การติดตั้ง Network Time Protocol (NTP) สำหรับผู้ดูแลระบบ - PowerPoint PPT Presentation

network time protocol ntp n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
การติดตั้ง Network Time Protocol (NTP) สำหรับผู้ดูแลระบบ PowerPoint Presentation
Download Presentation
การติดตั้ง Network Time Protocol (NTP) สำหรับผู้ดูแลระบบ

play fullscreen
1 / 31
การติดตั้ง Network Time Protocol (NTP) สำหรับผู้ดูแลระบบ
234 Views
Download Presentation
chacha
Download Presentation

การติดตั้ง Network Time Protocol (NTP) สำหรับผู้ดูแลระบบ

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. การติดตั้ง Network Time Protocol (NTP) สำหรับผู้ดูแลระบบ Office of Computer Services Kasetsart University

 2. 1 2 3 4 ความรู้พื้นฐานของ NTP ระดับชั้นของเครื่องเทียบเวลา (Stratum) การเทียบเวลาในระบบปฏิบัติการ Unix การเทียบเวลาในระบบปฏิบัติการ Windows Contents ข้อปฏิบัติในการติดตั้ง Server สำหรับผู้ดูแลระบบ Company Logo Office of Computer Services, Kasetsart University

 3. 1 ความรู้พื้นฐานของ NTP ความรู้พื้นฐานของ NTP Company Logo Office of Computer Services, Kasetsart University

 4. ความรู้พื้นฐานของ NTP Company Logo Office of Computer Services, Kasetsart University

 5. ความรู้พื้นฐานของ NTP Company Logo Office of Computer Services, Kasetsart University

 6. ความรู้พื้นฐานของ NTP • Network Time Protocol (NTP) เป็นโปรโตคอลสำหรับการปรับค่าเวลาของนาฬิกาในระบบคอมพิวเตอร์ โดย NTP ใช้พอร์ต 123 ของโปรโตคอล UDP เป็นพื้นฐาน มันถูกออกแบบมาให้รักษาความแม่นยำจากปัจจัยต่างๆ ที่ทำให้เกิดความคลาดเคลื่อนของเวลา • NTPv4 สามารถรักษาความแม่นยำระดับ 10 มิลลิวินาที (1/100 วินาที) บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต หรือมากถึง 200 ไมโครวินาที (1/5000 วินาที) บนเครือข่ายภายในที่มีคุณสมบัติดีกว่า Company Logo Office of Computer Services, Kasetsart University

 7. ความรู้พื้นฐานของ NTP • NTP เป็นโปรโตคอลอินเทอร์เน็ตที่เก่าแก่ที่สุดตัวหนึ่งที่ยังใช้อยู่จนถึงปัจจุบัน • Network Time Protocol (NTP) เป็นโพรโตคอลในระดับ Application Layer ของระบบเครือข่ายแบบ TCP/IP ที่ทำหน้าที่ในการเทียบเวลาระหว่างอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ซึ่งอ้างอิงจาก RFC หมายเลข RFC 778, RFC 891, RFC 956, RFC 958, และ RFC 1305 การทำงานของโพรโตคอลชนิดนี้จะต้องอาศัยเครื่องให้บริการที่เปิดพอร์ตหมายเลข 123 ชนิด UDP ในการรอรับข้อมูลร้องขอการเทียบเวลาจากเครื่องลูกข่าย Company Logo Office of Computer Services, Kasetsart University

 8. ความรู้พื้นฐานของ NTP • หากอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์เครือข่ายในระบบสารสนเทศมีค่าเวลาที่แตกต่างกันแล้วจะส่งผลให้เกิดปัญหากับผู้ใช้งาน รวมทั้งผู้ดูแลระบบในการปฏิบัติงานต่างๆ เช่น • ความคาดเคลื่อนของเวลาในการการแจ้งปัญหาของระบบสารสนเทศ ระหว่างผู้ใช้งาน และผู้ดูแลระบบ • ความสับสนในการตรวจสอบ และวิเคราะห์เหตุการณ์ต่างๆ เช่น เหตุการณ์การบุกรุก เหตุการณ์ของปัญหาด้านเครือข่าย หรือระบบคอมพิวเตอร์ • ผู้พัฒนามีความสับสนในเวอร์ชันของโค้ดระหว่างการพัฒนา • มีการใช้งานไฟล์ข้อมูล หรือฐานข้อมูล ที่ซ้อนทับกัน Company Logo Office of Computer Services, Kasetsart University

