Download
montage n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Montage PowerPoint Presentation

Montage

238 Views Download Presentation
Download Presentation

Montage

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Montage DADA en Film

 2. Inleiding Synoniemen: • assemblage • constructie • samenstelling • samenvoeging • Fragmentatie -> Montage

 3. Inleiding • Montage Wordt gebruikt voor de techniek van het maken van samenstellingen van delen van bestaande beelden, zoals tekeningen of foto`s, waarbij de samengestelde afbeeldingen in zekere zin één geheel vormen. Gebruik ‘collage’ wanneer delen van verschillende, relatief vlakke materialen aan elkaar worden geplakt en zo een minder harmonieus geheel vormen dan een montage. De term montage wordt ook gebruikt in de filmwereld, namelijk voor de wijze waarop beeldreeksen aan elkaar worden gevoegd om één afgerond beeld te krijgen.

 4. Inleiding Montage • Avant-garde kunstenaars • ‘Geen herstel oorspronkelijke samenhang…’ • ‘Vraagtekens bij alles wat oud en vertrouwd is…’ ? ?

 5. Inleiding Montage

 6. Inleiding • Zwitserland WO I neutraal • toevluchtsoord kunstenaars • Zürich (1917) • DADA beweging • café Voltaire • Anti-kunst ?

 7. Inleiding • DADA: • Volg nooit de bekende regels…

 8. Inleiding • DADA: • Internationaal (Berlijn, New York) Oorlog?

 9. Inleiding Filmmontage registreren met camera… • Beeldmontage: • subjectief? • Objectief

 10. Parade Schetsontwerp Decor – Picasso

 11. Parade Voordoek voor Parade – Picasso (1917) 

 12. Parade Decor voor "Parade" – Pablo Picasso (1917)

 13. Parade Kunststroming? Kostuums managers Parade – Picasso

 14. Parade Kostuums Chinese goochelaar en Parade Paard – Picasso

 15. Parade Erik Satie Muziek: Het Amerikaanse meisje