slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
VY_32_INOVACE_02_SVP_071_Zrn PowerPoint Presentation
Download Presentation
VY_32_INOVACE_02_SVP_071_Zrn

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 12

VY_32_INOVACE_02_SVP_071_Zrn - PowerPoint PPT Presentation


  • 91 Views
  • Uploaded on

VY_32_INOVACE_02_SVP_071_Zrn. Výukový materiál zpracován v rámci oblasti podpory 1.5 „EU peníze středním školám“. Právní základy státu. Zákonodárná moc. Politický systém České republiky. I. Zákonodárná moc ( legislativa) II. Výkonná moc (exekutiva) III. Soudní moc

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'VY_32_INOVACE_02_SVP_071_Zrn' - charissa-douglas


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

VY_32_INOVACE_02_SVP_071_Zrn

Výukový materiál zpracován v rámci oblasti podpory 1.5„EU peníze středním školám“

politick syst m esk republiky
Politický systém České republiky

I. Zákonodárná moc

(legislativa)

II. Výkonná moc

(exekutiva)

III. Soudní moc

(justice)

z konod rn moc

zákonodárná moc náleží Parlamentu;

český Parlament je dvoukomorový – tvoří ho Poslanecká sněmovna a Senát;

vztah mezi komorami je nerovný – silnější pozici má Poslanecká sněmovna;

Poslanecká sněmovna má své sídlo v několika historických palácích na Malé Straně; hlavní budovou je Thunovský palác.

Zákonodárná moc

Thunovský palác

VitVit, dostupné pod licencí CC na http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Thunovsk%C3%BD_pal%C3%A1c,_Sn%C4%9Bmovn%C3%AD_05.JPG

poslaneck sn movna doln komora

200 poslanců

voleni na 4 roky

poměrným volebním systémem

zvolen může být občan od 21 let

poslanci se sdružují v poslaneckých klubech podle příslušnosti k politickým stranám

Poslanecká sněmovna (dolní komora)

Zasedací sál Poslanecké sněmovny

Ervinpospisil, dostupné pod licencí CC na http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Zasedac%C3%AD_s%C3%A1l_Poslaneck%C3%A9_sn%C4%9Bmovny.jpg

innost poslaneck sn movny

vypracovává a projednává nové zákony

v legislativním procesu může přehlasovat Senát

vyslovuje důvěru/nedůvěru vládě

má právo interpelovat vládu (vznášet dotazy a žádat vysvětlení činnosti vlády)

usnáší se o návrhu zákona o státním rozpočtu

Činnost Poslanecké sněmovny

Logo Poslanecké sněmovny

Oldřich Kulhánek, ak. malíř; dostupné na www.psp.cz

http://www.psp.cz/docs/virtual/list.html

sen t horn komora

81 senátorů

voleni na 6 let (každé 2 roky se volí třetina senátorů)

většinovým volebním systémem

zvolen může být občan od 40 let

nikdo nemůže být současně členem obou komor Parlamentu

Senát (horní komora)

Valdštejnský palác,

sídlo Senátu

Sefjo, dostupné pod licencí CC na http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Praha,_Vald%C5%A1tejnsk%C3%A9_n%C3%A1m%C4%9Bst%C3%AD,_Vald%C5%A1tejnsk%C3%BD_pal%C3%A1c_panorama.jpg

innost sen tu

předkládá návrhy zákonů

schvaluje zákony  funguje jako pojistka jejich kvality

plní funkci Poslanecké sněmovny v době jejího rozpuštění (Senát nemůže být rozpuštěn)

dává souhlas ke jmenování soudců Ústavního soudu

může podat žalobu proti prezidentovi k Ústavnímu soudu (za velezradu či hrubé porušení Ústavy)

Činnost Senátu

Senát

Krokodyl, dostupné pod licencí CC na http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Senat_2833.jpg

poslanci a sen to i

Skládají na první schůzi slib:

„Slibuji věrnost České republice. Slibuji, že budu zachovávat její Ústavu a zákony. Slibuji na svou čest, že svůj mandát budu vykonávat v zájmu všeho lidu a podle svého nejlepšího vědomí a svědomí“.

  • Vykonávají svůj mandát osobně v souladu se svým slibem a nejsou přitom vázáni žádnými příkazy.
Poslanci a senátoři
imunita poslanc a sen tor

Poslanci a senátoři jsou ústavní činitelé a disponují imunitou – není možné je stíhat za spáchání trestného činu, pokud s tím nevyjádří souhlas komora, které jsou členy.

Nelze je žádným způsobem stíhat za jejich projevy v Parlamentu ani za to, jak hlasují.

Imunita poslanců a senátorů
pou it literatura a zdroje

Ústava České republiky. Český Těšín: Poradce, 2002, 64 s. ISBN 80-863-4496-7.

  • BARTONÍČKOVÁ, Klára. Občanský a společenskovědní základ - přehled středoškolského učiva. Vyd. 1. Brno: ComputerPress, 2009, 272 s. ISBN 978-80-251-2631-8.
  • DUFEK, Pavel, Martin DRNEK a Jan DVOŘÁK. Společenské vědy pro střední školy. Vyd. 1. Brno: Didaktis, c2010, 3 sv. ISBN 978-80-7358-154-1.
  • commons.wikimedia.org
  • objekty pocházející z www.fotosearch.cz nepodléhají licenčnímu poplatku

Materiály jsou určeny pro bezplatné používání pro potřeby výuky a vzdělávání na všech typech škol a školských zařízení. Jakékoliv další využití podléhá autorskému zákonu.

Použitá literatura a zdroje