 9. 2 ระดับชั้นของเครื่องเทียบเวลา (Stratum) ระดับชั้นของเครื่องเทียบเวลา (Stratum) Company Logo Office of Computer Services, Kasetsart University

 10. ระดับชั้นของเครื่องเทียบเวลา (Stratum) • เครื่องที่เทียบเวลาจาก GPS จะเรียกว่า stratum 1 ถือว่ามีเที่ยงตรงสูงมาก • เครื่องที่เทียบเวลาจาก stratum 1 ถัดมาจะเรียกว่า stratum 2, stratum 3, stratum 4,5,6… ไปเรื่อย ๆ • แต่เวลาที่ใช้งานได้จริงจะต้องเทียบกับเครื่องที่เป็น stratum 1,2,3 และ 4 เท่านั้นจึงจะได้รับการยอมรับจาก ANSI Company Logo Office of Computer Services, Kasetsart University

 11. ระดับชั้นของเครื่องเทียบเวลา (Stratum) • ลักษณะการแจกจ่ายเวลาของ NTP นั้นจะอยู่ในรูปแบบลำดับชั้น ที่เรียกว่า “Clock Strata” โดยแบ่งลำดับชั้นของการเทียบเวลาดังนี้ Company Logo Office of Computer Services, Kasetsart University

 12. ระดับชั้นของเครื่องเทียบเวลา (Stratum) • Stratum 0 • เป็นอุปกรณ์ของแหล่งกำเนิดเวลา เช่น Atomic clocks, GPS เป็นต้น ซึ่งอุปกรณ์แต่ละชนิดมีข้อดีและข้อเสียแตกต่างกัน เช่น การประยุกต์ใช้ GPS จะมีต้นทุนที่ต่ำกว่า Atomic clock มาก แต่จะมีเสถียรภาพที่น้อยกว่า หากสภาพอากาศไม่เหมาะสม GPS จะไม่สามารถรับสัญญาดาวเทียมได้ เป็นต้น • Stratum 1 • เป็นเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายที่เชื่อมต่อกับ stratum 0 ได้รับค่าเวลามาจาก stratum 0 โดยตรงผ่านการเชื่อมต่อในระบบคอมพิวเตอร์ เช่น RS-232 เป็นต้น Company Logo Office of Computer Services, Kasetsart University

 13. ระดับชั้นของเครื่องเทียบเวลา (Stratum) • Stratum 2 • เป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ร้องขอการเทียบเวลาจากเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย stratum 1 ผ่านระบบเครือข่าย TCP/IP ด้วยการใช้งาน NTP เครื่องคอมพิวเตอร์ในระดับนี้อาจจะร้องขอการเทียบเวลาจาก stratum 1 ได้มากกว่า 1 แหล่งเพื่อรองรับการทำงานแบบทดแทนกันเมื่อไม่สามารถเข้าถึง stratum 1 ตัวใดตัวหนึ่งก็จะสามารถร้องขอการเทียบเวลาจาก stratum 1 ตัวอื่นได้ต่อไป นอกจากนี้เครื่องคอมพิวเตอร์ใน stratum 2 สามารถเทียบเคียงเวลาระหว่างกันแบบ peer-to-peer เพื่อรักษาเวลาให้เทียบเท่ากันในระดับเดียวกัน • Stratum 3 • เป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ร้องขอการเทียบเวลาจากเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย stratum 2 ผ่านระบบเครือข่าย TCP/IP ด้วยการใช้งาน NTP เครื่องคอมพิวเตอร์ในระดับนี้จะสามารถอ้างอิง stratum 2 ได้มากกว่า 1 แหล่ง และสามารถทำงานในรูปแบบ peer-to-peer ได้เช่นเดียวกัน NTP นั้นสามารถรองรับระดับของการเทียบเวลาได้ถึง 16 ระดับ Company Logo Office of Computer Services, Kasetsart University

