Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
1. Ce i-a spus Dumnezeu lui Moise despre poporul Lui ? PowerPoint Presentation
Download Presentation
1. Ce i-a spus Dumnezeu lui Moise despre poporul Lui ?

1. Ce i-a spus Dumnezeu lui Moise despre poporul Lui ?

265 Views Download Presentation
Download Presentation

1. Ce i-a spus Dumnezeu lui Moise despre poporul Lui ?

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. 1. Ce i-a spus Dumnezeu lui Moise despre poporul Lui? Exodul 25:8 Să-Mi facă un _____ sfânt, şi Eu voi locui în mijlocul lor. locaș

 2. 2. Cum a ştiut Moise să construiască acest Sanctuar? Exodul 25:40 Vezi să faci după _______ care ţi s-a arătat pe munte. chipul

 3. 3. Unde este Sanctuarul original pe care Moise l-a folosit ca model? Evrei 9:24 Căci Hristos n-a intrat într-un locaş de închinare făcut de mână omenească, ...ci a intrat chiar în ____, ... cer

 4. 3. Unde este Sanctuarul original pe care Moise l-a folosit ca model? Evrei 8:1-5 ... avem un Mare Preot, care S-a aşezat la dreapta scaunului de domnie al Măririi, în ______,ca slujitor ... al adevăratului cort, ceruri

 5. 3. Unde este Sanctuarul original pe care Moise l-a folosit ca model? Evrei 8:1-5 care a fost ridicat nu de un om, ci de Domnul... Moise ... când avea să facă cortul: "Ia seama", i s-a zis, "să faci totul după chipul care ţi-a fost arătat pe munte."

 6. 4. Ce s-a întâmplat cu Sanctuarul pământesc când Iisus a murit? Marcu 15:37.38 Dar Isus a scos un strigăt tare şi Şi-a dat duhul.Perdeaua dinăuntrul Templului s-a ______în două de sus până jos. rupt

 7. 5. Cine este Marele Preot în ceruri astăzi? Evrei 8:1-2 ... avem un Mare Preot, care S-a aşezat la dreapta scaunului de domnie al Măririi, în ceruri,ca slujitor al ... adevăratului cort, ...

 8. 6. Unde a început Iisus slujba Sa de Mare Preot în ceruri? Apocalipsa 1:12-13 am văzut ... în mijlocul celor şapte _______ pe cineva, care semăna cu Fiul omului, îmbrăcat cu o haină lungă până la picioare, şi încins la piept cu un brâu de aur. sfeșnice

 9. 7. În lecţia nr. 2 ne-am ocupat de marea profeţie din Daniel. Recapitulăm: Dumnezeu a dat iudeilor, ca naţiune privilegiată, un timp de har de 490 de ani. De la anul 457 î.H. la anul 34 d.H.

 10. 7. În lecţia nr. 2 ne-am ocupat de marea profeţie din Daniel. 70 săptămâni x 7 zile = 490 zile / ani 69 săptămâni = 483 zile 1 săptămână = 7 zile 457 îH 34dH 27 dH

 11. 7. În lecţia nr. 2 ne-am ocupat de marea profeţie din Daniel. Recapitulăm: Primii 483 de ani au fost până la Mesia. Iisus a apărut ca Mesia exact la timp, în toamna anului 27 d.Hr., când El a fost botezat şi uns cu Duhul Sfânt.

 12. 7. În lecţia nr. 2 ne-am ocupat de marea profeţie din Daniel. 62 săptămâni 7săptămâni 457 îH 408îH 27dH Anul 27 este anul Botezului lui Iisus

 13. 7. În lecţia nr. 2 ne-am ocupat de marea profeţie din Daniel. Recapitulăm: Crucificarea lui Iisus a avut loc 3 ani şi jumătate mai târziu, în primăvara anului 31 d.Hr. în timpul Paştelui (la jumătatea săptămânii profetice).

 14. 7. În lecţia nr. 2 ne-am ocupat de marea profeţie din Daniel. 70 săptămâni x 7 zile = 490 zile / ani 69 săptămâni = 483 zile 1 săptămână = 7 zile 457 îH 34dH 27 dH 31dH 3 1/2 3 1/2

 15. 7. În lecţia nr. 2 ne-am ocupat de marea profeţie din Daniel. Recapitulăm: Ştefan a fost omorât cu pietre de către iudei 3 ani şi jumătate mai târziu, (34 d.H.) ceea ce face să ia sfârşit timpul de har acordat iudeilor ca naţiune

 16. 8. De ce le-a spus Isus să nu predice la neamuri, când i-a trimis pe ucenicii Săi? Matei 10:5-6 ... cei doisprezece, pe care i-a trimis Isus, ... Să nu mergeţi pe calea _________ şi să nu intraţi în vreo cetate a Samaritenilor; păgânilor

 17. 8. De ce le-a spus Isus să nu predice la neamuri, când i-a trimis pe ucenicii Săi? Matei 10:5-6  ci să mergeţi mai degrabă la oile pierdute ale casei lui _________. Israel

 18. 9. Ce s-a întâmplat când iudeii au persecutat pe creştini? Faptele 8:4 Cei ce se împrăştiaseră, mergeau din loc în ____ , şi propovăduiau Cuvântul. loc

 19. 10. Ce declaraţie clară a făcut Iisus iudeilor ca naţiune ? Matei 21:43 Împărăţia lui Dumnezeu va fi ______ de la voi, şi va fi dată unui neam, care va aduce roadele cuvenite. luată

 20. 11. Când avea să fie curăţit Sanctuarul din ceruri Daniel 8:14 Până vor trece _____ mii trei sute de seri şi dimineţi; apoi, sfântul locaş va fi curăţit! două

 21. 12. Când a început judecata lui Dumnezeu în ceruri ? Răspuns: La încheierea celor 2300 de zile profetice, în anul 1844 d.H.

 22. 12. Când a început judecata lui Dumnezeu în ceruri ? 2.300 zile = 2.300 ani Perioada de la înălțare la încheierea celor 2.300 ani 490 ani 457 îH 1.844 dH 34 dH După anul 1.844 are loc curățirea sfântul locaş !

 23. 13. În ce cuvinte prezintă Daniel acest lucru în legătură cu jertfa Domnului Iisus? Daniel 9:26 După aceste şaizeci şi două de săptămâni, unsul va fi stârpit, şi _______________. nu va avea nimic

 24. 14. Care trebuie să fie solia bisericii ultimelor zile, ca o parte a Evangheliei? Apocalipsa 14:6.7 Temeţi-vă de Dumnezeu şi daţi-I slavă, căci a ______ ceasul judecăţii Lui. sosit

 25. 15. Cine este Singurul care poate pleda pentru cazul nostru înaintea lui Dumnezeu? Apocalipsa 5:9 ...căci ai fost jungheat, şi ai răscumpărat pentru Dumnezeu, cu sângele _____, oameni din orice neam. Tău

 26. 16. Cât de mulţi vor aduce slavă lui Iisus pentru mântuirea dată de El ? Apocalipsa 5:11 Numărul lor era de ______ mii de ori zece mii şi mii de mii... zece

 27. 17. Tot ceea ce cere Iisus în schimbul dăruirii vieţii Sale pentru noi, este ca noi să-L acceptăm ca Domn şi Mântuitor!

 28. Iisus aşteaptă de mult lângă tine, ca să spui DA, aşa încât El să poată scrie numele tău în Cartea Vieţii . Vei face tu aceasta? Răspunsul tău: