Download
bevezet s a controllingba n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Bevezetés a Controllingba PowerPoint Presentation
Download Presentation
Bevezetés a Controllingba

Bevezetés a Controllingba

159 Views Download Presentation
Download Presentation

Bevezetés a Controllingba

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Balogh Zoltán - tanársegéd e-mail: balogh_nyf@yahoo.com Pénzügyi és Számviteli tanszék titkársága HIK épület A325 Bevezetés a Controllingba Bemutatkozás - Elérhetőségek

 2. 2 zárthelyi dolgozat teljesítése (40-40%) Egyéni vállalati esettanulmány kiscsoportos (max. 5 fő) feldolgozása és prezentálása (20%) Sikeres teljesítéshez legalább 50% Tankönyv: Balogh Zoltán: Controlling. NYF-GTFK jegyzet, Nyíregyháza, 2005. Előadások anyaga (e-mailen) Bevezetés a Controllingba Tárgyi követelmények

 3. Bevezetés a controllingba Költséggazdálkodási módszerek Kalkuláció és árképzés Eredményszámítás Nyereségküszöb elemzés Pénzügyi tervezés Mutatószámok Stratégiai versus operatív controlling Controlling szervezet és controlling információs rendszerek Bevezetés a Controllingba Tematika

 4. Megismerni a controlling filozófiáját Áttekintést adni a controlling fogalmi rendszeréről, feladatairól, eszközeiről és konkrét megoldási formáiról Hogyan vezessük be és alkalmazzuk a controllingot a vállalati szervezetekben Bevezetés a Controllingba A Controlling tárgy célja

 5. A controlling olyan funkciókat átfogó irányítási eszköz, amelynek a feladata a tervezés, az ellenőrzés és az információ-ellátás összehangolása. A controller gondoskodik arról, hogy a menedzsment a vállalati eredményre ügyelve tervezzen és ellenőrizzen, valamint, hogy az ehhez szükséges információk rendelkezésre álljanak. Bevezetés a Controllingba Definíció

 6. Koordinációs feladatok a controlling-rendszer kialakítása a rendszer folyamatos működtetése Feladatok időtáv szerint operatív feladatok stratégiai: napjainkban ez a meghatározó Bevezetés a Controllingba A controller feladata

 7. Minden vállalkozás meghatározott stratégiát követ, amelynek elérését a szervezet struktúrája biztosítja. A controlling feladata, hogy a meglévő szervezeti elemeket áttekintse, használhatóságukat felülvizsgálja, kiegészítse és rendszerbe foglalja. Bevezetés a Controllingba A controlling rendszer 1.

 8. Nem létezik minden vállalat számára egyaránt optimális controlling-rendszer! A rendszernek illeszkednie kell a vállalatspecifikus környezeti tényezőkhöz! Bevezetés a Controllingba A controlling rendszer 2.

 9. Meghatározó tényezők Tevékenységi kör: a profil szélessége (termékek / szolgáltatások száma) és mélysége (feldolgozottsági foka) határozza meg Technológia: költségkalkuláció folyamatát határozza meg (automatizáltság) Vállalati méret: mennyiség, általános költségek, összetett koordináció Vállalati szervezet: decentralizáció - centralizáció Vezetési stílus: autokratikus-demokratikus, controlling-öncontrolling Bevezetés a Controllingba A controlling rendszer 3.

 10. Három vezetői alapelv tervorientált cselekvés decentralizált megszemélyesített felelősség számszerűsített mutatók az irányításhoz Bevezetés a Controllingba Schering-i controlling filozófia

 11. Bevezetés a Controllingba A controlling koncepció elemei Körmendi-Tóth meghatározása szerint a controllingot alapvetően négy tényező határozza meg: • Célorientáltság: • Szűk keresztmetszet-orientáltság: • Jövőorientáltság • Költségtudatosság

 12. Bevezetés a Controllingba Célorientáltság • A szervezetek defenzív állapotba jutását reális, elérhető célok megfogalmazásával tudjuk megelőzni. Információszolgáltatáskor a problémák megjelölése. Folyamatos célképzés van. Ha a tervet módosítom, akkor semmi húzóereje nincs. • Folyamatos célképzés: a szervezet teljesítményének, a teljesítmény mérésének, értékelésének is az alapja. A tény és a tervezett közötti eltérésből adódóan új célt tűzök ki, a teljesítéshez újabb és újabb célok megjelölése a terv segítése érdekében. Ezt beavatkozásnak nevezzük.

 13. Bevezetés a Controllingba Szűk keresztmetszet-orientáltság • Egy szervezet hatékonyságát valamely szűk keresztmetszet képes lerontani. • Szűkebb értelemben ezek: a kapacitások (emberi, gépi). • Tágabban értelmezve: minden ami a növekedésünket korlátozza (piac, tőkelehetőség, likviditás). a. Szűk keresztmetszet b. A szűk keresztmetszet egy egységére jutó fedezet megállapítása: c. Rangsor meghatározása a termékek között d. Termelési program összeállítása

 14. Bevezetés a Controllingba Jövőorientáltság • A controlling alapvetően a jövőre összpontosít, mely a controlling gondolkodásmód legfőbb meghatározója. Csak annyiban érdekes a controlling számára a múlt, amennyiben befolyásolni tudja a jövőbeni feladatok ellátását. A jövőre irányuló gondolkodásmód azt jelenti, hogy az eltérések elemzése révén fontos felismerésekhez jutunk.

 15. Bevezetés a Controllingba Költségtudatosság • A controlling költségszemléletének alapja, hogy a szervezeten belül a költségek mindig egy adott cél érdekében, így jól definiálható helyeken merülhetnek csak fel. (Hadat üzen a fel nem osztható vagy át nem látható költségeknek.) • A költségnek csak elvárható hozam és eredmény esetében szabad felmerülnie. Költségengedélyezés (utalványozás): csak akkor engedélyezett egy költség, ha hozama lesz. Csak azt a költséget vehetem figyelembe, amely a vállalat érdekében merült fel.

 16. Bevezetés a Controllingba Controlling-szabályozókör 1. • A controlling rendszert meghatározó tényezők a controlling tevékenység minden egyes részfeladatát áthatják. A következőkben áttekintjük, hogy milyen részfeladatok jellemzik a controllingot: 1. Célkialakítás 2. Információgyűjtés 3. Tervkialakítás 4. Eltérésvizsgálat 5. Az eltérés okainak feltárása 6. Beavatkozás 7. Információszolgáltatás

 17. Bevezetés a Controllingba Controlling-szabályozókör 2. • Mindezt a folyamatot Horváth&Partner controlling-szabályozókörnek nevezi és egyszerűsített formában a következő három fő pont köré vonja össze a feladatokat: • Teljesítménymérce meghatározása (tervezés) • Terv-tény összehasonlítás • Eltérések korrigálása, ellenintézkedések • Mindezen feladatok alapelve, hogy az eltérést ne terhelő bizonyítékként, hanem meghozandó intézkedések kiindulópontjaként kezeljük.