Dr ve vysloven pr n Advance directives - PowerPoint PPT Presentation

chana
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Dr ve vysloven pr n Advance directives PowerPoint Presentation
Download Presentation
Dr ve vysloven pr n Advance directives

play fullscreen
1 / 41
Download Presentation
Presentation Description
190 Views
Download Presentation

Dr ve vysloven pr n Advance directives

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. drve vysloven prn Advance directives 2010 Marek Vcha

  2. Drve vysloven prn vyplvaj ze zpadn tradice snahou je princip autonomie prothnout i do oblast, kde pacient ji nebude schopen sv prn artikulovat

  3. Plnovn drve vyslovench prn = proces, pri kterm pacient, po konzultaci s poskytovateli zdravotn pce, rodinnmi prslunky nebo prteli (important others) cin rozhodnut tkajc se budouc lkarsk pce Kad dospel lidsk bytost soudn mysli m prvo rozhodnout co bude ucineno s jejm telem(Benjamin Cardozzos statement, 1914)

  4. Prprava mue v ivote nastat stav hor ne smrt? a pokud ano, za jakch podmnek bych si prl ukoncit ivot udrujc lcbu? Pacientovi mohou bt vdiskusi poloeny otzky, usnadnujc jeho zstupci ci lkari orientaci, napr. setkal jste se ji vdennm tisku, rdiu ci televizi se situac nejakho pacienta, u kterho jste si rekl, e za techto podmnek bych j urcite nechtel t?

  5. USA sttn zkony umonuj vem obcanum vyplnit dokumenty tkajc se drve vyslovench prn ci pro tento prpad jmenovat sv zstupce (healthcare decision makers) federln zkon poaduje, aby vichni obcan byli o tomto prvu informovni vetina evropskch zem nlseduje tohoto prkladu

  6. Zstupce pacienta Health Care Proxy v napojen na the Patient Self-Determination Act (1990) bylo v USA zkonem stanoveno, e pacienti maj prvo ustanovit svho zkonnho zstupce, kter bude rozhodovat, jak typ lcby se m pacientovi poskytnout, pokud ji tento nebude ztrat kapacitu pro cinen rozhodnut a nebude schopen sv prn artikulovat

  7. Zstupce pacienta Health Care Proxy pokud jsou pacienti dotzni, koho by si prli jako svho zstupce, vetina z nich vol rodinn prslunky (Singer, P.A., Viens, A.M., (eds.) (2008) The Cambridge Textbook of Bioethics. Cambridge University Press, p.60)

  8. Pacienti, u kterch existuje zven riziko ztrty kapacity pro cinen rozhodnut Tyto rizikov podmnky zahrnuj pacienty majc: ran demence historie infarktu zdravotn podmnky, kter pacienta predisponuj k budoucmu infarktu (napr. nekontrolovateln hypertenze) zdravotn podmnky, kter pacienta predisponuj k deliriu (napr. chatrnost organismu, velmi pokrocil vek) terminln nemoc rekurentn tek psychiatrick choroba (napr. tek demence, manie, psychzy) rodina v konfliktu, neshoda mezi jednotlivmi jejmi cleny sociln izolace (napr. absence clenu rodiny a blzkch prtel, osamocenost)

  9. Zstupce pacienta Health Care Proxy kritria, kter by mel zstupce pacienta brt v vahu jsou: specifick prn drve pacientem vysloven pokud tato drve vysloven prn nejsou znma, pak pacientovy znm ivotn hodnoty, typ nboensk vry etc. pokud ani drve vysloven prn ani pacientovy hodnoty a vra nejsou znmy, pak je treba jednat v pacientove nejlepm zjmu

  10. Problmy koncept drve vyslovench prn nen tak spen, jak by si jeho tvurci prli nekter pacienti men sv prn v prubehu casu a postupujc nemoci netrpc a trpc clovek mue videt svet odlinou optikou jin daj ivot-prodluujc intervence, kter se nsledne ukazuj jako nerealistick dosti udelejte ve co je v lidskch silch i kdy v lidskch silch ji nen tmer nic lkari ci zstupci pacienta si nejsou vdy jisti, zda pacientova reln situace odpovd stavu popsanmu v drve vyslovenm prn termn reln ance na uzdraven lze interpretovat ruzne

  11. Problmy co kdy lkar zjist, e rozhodnut pacientova zstupce je evidentne a vprmm protikladu spacientovmi drve vyslovenmi nzory, prnmi a preferencemi? v praxi se nejedn ani tak o to, co delat, jako spe o to, co nedelat (DNR)