanne
 • Ympäristökeskuksissa suunnittelu on vähentynyt (VL 21:10 ja maksuperustelaki 150/1992).
 • TE-keskuksiin rahoitettaviksi tulevat peruskorjaussuunnitelmat ovat pääosin vanhojen ojitussuunnitelmien päivityksiä.
 • Suunnitelmat pääosin konsulttien tekemiä (salaojakeskukset, salaojateknikot).
 • Ellei ojitustoimitusta, TE-keskus pyytää suunnitelmista ympäristökeskusten lausunnot.
suunnitteluohjeisto
Suunnitteluohjeisto
 • Käytössä on ollut vesihallituksessa vuonna 1986 valmistunut Maankuivatuksen suunnittelu-opas (punainen kirja).
 • Vesi- ja ympäristöhallinnon toimesta ilmestyi Putkiojien suunnitteluopas v. 1990
 • Maa- ja metsätalousministeriön julkaisusarjassa ilmestyi numerolla 4/2003 Ojitustoimitusopas
 • Vuoden 2007-keväällä ilmestyy Maankuivatuksen ja kastelun suunnitteluopas, joka korvaa v. 1986 ilmestyneen em. Oppaan
 • Tulvavesien tilapäinen pidättäminen valuma-alueelle, Suomen ympäristösarja 563/2002
 • Selvitys Suomen kastelutilanteesta, Suomen ympäristösarja 629/2003
maankuivatuksen ja kastelun suunnitteluopas
Maankuivatuksen ja kastelun suunnitteluopas
 • Laadittu MMM:n asettamassa työryhmässä
 • Valmistuu lausuntokuntoon helmikuussa
 • Viimeistellään lausuntokierroksen jälkeen huhti-toukokuussa
 • Tehdään pdf-versio ja luovutetaan ministeriölle toukokuussa 2007
 • Odotetaan vesilain uudistuksen tuomat muutokset, jotka lisätään ennen julkaisun painattamista
suunnitteluoppaan sis lt
Suunnitteluoppaan sisältö
 • Osa 1, Maankuivatuksen suunnittelu
 • Osa 2, Kastelun suunnittelu
 • Suunnitteluohjeet soveltuvat niin ympäristöhallinnon omaan kuin hallinnon ulkopuoliseenkin suunnitteluun
 • Otettu huomioon riittävät teknilliset ja ympäristölliset laatuvaatimukset
 • Liitteenä suunnitelmaselostuksen ohjeellinen sisältö
maankuivatusosion keskeinen sis lt
Maankuivatusosion keskeinen sisältö
 • Yleiset perusteet ja ojitusoikeus
 • Sopimusojitus ja ojitustoimituskäsittely
 • Salaojitus
 • Suunnitelman edellyttämät selvitykset ja maastotutkimukset
 • Tekninen mitoitus
  • Hydrologia. Uomien ja rakenteiden mitoitus
  • Vesien- ja ympäristönsuojelutoimenpiteet
slide15
Hyödyt ja kustannukset
  • hyötyalueen määrittely
  • kuivatus- ja osittelualueet
  • hyödyn arviointi ja kustannusten osittelu
 • Hankkeen vahingot ja haitat
 • Kustannusarvio ja kannattavuus
 • Suunnitelman sisältö ja sen tarkastaminen
 • Hankkeen toimeenpano ja sen jälkeiset toimenpiteet
kasteluosion sis lt lyhyesti
Kasteluosion sisältö lyhyesti
 • Kastelun yleiset perusteet
 • Eri viljelykasvien kastelu
 • Kastelumenetelmät
 • Kasteluveden hankinta
 • Kastelun tilakohtainen suunnittelu
 • Kastelun kannattavuus ja rahoitus