slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
U ovom poglavlju proučava se intertemporalna razmena: PowerPoint Presentation
Download Presentation
U ovom poglavlju proučava se intertemporalna razmena:

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 37

U ovom poglavlju proučava se intertemporalna razmena: - PowerPoint PPT Presentation


 • 81 Views
 • Uploaded on

U ovom poglavlju proučava se intertemporalna razmena: prebacivanje potrošnje iz jedne u drugu vremensku dimenziju. Raspoloživost, bogatstvo i potrošnja. Slika 5.1.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'U ovom poglavlju proučava se intertemporalna razmena:' - charla


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

U ovom poglavlju proučava se intertemporalna razmena:

prebacivanje potrošnje iz jedne u drugu vremensku

dimenziju.

slide5
Kruso se sa svojim susedima mora dogovoriti oko uslovaplaćanja: koliko bi trebalo da isplati (ili naplati) sutraza jedan kokosov orah koji danas bude uzeo (dao)na zajam?
 • Ove uslove nazivamo realnom kamatnomstopom.
 • Ako su susedi voljni da i njemu ponude istu kamatnu stopu,onda je sa Krusoove tačke gledišta kamatna stopa,koju obeležavamo simbolom r, egzogena.
 • Ako on danasplasira 100 kokosovih oraha, sutra će ih imati100(1 + r).
 • Jednostavnije rečeno, jedan kokosov orahsutra vredi koliko 1/(1 + r) kokosovih oraha danas.
slika 5 11

D

M (student, nizakY1danas, visok Y2sutra)

A

Y2

(Profesionalni atletičar, visokY1 P danas, nizak Y2sutra)

nagib

=-(1+r)

Y1

B

bogatstvo...

Raspoloživi resursi,

Resursi M, AiPpri kamatnoj stopi roznačavaju isti nivo bogatstva OB.

Potrošnja sutra

0

Slika 5.1

Potrošnja danas

slika 5 12

A

Y2

nagib

=-(1+r)

Y1

bogatstvo...

Raspoloživost,

i potrošnja

D

Potrošnja sutra

B

0

Slika 5.1

Potrošnja danas

slide8
Treba imati u vidu dve začkoljice.
  • Prvo, mi pretpostavljamo danema neizvesnosti i da Kruso savršeno predviđa budućnost. Savršenopredviđanje predstavlja ekvivalent racionalnih očekivanjau slučaju kada ne postoji neizvesnost.
  • Drugo, pretpostavljamo daKruso i nema na šta drugo da utroši vreme, tako da se ne javljaoportunitetni trošak prikupljanja oraha.
slika 5 2

Bogatstvo i sadašnja diskontovana vrednost

Ako Krusoova potrošnja u prvom periodu iznosi C1,

a njegov dohodak obeležimo sa Y1, njegova štednja

će biti Y1– C1.

Što transformacijom daje

Leva strana – sadašnja diskontovana vrednost potrošnje

Desna strana - sadašnja diskontovana vrednost resursa, tj bogatstvo,

Slika 5.2
slika 5 21

bogatstva ili duga

Nasledjivanje

D

D´´

}

}

B

Sve tri budžetske linije su paralelne jer se realna kamatna stopa ne menja.

Potrošnja sutra

B´´

0

Slika 5.2

Potrošnja danas

slika 5 31

Proizvodna funkcija

Output

Napomena: inputi kapitala su varijabilni, dok je input rada konstantan (puna zaposlenost).

0

Slika 5.3

Kapital

slika 5 41

A

nagib

=-(1+r)

Proizvodna tehnologija

(profit se zarađuje sve do tačke A)

R

Output

Dobitak od zajma KjeYtj.jednak je F(K) iz drugog pe-rioda, kada nema ostatka K.

