den store parkeringskonferansen 23 24 mai 2013 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Den store parkeringskonferansen 23.—24. mai 2013 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Den store parkeringskonferansen 23.—24. mai 2013

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 14

Den store parkeringskonferansen 23.—24. mai 2013 - PowerPoint PPT Presentation


  • 105 Views
  • Uploaded on

Den store parkeringskonferansen 23.—24. mai 2013. Parkeringsregulering Verktøykassen er større enn du tror – særlig i utlandet. Innlegg v/sjefingeniør Bjørn Sandelien Statens vegvesen Vegdirektoratet Trafikksikkerhets-, miljø- og teknologiavdelingen.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Den store parkeringskonferansen 23.—24. mai 2013' - charity-hebert


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
den store parkeringskonferansen 23 24 mai 2013
Den store parkeringskonferansen 23.—24. mai 2013

Parkeringsregulering

Verktøykassen er større enn du tror –

særlig i utlandet

Innlegg v/sjefingeniør Bjørn Sandelien

Statens vegvesen Vegdirektoratet

Trafikksikkerhets-, miljø- og teknologiavdelingen

grov oversikt over parkeringspolitikk i noen storbyer

Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger har gitt informasjon om bruken av ulike parkeringsvirkemidler på samme måten som det er gjort i rapporten:

«Europe’sParking U-turn: From Accommodation to Regulation» (se figur 1 på side 22)

se http://www.itdp.org/library/publications/european-parking-u-turn-from-accommodation-to-regulation

Rapporten handler om virkemidler som kan redusere trafikkarbeidet og endre reisemiddelvalget fra personbil til mer miljøvennlige transportformer

Kommentarer

Utslippsavhengige avgifter er lagt til som en egen kategori. Det er krysset av for de fire norske byene på grunn av gratis parkeringen for elektriske kjøretøyer

Frikjøpsordninger er også lagt til

I et eget pdf-dokument finnes noen mer detaljerte kommentarer fra byene

Grov oversikt over parkeringspolitikk i noen storbyer

The Great Parking Conference May 23-24, 2013

prisinstrumenter
VirkemiddelbrukPrisinstrumenter

Parking Cash-Out

Den store parkeringskonferansen 23.-24. mai

regulerende virkemidler
VirkemiddelbrukRegulerende virkemidler

Den store parkeringskonferansen 23.-24. mai

fysisk utforming
VirkemiddelbrukFysisk utforming

Den store parkeringskonferansen 23.-24. mai

avanserte teknologiske l sninger
VirkemiddelbrukAvanserte teknologiske løsninger

Den store parkeringskonferansen 23.-24. mai

prisharmonisering p og utenfor gategrunn

Gateparkering i innerbyen er dyrest, mens offentlige plasser i periferien er billigst

En vellykket prisharmonisering er oppnådd mellom parkerings-avgiftene på og utenfor gategrunn

Suksessen tilskrives egne forhandlinger og spesielle OPS-kontrakter

Innsats over en 18 års periode

En meget sammensatt tiltakspakke er gjennomført og har resultert i reisemiddelendringer

Case Strasbourg

Prisharmonisering på og utenfor gategrunn

Den store parkeringskonferansen 23.-24. mai

tilbudstak p antall parkeringsplasser
Case Zürich

Der HistorischerParkplatz Kompromiss 1996

Antall parkeringsplasser i sentrumsområdet skal holdes på 1990-nivået

Anlegg av en ny plass utenfor gategrunn betinger fjerning av en gateparkeringsplass

Dette er regulert i lokal lovgivning for Zürich

Har ført til forbedringstiltak i gatemiljøet og nye offentlige plasser med parkering under

Min og max kravet reduseres (som en prosent av antall kvadratmeter) avhengig av tilgjengeligheten til kollektivtransport og luft forurensningssituasjonen

Tilbudstak på antall parkeringsplasser

Den store parkeringskonferansen 23.-24. mai

tiltrekkende virkemidler pull

Anton Paar støtter og belønner ansatte som er i bevegelse. Den som stempler inn med den såkalte "Ökotaste" vil automatisk motta € 1,70 på sin lønnskonto. Utbetalingen skjer hver måned samtidig med resten av lønnen. I løpet av et år vil det være mulig å tjene inntil € 357.

For ansatte som bruker offentlig transport til arbeid, vil kostnadene for billetten bli refundert. Utbetaling skjer også til de som kommer til fots.

Parkeringsplassene for biler var bare halvfulle etter kampanjestart. Ca. 20 % av de ansatte bruker sykkel til/fra arbeidet)

Sykkelparkeringen er moderne og overbygget med en solcelle ladestasjon. Dusj og verksted der de ansatte kan gjøre reparasjoner selv, tilbys.

Selskapet har tilgjengelig både firmabiler, sykler og elektriske sykler.

Tiltrekkende virkemidler (Pull)

Eltiscase study juli 2007 http://www.eltis.org/index.php?id=13&study_id=1473

Den store parkeringskonferansen 23.-24. mai

parking cash out i california

Arbeidsgivere som tilbyr sine ansatte en subsidiert parkeringsplass må tilby en kontant utbetaling i stedet for parkeringsplassen.

