kapitel 5 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Kapitel 5 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Kapitel 5

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 16
chars

Kapitel 5 - PowerPoint PPT Presentation

185 Views
Download Presentation
Kapitel 5
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Kapitel 5 Folketing og vælgere

 2. SYSTEM OG VÆLGERE OMGIVELSER:Økonomisk udviklingGlobaliseringØkologiske systemerMigrationer Krav FOLKE-TINGET Ministerier Politiske partier Output Regering Støtte Ideologi Interesse Politisk opinion Samarbejds-muligheder Medier Stemme på parti Præference for politisk dagsorden/issues Vælgernes inddeling i grupper og segmenter

 3. Fremsættelse af lovforslag 1. behandling 2. behandling 3. behandling Offentliggørelse Bekendtgørelser LOVGIVNINGSPROCES FORMELT: UFORMELT Samfundsmæssig udvikling giver behov for ny lovgivning. Lovforslag fremsættes af regering/folketingsmedlemmer EU Medier KonferencerKampagnerMøder med embedsmænd og politikere Lovforbere-dende fase Embedsmænd i ministerier udarbejder udkast Høring Interesseo-rganisati-oner Foretræde Folketingsfase: Udvalgs- behandling Evt. løbende lobbyvirksomhed og henvendelser til toppolitikere og udvalgsformænd Evt. fornyet udvalgs- behandling Imple-men-terings-fase Ved rammelov: Løbende påvirkning af bekendtgørelsesudfyldning Lovene virker Fortolkes af domstole i domspraksis

 4. MOLIN MODEL Værdi- og interessesystem:IdeologiInteresseorganisationVælgerinteresse Interessefaktor Interesse Popula- ritet Opinions- faktor Valg af standpunkt Kontinui- tet Forudsigelsessystem:RegeringsmagtBeslutninger Strategi Parlamentarisk faktor

 5. Muligheder for parlamentarisk basis i forhold til ideologi og interesse MOLIN MODEL Værdi- og interessesystem:IdeologiInteresseorganisationVælgerinteresse Interessefaktor Interesse Popula- ritet Opinions- faktor Valg af standpunkt Kontinui- tet Forudsigelsessystem:RegeringsmagtBeslutninger Strategi Parlamentarisk faktor ? ? Samarbejdsmuligheder Finde 90 mandater VH-SKALA Dansk Folkeparti Enh.liste Socialdemokratiet SF Konservative Venstre Lib. Alliance Radikale H V LiberalismeKonservatisme Socialisme Socialliberale ”midte”

 6. Lovgivning og lobbyisme Interesseorganisationer Lobbyisme EU Ministerier Krav Væl-gere FOLKE-TINGET Output PORTVOGTERE Regering Politiske partier Love/bekendt-gørelser Støtte Feed-back OMGIVELSER:Økonomisk udviklingGlobalisering

 7. Parlamentarisk kontrol: forespørgsler og spørgsmål

 8. Lovgivning EU - Danmark

 9. Folketinget og parlamentarisk kontrol 2007 - 11

 10. Fordelingspolitisk skala efter Folketingsvalget 2011 ? ? Samarbejdsmuligheder Finde 90 mandater VH-SKALA Dansk Folkeparti 22 Enh.liste 12 Socialdemokraterne 44 SF 16 Lib. All. 9 RV 17 Venstre 47 Konservative 8 H V LiberalismeKonservatisme Socialisme IA: 1Siumut: 1Færøske SD: 1 Sambandspartiet: 1 Socialliberale ”midte”

 11. Til kritikken af parlamentarismen

 12. ISSUES: Indvan- dring Økonomisk politik/offentlig sektor OMVERDEN Prioriite-ring af issues vigitghed Vækst USA, EU, BRIK u-lande Globaliseringoutsourcing Miljø Skatter/Skattetryk Human Rights Beskæftigelse D E L T A G E L S E I F O R L I G Lov og ret Popula- ritet Diskurs Opinions- faktor Kontinui- tet standpunkt Medier Forudsigelsessystem:Regeringsmagt?Beslutninger Strategi Parlamentarisk faktor Samarbejdsmuligheder Finde 90 mandater eller lave bredt forlig Udvikling af diskurser VH-SKALAIdeologi Folketing 2011: Dansk Folkeparti 22 Enh.liste 12 Socialdemokraterne 44 SF 16 Lib. All. 9 RV 17 Venstre 47 Konservative 8 H V LiberalismeKonservatisme Socialisme Interesse Fagbevægelse Erhvervsorganisationer CEVEA AE CEPOS

 13. Valgmåde I Danmark har vi forholdstalsvalgMandaterne fordeles til partierne i forhold til andelene af stemmerne. Sammensætningen af folketinget skal afspejle vælgerholdningerne. I praksis opnår man dette ved at vælge adskillige mandater i én valgkreds. Hvis der skal fordeles 15 mandater i en valgkreds, så skal et parti repræsenteres, hvis det får en femtendedel (1/15) af stemmerne, eller 6-7 pct. Valgkredsenes størrelse afhænger af befolkningstallet

 14. FORHOLDSTALSVALGMÅDE TIL SIKRING AF MATEMATISK RETFÆRDIGHED 10 storkredse:Her fordeles 135 kredsmandater Politiske partierEvt. uafhængige kand. 92 opstillingskredseHer stilles kandidater op Kandidater stilles op 40 tillægsmandater. Fordeles til sidst Stemme på parti eller personligt på kandidat OPSTILLINGSFORMER:Sideordnet opstilling: Kandidater står lige. Proportional fordeling af partistemmer i forhold til andele personlige stemmerKredsvis opstilling: Kredsens kandidat øverst. Og Kredsens kandidat får partistemmer i kredsen.Partiliste: Øverste kandidat får partistemmer i storkredsen, og overskydende stemmer videre til næste kandidat

 15. Fordeling af kredsmandater Kilde: Indenrigsministeriet

 16. Tillægsmandaters fordeling