Trošak pozajmljivanja je K = (1+r)K, tj. otplata glavnice i kamate

0

Slika 5.4

Kapital

slika 5 51

R

Gubici

Neproduktivna tehnologija

Output

0

Slika 5.5

Kapital

slide18
Promena kamatne stope može izmeniti skup produktivnihinvesticionih alternativa
 • nacrtati
slika 5 52

R

Profit

Produktivna tehnologija

Output

Tehnološke inovacije

0

Slika 5.5

Kapital

slika 5 61

D

Ovaj zakrivljeni deo samo je “obrnuta” proizvodna funkcija odlučimo da deo Y1iskoristimo za proizvodnju, umesto za tekuću potrošnju.

A

Y2

Y1

B

Šta će biti ako štedimo početne resurse?

Potrošnja stura

0

Slika 5.6

Potrošnja danas

slika 5 62

E

A

Y2

K

Y1

Ukoliko štedimo Kjedinica Y1...

D

To je kao da je naša inicijalna tačka raspoloživosti u stvari E, a ne tačka A.

Potrošnja sutra

C1

B

0

Slika 5.6

Potrošnja danas

slika 5 63

E

Intertemporalna razmena pri kamatnoj stopi r, ali bez proizvodnje

F

A

Y2

K

Y1

Investicije povećavaju bogatstvo

D

Potrošnja sutra

C1

B

0

Slika 5.6

Potrošnja danas

slide26

Pretpostavimo da Kruso ne može da obavlja razmenu sa susedima, ali i to da se kokosovi orasi više ne kvare u potpunosti, tako da ih može sačuvati za sutrašnju potrošnju. Pretpostavimo da se

 • 10% zaliha ipak pokvari. Predstavite ovu situaciju grafički.
slide27

Ako firma reši da ne raspodeli dividende svojim akcionarima, cena akcija obično poraste. Zašto?

 • Da li se time bogatstvo akcionara neizostavno uvećava?
 • Ako i samo ako očekivani prinos od investicije premaši kamatnu stopu, ova investicija će uvećati vrednost firme, te će vrednost njenih akcija rasti, a akcionari će biti bogatiji
slide28

kada bi Kruso u periodu 2 želeo da svom prijatelju Petku ostavi poklon u vrednosti B2 napišite njegovo budžetsko ograničenje i predstavite ga grafički.

 • U periodu 2, Kruso ostavlja nasledstvo B2:
 • C2 + B2 = Y2 + (Y1 − C1)(1 + r)
 • Njegovo intertemporalno ograničenje je
 • C1 + C2/(1 + r) + B2/(1 + r) = Y1 + Y2/(1 + r)
slide29

Kolika će sutra biti sadašnja vrednost Krusoovih 100 kokosovih oraha ako je kamatna stopa:

 • 5%
 • 10%
 • 5%

PV = 100 (1 + 0,05) = 95,24

 • 10%

PV = 100 (1 + 0,1) = 90,91

slika 6 13

nagib

=1+r

R

Output

Optimalnistok kapitala

Kapital

Marginalna produktivnost kapitala

Marginalni trošak kapitala

MPK

Kapital

Slika 6.13
slika 6 14

nagib

=1+r

Novi

Tehnički progres

R

Output

Stari

Kapital

Marginalna produktivnost kapitala

MPK´

MPK

Kapital

Slika 6.14
slika 6 15

q-teorija investicija

Investicije

0

Tobinovoq

1

Slika 6.15
slika 6 16

q

Tobinovoq (marginalnoq)

Udeo investicija u kapitalu (I/K)

I/K

Investicije i Tobinovoqu Nemačkoj

1970-93

Slika 6.16
slika 6 17

Tobinovoq

Marginalni trošak investicije

Marginalni trošak investicije

Sadašnja vrednost MPK,troškovi kapitala

Sadašnja vrednost MPK,trošak kapitala

A

A

B

C

1

1

MPK1

MPK1

MPK2

Stopa investicija (I/K)

Stopa investicija (I/K)

(a)

(b)

MPK= marginalni prinos nove investicije

Slika 6.17
ovo se zove consumption smoothing izravnanje potrosnje

Ako se očekuje neki značajniji dobitak u budućnosti, kakvi će biti efekti na tekuću i buduću potrošnju?

 • Prikažite ovu promenu grafički.
Ovo se zove consumption smoothing – izravnanje potrosnje