Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Wim Bernasco , Henk Elffers en Gerben Bruinsma PowerPoint Presentation
Download Presentation
Wim Bernasco , Henk Elffers en Gerben Bruinsma

Wim Bernasco , Henk Elffers en Gerben Bruinsma

191 Views Download Presentation
Download Presentation

Wim Bernasco , Henk Elffers en Gerben Bruinsma

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. De methodologie van onderzoek naar ruimtelijke neveneffecten van plaatsgebonden maatregelen tegen criminaliteit Wim Bernasco, Henk Elffers en Gerben Bruinsma

  2. Panopticon • Tijdschrift voor strafrecht, criminologie en forensisch welzijnswerk • Forum • Grootst en ruimst verspreide nederlandstalige vaktijdschrift inzake veiligheid • Hoge kwaliteit

  3. Gerben Bruinsma • Directeur NSCR • Hoogleraar criminologie • Universiteit Leiden

  4. Ander werk van Gerben Bruinsma • Leeftijd, levensfasen en arbeid • OR en scholing

  5. Inhoud van de tekst • Criteria voor evaluatiestudies • Aanvulling tot drie gebieden: experiment, buffer, controle • Verplaatsing en uitstraling: een grafische toelichting • De keuze van controlegebied en buffergebied • Een maat voor ruimtelijke effecten • Meer meten is meer weten • Andere onderzoeksvormen • Conclusie • Literatuur

  6. Interessante bronnen • De Maryland Scientific Methods Scale (SMS) • Onderzoek naar effectiviteit van de probleemgestuurde politieaanpak in Jersey City • Onderzoek naar effecten van maatregelen op ‘illegale markten’, zoals drugshandel en prostitutie (bvb Green, 1995; Matthews, 1993)

  7. Betrokken organisaties • Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving (NSCR) • De Cambell Crime and Justice Group

  8. Specialisten • Repetto • Eck • Sherman • Welsh • Farrington • Bowers • Hamilton-Smith • Hesseling

  9. Onderzoek • Verplaatsing van criminele activiteit • Experimentgebied • Buffergebied • Controlegebied

  10. Bronnen • BERNASCO W., BRUINSMA G. en ELFERS H., De methodologie van onderzoek naar ruimtelijke neveneffecten van plaatsgebonden maatregelen tegen criminaliteit. Panopticon: Tijdschrift voor Strafrecht, Criminologie en Forensisch Welzijnswerk, jaargang 27 + nummer 1. • SNPI. Afscheid van Gerben Bruinsma , als ad-interim directeur van het SNPI! http://gcos.nl/newspublisher, 2 februari 2007.