Anal za lyrickej po zie epickej po zie a dramatickej literat ry
Download
1 / 8

Analýza lyrickej poézie, epickej poézie a dramatickej literatúry - PowerPoint PPT Presentation


  • 132 Views
  • Uploaded on

Analýza lyrickej poézie, epickej poézie a dramatickej literatúry. Projekt zo SJL SOŠ Drevárska Zvolen Daniel Beňo 2010/2011 II.M. Andrej Sládkovič: Marína. „Jak vy, moje milé kvety,

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Analýza lyrickej poézie, epickej poézie a dramatickej literatúry' - charlotte-schroeder


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Anal za lyrickej po zie epickej po zie a dramatickej literat ry

Analýza lyrickej poézie, epickej poézie a dramatickej literatúry

Projekt zo SJL

SOŠ Drevárska Zvolen Daniel Beňo

2010/2011 II.M


Andrej sl dkovi mar na

Andrej Sládkovič: Marína literatúry

„Jak vy, moje milé kvety,

jak vy deň a noc som žila,

jak vy neznala som svety,

jak vy pre nič netúžila ! –

Ruža, tys sa rosou zmyla,

že ti slnce tôňa cloní:

túžba cit môj zaclonila,

preto zrak môj slzy roní.“

Sládkovič , A.: Marína .In : Edícia populart . : Slovenská romantická poézia . Bratislava : Interpopulart Slovakia , 1995, s.11. ISBN 80 – 88834 – 35 - X


Druh b sne lyrick po zia osobn int mna

Druh básne : Lyrická poézia – osobná ( intímna ) literatúry

Zdôvodnenie: Osobná láska autora A. Sládkoviča ktorú prežil

k meštianskemu dievčaťu v Banskej Štiavnici k Márii


R mov rozbor

Rýmoví rozbor literatúry

„Jak vy, moje milé kvety, - a

jak vy deň a noc som žila, - b

jak vy neznala som svety, - a

jak vy pre nič netúžila ! – - b

Ruža, tys sa rosou zmyla, - a

že ti slnce tôňa cloní: - b

túžba cit môj zaclonila, - a

preto zrak môj slzy roní.“ - b

Rým je striedavý


B snick prostriedky

Básnické prostriedky literatúry

Jak.....

jak..... Anafora

jak.....

deň a noc – Kontrast

Jak vy – prirovnanie

slnce tôňa cloní:

Ruža, tys sa rosou zmyla, Metafora

Milé kvety – Epiteton


Morfologick rozbor

Morfologický rozbor literatúry

moje milé kvety - moje - osobné privlastňovacie zámeno

- milé - prídavné meno, muž. rod, pl. N, pekný, akostné

- Kvety – podst. meno, muž. rod, pl. A , dub, všeobecné,

neživotné

Deň a noc som žila - deň - podst. meno, muž. rod, sg. N , stroj, všeobecné,

neživotné

- a - zlučovacia spojka

- noc - podst. meno, žens. rod, sg. N , kosť, všeobecné

- som žila – sloveso, 1.os. oznamovacie, minul. čas, činný


Syntaktick rozbor

Syntaktický rozbor literatúry

Zrak môj slzy roní - Zrak - podmet vyjadrený

- Môj - prívlastok nezhodný

- slzy - predmet

- roní - prísudok

túžba cit môj zaclonila - túžba - podmet vyjadrený

- cit - predmet priamy

- môj - prívlastok nezhodný

- zaclonila - prísudokad