poradenstvo a vzdel vanie v projekte n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Poradenstvo a vzdelávanie v projekte PowerPoint Presentation
Download Presentation
Poradenstvo a vzdelávanie v projekte

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 14

Poradenstvo a vzdelávanie v projekte - PowerPoint PPT Presentation


 • 102 Views
 • Uploaded on

Nórsky. Poradenstvo a vzdelávanie v projekte. „Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov Finančného mechanizmu EHP, Nórskeho finančného mechanizmu  a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.“. Centrum neformálneho vzdelávania v Poltári. Centrum neformálneho vzdelávania v Poltári.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Poradenstvo a vzdelávanie v projekte


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
poradenstvo a vzdel vanie v projekte

Nórsky

Poradenstvo a vzdelávanie v projekte

„Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov

Finančného mechanizmu EHP, Nórskeho finančného mechanizmu  a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.“

Centrum neformálneho vzdelávania v Poltári

centrum neform lneho vzdel vania v polt ri
Centrum neformálneho vzdelávania v Poltári

Zmeň nové poznanie

na úspech

EMA

centrum neform lneho vzdel vania v polt ri1
Centrum neformálneho vzdelávania v Poltári

Nosné vzdelávacie aktivity projektu:

 • Poradenstvo v oblasti celoživotného vzdelávania
 • Príprava vzdelávania, realizácia vzdelávania
poradenstvo v oblasti celo ivotn ho vzdel vania

Centrum neformálneho vzdelávania v Poltári

Poradenstvo v oblasti celoživotného vzdelávania

Cieľová skupina:

 • záujemcovia o neformálne vzdelávanie

(zamestnaní, nezamestnaní, dôchodcovia, absolventi škôl atď.)

 • Poradenstvo:
 • Pre oblasť kariérneho postupu (zamestnaní, nezamestnaní)
 • Pre oblasť vzdelávania (záujemcovia o vzdelávanie)
poradenstvo v oblasti celo ivotn ho vzdel vania1

Centrum neformálneho vzdelávania v Poltári

Poradenstvo v oblasti celoživotného vzdelávania

Kariérny poradca:

 • Elena Štofková, kariérny poradca
 • Poradca pre vzdelávanie:
 • Ing. Anežka Morongová, expert pre vzdelávanie
poradenstvo v oblasti celo ivotn ho vzdel vania2

Centrum neformálneho vzdelávania v Poltári

Poradenstvo v oblasti celoživotného vzdelávania

Výstupy z poradenstva:

 • Poradenstvo v dvoch etapách
 • Poradenstva sa zúčastňovalo celkom 37 účastníkov
 • Štruktúra účastníkov: - 26 žien / 11 mužov
 • Trvanie poradenstva: 2 x etapa/6 mesiacov

mesačne/2 stretnutia

stretnutie/cca 45 min.

Počas alebo po absolvovaní poradenstva sa zamestnalo 11 účastníkov poradenstva (29,8 %)

pr prava vzdel vania vzdel vanie v praxi

Centrum neformálneho vzdelávania v Poltári

Príprava vzdelávania, Vzdelávanie v praxi

Prieskum potrieb v oblasti vzdelávania

Realizácia vzdelávacích modulov

Akreditácia vzdelávacích programov

pr prava vzdel vania vzdel vanie v praxi1

Centrum neformálneho vzdelávania v Poltári

Príprava vzdelávania, Vzdelávanie v praxi

Prieskum potrieb v oblasti vzdelávania

- 150 dotazníkov (identifikácia respondenta, záujem o oblasti vzdelávania, termíny realizovania kurzov, spôsob vzdelávania)

- výsledky prieskumu ovplyvnili výber okruhov pre vzdelávacie kurzy v projekte a témy akreditácií vzdelávacích programov

- výsledky prieskumu potrieb vzdelávania na www.cpkpoltar.sk

pr prava vzdel vania vzdel vanie v praxi2

Centrum neformálneho vzdelávania v Poltári

Príprava vzdelávania, Vzdelávanie v praxi

Realizácia vzdelávacích modulov

 • v období október 2010 – marec 2011
 • realizovaných 12 vzdelávacích kurzov
 • spolu odučených 260 hodín
 • spolu zúčastnených 109 absolventov s osvedčením
 • priemerne na 1 kurz 9 záujemcov

Najvyšší záujem bol o kurzy zručností s PC (až 38,5 %)

Záver: orientácia vzdelávania na získavanie zručností vo IKT, orientovať sa na kategóriu stredného a vyššieho veku

pr prava vzdel vania vzdel vanie v praxi3

Centrum neformálneho vzdelávania v Poltári

Príprava vzdelávania, Vzdelávanie v praxi

Akreditácia vzdelávacích programov

 • Príprava osnov pre oblasti vzdelávania bola ukončená v októbri 2010
 • Podané žiadosti na akreditáciu 41 vzdelávacích modulov
 • Zatiaľ akreditovaných 27 modulov/ akreditačný proces je neukončený
 • Oblasti podaných žiadostí o akreditáciu sú obdobné s oblasťami, o ktoré bol záujem v prieskume a v realizovaných kurzoch
slide13

Centrum neformálneho vzdelávania v Poltári

Kto chce hýbať svetom, musí najprv hýbať sebou.

Sokrates

slide14

Centrum neformálneho vzdelávania v Poltári

Ďakujem za pozornosť

Ing. Anežka Morongová

anezka.morongova@cpkpoltar.sk