BEZPEČNOSTNÝ MANAŽMENT
Download
1 / 16

Prof. Ing. Josef REITŠPÍS, PhD. - PowerPoint PPT Presentation


 • 119 Views
 • Uploaded on

BEZPEČNOSTNÝ MANAŽMENT. 3. BEZPEČNOSTNÝ SYSTÉM NA OCHRANU MAJETKU. Prof. Ing. Josef REITŠPÍS, PhD. Literatúra. [1] REITŠPÍS, J. a kol.: Manažerstvo bezpečnostných rizík, EDIS, Žilina 2004 [2] HOFREITER , L.: Bezpečnostný manažment, Žilina 2002

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Prof. Ing. Josef REITŠPÍS, PhD.' - chaela


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

BEZPEČNOSTNÝ MANAŽMENT

3

 • BEZPEČNOSTNÝ SYSTÉM NA OCHRANU MAJETKU

Prof. Ing. Josef REITŠPÍS, PhD.


Literatúra

[1] REITŠPÍS, J. a kol.: Manažerstvo bezpečnostných rizík, EDIS, Žilina 2004

[2] HOFREITER, L.: Bezpečnostný manažment, Žilina 2002

[3] MIKOLAJ, J. a kol.: Terminológia bezpečnostného manažmentu, Košice 2004


Bezpečnostné prostredie

Bezpečnostné riziká

Bezpečnostná politika

BEZPEČNOSTNÝ SYSTÉM

Prvky bezpečnostného systému

Prostriedky+opatrenia

Väzby

Bezpečnostné prostredie

OPTIMALIZÁCIA

VYVÁŽENOSŤ


 • Def.:

  • Bezpečnostný systém – integrovaný súbor reálnych prvkov, ktoré vytvárajú nástroj na zaistenie bezpečnosti v danom čase a priestore.

 • Cieľ:

 • Komplexná ochrana – spojenie všetkých ochranných opatrení

 • Mechanické zábranné systémy (MZS)

 • Elektrické zabezpečovacie systémy (EZS)

 • Fyzická ochrana a organizačné opatrenia (FO+OrO)

OPTIMÁLNÁ BEZPEČNOSŤ

FO+OrO

EZS

MZS

INTEGROVANÝ BEZPEČNOSTNÝ

SYSTÉM


OBSAH BEZPEČNOSTNÉHO PROCESU

 • fyzická ochrana majetku a osôb

 • ochrana vstupov

 • kontrola vnútorného poriadku

 • predmetová ochrana

 • protipožiarna ochrana

 • ochrana informačného systému

 • personálna ochrana

 • bezpečnostná príprava zamestnancov


ZASTAVENIE, SPOMALENIE

POSTUPU PÁCHATEĽA

DETEKCIA PÁCHATEĽA

DOPLNENIE MZS


EZS, PSN

TECHNICKÉ PRVKY OCHRANY

EPS

CCTV

LOKÁLNE

PRENOS POPLACHOVÉHO

SIGNÁLU

AUTONOMNE

DIAĽKOVO


Ďalšie prvky v systému

CCTV

Ú S T R E D N E

 • Televízne kamery

 • Prenos

 • Záznam

EPS

EZS

PCO

-Slučkové

-S priamou adresnosťou

-Zmiešaného typu

-Bezdrôtový prenos

-Konvenčné

neadresné

adresné

-Analógové

-Interaktívné

-Účastnícke zariadenie

-Ústredňové zariadenie

-Dispečerské zariadenie

P R E N O S O V É Z A R I A D E N I A

-poplachové -informačné -komunikačné -požiarne


Podsystém obvodovej ochrany

Podsystém objektovej ochrany

Podsystém protipožiarnej ochrany

Riadiace a indikačné zariadenie

uloženie

zobrazenie

Stredisko registrácie poplachov

PG

Verejný požiarny zbor

Zásahová jednotka

Policajný zbor


 • ORGANIZAČNÉ A REŽIMOVÉ OPATRENIA

 • súhrn organizačných a administratívnych opatrení pre efektívne využitie mechanických a technických prostriedkov.

 • PREDMET OaRO

  • vypracovanie smerníc na ochranu objektu, smerníc pre strážnu službu, pre havarijné a krízové situácie,

  • stanovenie potrebných organizačných a režimových opatrení na zabezpečenie vstupov do chránených objektov (priestorov), rozdelenie objektu do jednotlivých bezpečnostných zón ( napr.: A prísne strážená, B osobitný režim, C prístup iba zamestnancom, D voľná zóna),

  • organizácia stráženia objektu,

  • monitorovanie pohybu osôb v režimových priestoroch (A, B),

  • určenie režimu práce s utajovanými skutočnosťami,

  • organizácia prístupu do informačných systémov,

  • kontrolná a rozborová činnosť.


DOKUMENTÁCIA

 • Smernica pre ochranu objektu

 • Smernica pre fyzickú ochranu

 • Zásady pre ochranu utajovaných skutočností

 • Bezpečnostný projekt

 • Bezpečnosť informačných systémov

 • Smernica pre obsluhu PCO


 • FYZICKÁ OCHRANA

 • ochrana, ktorá sa uskutočňuje živou silou, završuje všetko snaženie o ochranu zverených hodnôt. Od jej úrovne závisí výsledná účinnosť všetkých ostatných druhov ochrany.

 • OPRÁVNENIA

 • vykonávať kontrolu osôb a ich batožiny pri vstupe alebo pri odchode z objektu a požadovať predloženie príslušných dokladov,

 • kontrolovať vjazd a výjazd vozidiel, ich náklad, príslušné doklady,

 • požadovať v objekte organizácie od každého vysvetlenie pri ohrození objektu,

 • v objekte vyzvať podozrivú osobu na preukázanie totožnosti a oprávnenie vstupu do objektu,

 • predviesť, na vnútornými smernicami určené miesto, každého, kto nemôže svoju totožnosť preukázať, poškodzuje majetok, porušuje predpisy, ohrozuje zdravie a život,

 • odobrať vec dôvodne podozrivú z odcudzenia alebo možnosti zneužitia,

 • udržiavať poriadok, dávať informácie, hlásiť nehody, úrazy, neobvyklé udalosti,

 • vykonávať kontrolu priestorov v určených hodinách.


DELENIE FO

podľa:

 • času

 • rozsahu

 • spôsobu zaistenia

 • výzbroje a výstroje

METÓDY FO

Metóda (spôsob):

 • fyzického pozorovania

 • osobnej a batožinovej prehliadky

 • kontroly osôb

 • kontroly vozidiel a nákladu

 • kontroly stavu

 • kontroly dokladov

 • fyzických zábran a bariér

 • nasadenia cvičeného psa

 • presvedčovania

 • obranných a obranných zákrokov

 • evakuačných a ochranných opatrení

 • zaistenia miesta činu

FORMY FO

 • strážna služba

 • bezpečnostný dohľad

 • bezpečnostný ochranný sprievod

 • bezpečnostný prieskum

 • kontrolná priepustková služba

 • bezpečnostný výjazd


ad