Kravet gjelder for arbeidsgivere med 50 eller flere ansatte og som ligger i områder som ikke tilfredsstiller forskriftsmessige krav til luftkvalitet.

Kravet gjelder også bare for p-plasser som firmaet leier dvs. ikke eier

Fra 2009 er det mulig å bøtelegge arbeidsgivere som ikke oppfyller lovens krav

Shoup forteller mer om opplegget

Parking Cash-Out i California

http://www.amazon.com/Parking-Cash-Out-Donald-Shoup/dp/1932364099

Den store parkeringskonferansen 23.-24. mai

parking cash out
Case – Pfizer i Kent, StorbritanniaParking Cash-Out
  • Et finansielt insitament for ikke å kjøre bil til arbeidet
  • Krav om bruk er gitt som vilkår til bygge-tillatelsen for å dempe trafikkvirkningene av ny utbygging
  • Gjennomføring vil være en del av en «Travel plan» (mobilitetsplan) for utbyggingen
  • Kontant bidrag til ansatte er skattepliktig. Dette er omgått gjennom bruk av et poengsystem
  • Poeng gis for miljøvennlig transportmiddel-valg, mens poeng trekkes ved bilbruk. Månedsvis oppgjør da poeng omgjøres til kontanter
  • Verdien utgjør 2£ til 5£ per dag
  • Administrert med «smart card» adgangskort

13 % SOV reduksjon

15 % økning i samkjøring

76 % økning i bussbruk

http://publikationswebbutik.vv.se/upload/7117/2013_047_parkering_i_storstad.pdf

Den store parkeringskonferansen 23.-24. mai

utslippsavhengige parkeringsavgifter

Gjelder beboerparkering

Elektriske kjøretøy betaler også, men har

75 % rabatt

Diesel kjøretøy har et generelt tillegg på 10 £

Egen progressiv avgift for å registrere kjøretøy 2 (50 £) og 3 (75 £)

Personer som frasier seg sin tillatelse til beboerparkering gis ett års gratis medlemskap i bilklubb og kjøretid for 50 £

Personer med 3 eller flere uoppgjorte parkeringsbøter får ikke beboerparkering

Håndheving vha. kameraer både faste og håndholdte ved lesing av kjøretøyers registreringsnummer

Case - CamdenBorough i London

Utslippsavhengige parkeringsavgifter

http://www.camden.gov.uk/ccm/content/transport-and-streets/parking/permits/resident-permits/twocolumn/charges-for-residents-parking-permits.en;jsessionid=B2AA0D98833C96508C39CF01667CFAC4.node2

Den store parkeringskonferansen 23.-24. mai

parkeringsregulering
Parkering i storstad – Trafikverkets 3 års prosjekt

«Fleksible parkeringstal» -

Innebærer reduserte parkeringsnormer der en byggherre velger å tilby mobilitets-tjenester f.eks. som bilpool som en del av et boligprosjekt.

Vil være hovedtema i et nytt FOU-prosjekt «Innovativ Parkering» www.innpark.se

«Parkeringsreservat»/

Avventende parkeringsregulering

En gradvis etablering av p-plasser i nye utbyggingsområder for å unngå at markedet oversvømmes av et unødvendig stort antall plasser

«Fiktivaparkeringstal» koplet til

Reguleringsplan eller byggetillatelse der byggherre kan velge å bygge færre p-plasser ved å betale en gitt sum penger til et fond som senere benyttes til å sikre transportmuligheter ved for eksempel tilgang til bilpool eller kollektivtransport

Parkeringsregulering

http://publikationswebbutik.vv.se/upload/7117/2013_047_parkering_i_storstad.pdf

Den store parkeringskonferansen 23.-24. mai

anbefalinger om videre arbeid
Parkering i storstad – Trafikverkets 3 års prosjekt

Utvikle rutiner og arbeidsmåter for regulering og overvåking av parkering -

For eksempel ved IKT-støtte, kameraer, håndholdt utstyr, gps mm.

Tydeliggjøre rutiner som styrer mot at parkering skal betales av de som bruker parkeringen særlig gjelder det for garasjer ved bolig

Vedta tiltak som bevist tar i bruk parkeringstiltak for styre trafikkfordelingen i rushperioderbort fra privatbil

Heve kvaliteten på eksisterende sykkelparkering. Trenden med dyrere sykler og el-sykler gjør det viktig med bedre tyverisikkerhet særlig ved kollektivtrafikk knutepunkt

Utvikle robuste avtaleformer knyttet til fleksible parkeringsantall, bilfri utbygging og avventende parkeringsregulering

Faglig nettverksbygging for erfaringsutveksling

Evaluering av tiltak

Anbefalinger om videre arbeid

http://publikationswebbutik.vv.se/upload/7117/2013_047_parkering_i_storstad.pdf

Den store parkeringskonferansen 23.-24. mai