kirkebygninger som professionelt drevne turist sites n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Kirkebygninger som professionelt drevne turist -sites PowerPoint Presentation
Download Presentation
Kirkebygninger som professionelt drevne turist -sites

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 15

Kirkebygninger som professionelt drevne turist -sites - PowerPoint PPT Presentation


 • 115 Views
 • Uploaded on

Kirkebygninger som professionelt drevne turist -sites. Organisering og finansiering – danske eksempler. Ide. En halvårlig forelæsning på master- uddannelsen for turistførere og en samtale på Hólar

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Kirkebygninger som professionelt drevne turist -sites' - chandler


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
kirkebygninger som professionelt drevne turist sites

Kirkebygningersomprofessioneltdrevneturist-sites

Organisering og finansiering – danskeeksempler

Lisbet Christoffersen

slide2
Ide
 • En halvårligforelæsning på master-uddannelsen for turistførere og en samtale på Hólar
 • En artikeltil en kommendeAshgate-udgivelseomemnet: gældende ret! Eller erdet? Og en andenartikeltil en kommendeamerikanskudgivelseomkirkeasyl
 • Statensstigendefokus i kirkelukninger og finansieringafkulturarven
 • Undren: en historikereransatsomformidler I Roskilde domkirke? – begrebet ‘Jelling monument-området’ ?
 • Hvaderdet, der sker, rent organisatorisk? Kørermenighedsrådeneheledenneudvikling? Kører den uproblematisk? Påvirker den forestillingenom, hvad en kirkebygninger?

Lisbet Christoffersen

forestillingen om g ldende ret lov om folkekirkens kirkebygninger mv
Forestillingenomgældende ret: lovomfolkekirkenskirkebygninger mv

Formål:

Organisering og finansiering

Kirkeministerengodkenderopførelse og nedbrydning

Menighedsrådetvedligeholder på grundlagafprovstesyn og godkendelserfrabiskop/stift

Alleudgifterfinansieres over den lokalekirkeskat (+ 15mio på finansloven)

Kgl. Bygningsinspektør, nationalmuseetog kunstakademietydersagkyndigbistand

1) at virke til, at folkekirkens kirkebygninger danner den bedst mulige ramme om menighedens gudstjenester, de kirkelige handlinger og andre kirkelige aktiviteter,

2) at sørge for, at der er tilstrækkelig plads til begravelser på folkekirkens kirkegårde, og at disse fungerer som værdige og vel vedligeholdte begravelsespladser, og

3) at sikre, at der ikke sker en forringelse af de kulturværdier, der er knyttet til kirkebygninger og kirkegårde.

Lisbet Christoffersen

metode
metode
 • Billeder I landskabetog avisartiklerharbidragettilproblemstillingen
 • Empirien på nuværendestadeerskabt via aktindsigt (eksisterendenetværk, uformelle og formelleanmodningerpr mail)
 • Løfteom at se skriftligefremstillinger (somdenne)

Lisbet Christoffersen

det allerede kendte
Detalleredekendte:

Vejkirker, Jens Kr. Krarup’sKlosterrute, pilgrimsvandringer, pilgrimspræster og pilgrimsruter:

Personlige/private ideer og initiativer, der vedhjælpafenkeltpersonersstædighedharplantet sig selv I eksisterende governance-systemertil at udviklenoget bottom-up og tværgående. Ingenegentligpåvirkning på governance-systemernesomsådan

Lisbet Christoffersen

vor frue kirke k benhavn den danske kulturarvs liste
VorFrueKirke, København (den danskekulturarvs-liste)

organisering

finansiering

Kirke- og menighedsrådskassen: kirkeskattefinansieret.

Butikegetregnskab

Sognemedhjælper (der ercand.mag.) – formelt MR + frivillig-gruppe. Rundvisninger v. kirketjenere

Samarbejde m Wonderful Cph

Lisbet Christoffersen

hover kirke ogs national kulturarv
Hover kirke – også national kulturarv
 • Hjemmesidenviser, at der sker en udvikling
 • Sammenlignetbesøg I 1980erne med besøgsidstesommer
 • Mail tilmenighedsrådsformand og sognepræst
 • Foreløbigikkesvar – ikkerykket

Lisbet Christoffersen

ribe domkirke og museum mail til domprovst videresendt til kirkev rge
Ribedomkirke og museum (mail tildomprovst, videresendttilkirkeværge)

organisering

Finansiering og regnskab

Kirkeskat; Detkirkeligeregnskab – ikkesærskiltudskilt; Fri entre kirken – særskilt entre tårnet

Museetharvederlagsfrittilhuse I kirken (opsyn, reng). MR støtter med op til 50.000 prår.

Vedtægtmellem MR og museum vedrmuseet

 • 170.000 gæsterårligt. Menighedsrådet.
 • Underudvalgvedrsortiment I kiosken
 • Nyt museum 1.7.2013 på galleri - formidling. Etablering 70% fondsbetalt. Vedtægt og fondsbestyrelse (borgmester, biskop, museumsdir, mr-formand)

Lisbet Christoffersen

monumentomr de jelling danmarkshistorie og unesco liste
MonumentområdeJelling: Danmarkshistorie og Unesco-liste

Involveredeaktører – netværk? Eller?

finansiering

En hel del fra A.P. Møller fondene – tilbageframidt 1990erne.

Restaureringenafkirkenogsåkirkeskatte- og stiftsmidlersamttilskudfrafolketingets presidium.

Vejlekommune (se dereshjemmesideom Monument-områdeJelling): lokalplan, vejomlægninger mv

Nationalmuseet

Kongehuset

A.P.Møllerfondene

Jellingkirke? Nybyggetsognegård. Provstiet? Stiftet?

Lisbet Christoffersen

roskilde domkirke
Roskilde Domkirke

organisering

finansiering

entre-betaling, der erindgået I et særskiltkulturarvs-regnskab.

Overskud på 300.000 eranvendtsomgrundkapital I etableringenaffondentilformidling og dermeddetkommendeformidlingscenter

Fortsatteentreindtægterindgårligeledes I fonden; et beløbafsættestildomkirkensvedligeholdelse

Roskilde domsognsmenighedsråd

Fond af 5. juli 2013 tilformidlingafkulturarven Roskilde Domkirke (MR + Km hver 1, kulturstyrelsen 1, natmus 1)

Fondenvilopføre og drive et formidlingscenter

Samarbejds- og driftsaftaleomformidling og ombenyttelseaffaciliteterne

Lisbet Christoffersen

kulturarv og kirkelukninger
Kulturarv og kirkelukninger -

April 2013: rapport fraarbejdsgruppeomfolkekirkenskirkebygninger der heltellerdelvisttagesudafbrug. Hovedkonklusion:

 • Såfalder de ind under kulturarvs-lovgivningen
 • Allebygningerfør 1536 erautomatiskfredet
 • Senerebygningerkanellerskalfredes
 • Menighedsrådetharsomsenesteejeransvaretmedmindrebygningenovergårtilnyejer

Lisbet Christoffersen

samlet analyse
Samlet analyse

‘I respekt for og I overensstemmelse med folkekirkensgrundlag og fsvaaktiviteter I kirkebygningen I overensstemmelse med lovomkirkersbrug’:

 • Sognets og præsternes ret til at afholdegudstjenester, kirkeligehandlinger, møder.
 • Gudstjenestereroffentlige
 • Kirkeligeaktiviteter? Jelling: sognegårdvs museum
 • FormidlingsaktivitetervskirkeligeaktiviteterI kirken

Ændreskirkensbrug, juridiskeidentitet, folkeligeidentitet?

Lisbet Christoffersen