Download
tibet n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Tibet PowerPoint Presentation

Tibet

215 Views Download Presentation
Download Presentation

Tibet

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Tibet Tibet se z velké části rozkládá na tibetské plošině dosahuje výšky až 4900 m.n.m. Historický Tibet se skládal ze tří provincií: Amdo, Kham a U-Cang. K Tibetu se nekdz počítá taky Bhútán.A území v severní Indii Ladak,Sikkim a severní část