 14. ระดับชั้นของเครื่องเทียบเวลา (Stratum) • Stratum 1 • เกิด slip 1 ครั้ง ทุก 72 วัน หรือเวลาจะคลาดเคลื่อน 1 วินาที ทุก 1,557 ปี • Stratum 2 • เกิด slip 1 ครั้ง ทุก 7 วัน หรือเวลาจะคลาดเคลื่อน 1 วินาที ทุก 153 ปี 117 วัน • Stratum 3 • เกิด slip 1 ครั้ง ทุก 6 นาที หรือเวลาจะคลาดเคลื่อน 1 วินาที ทุก 33 วัน 8 ชั่วโมง • Stratum 4 • ไม่ได้ระบุค่าความคลาดเคลื่อน ไม่สามารถให้บริการเทียบเวลาได้อีก Company Logo Office of Computer Services, Kasetsart University

 15. 3 การเทียบเวลาในระบบปฏิบัติการ Unix การเทียบเวลาในระบบปฏิบัติการ Unix Company Logo Office of Computer Services, Kasetsart University

 16. การเทียบเวลาในระบบปฏิบัติการ Unix • การเทียบเวลาด้วยคำสั่ง ntpdate • เป็นคำสั่งบน Linux ใช้ตั้งค่าเวลาผ่าน protocol ntp • ntpdate ntp.ku.ac.th • ntpdate ntp.cpc.ku.ac.th Company Logo Office of Computer Services, Kasetsart University

 17. การเทียบเวลาในระบบปฏิบัติการ Unix • เพื่อให้ระบบได้รับการเทียบเคียงเวลาที่ถูกต้องอย่างต่อเนื่อง ผู้ดูแลระบบควรสร้าง cron job Company Logo Office of Computer Services, Kasetsart University

 18. 4 การเทียบเวลาในระบบปฏิบัติการ Windows การเทียบเวลาในระบบปฏิบัติการ Windows Company Logo Office of Computer Services, Kasetsart University

 19. การเทียบเวลาในระบบปฏิบัติการ Windows • ใช้บริการ Time Server ในระบบปฏิบัติการ Windows • โปรแกรม Dimension 4 Company Logo Office of Computer Services, Kasetsart University

 20. การเทียบเวลาในระบบปฏิบัติการ Windows • ใช้บริการ Time Server ในระบบปฏิบัติการ Windows • Windows XP Service Pack 2 • Windows Vista • Windows 2003 Server Company Logo Office of Computer Services, Kasetsart University

 21. การเทียบเวลาในระบบปฏิบัติการ Windows • โปรแกรม Dimension 4 • http://www.thinkman.com/dimension4/download.htm • freeware Company Logo Office of Computer Services, Kasetsart University

 22. การเทียบเวลาในระบบปฏิบัติการ Windows • ขั้นตอนการติดตั้งโปรแกรม Dimension 4 v5.0 1 2 Company Logo Office of Computer Services, Kasetsart University

 23. การเทียบเวลาในระบบปฏิบัติการ Windows • ขั้นตอนการติดตั้งโปรแกรม Dimension 4 v5.0 3 Company Logo Office of Computer Services, Kasetsart University

 24. การเทียบเวลาในระบบปฏิบัติการ Windows • ขั้นตอนการติดตั้งโปรแกรม Dimension 4 v5.0 4 Company Logo Office of Computer Services, Kasetsart University

 25. การเทียบเวลาในระบบปฏิบัติการ Windows • ขั้นตอนการติดตั้งโปรแกรม Dimension 4 v5.0 Company Logo Office of Computer Services, Kasetsart University

 26. การเทียบเวลาในระบบปฏิบัติการ Windows • เพิ่ม ntp server คลิก Add Company Logo Office of Computer Services, Kasetsart University

 27. การเทียบเวลาในระบบปฏิบัติการ Windows • กำหนดรายละเอียด Server: ntp.ku.ac.th Location: Kasetsart University กำหนด Protocol: SNTP คำอธิบาย KU Time Server Company Logo Office of Computer Services, Kasetsart University

 28. การเทียบเวลาในระบบปฏิบัติการ Windows • กำหนดรายละเอียด กำหนดความถี่ สถานะการเทียบเวลา Company Logo Office of Computer Services, Kasetsart University

 29. การเทียบเวลาในระบบปฏิบัติการ Windows • สถานะการทำงาน กำหนดความถี่ สถานะการเทียบเวลา Company Logo Office of Computer Services, Kasetsart University

 30. Reference • http://www.thaicert.nectec.or.th • http://www.cis.udel.edu/~mills/ntp/html/index.html • http://support.ntp.org/bin/view/Servers/WebHome Company Logo Office of Computer Services, Kasetsart University

 31. Thank You !