Agiilne arendus avalikus sektoris – võimalused ja reaalsus - PowerPoint PPT Presentation

agiilne arendus avalikus sektoris v imalused ja reaalsus n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Agiilne arendus avalikus sektoris – võimalused ja reaalsus PowerPoint Presentation
Download Presentation
Agiilne arendus avalikus sektoris – võimalused ja reaalsus

play fullscreen
1 / 13
Agiilne arendus avalikus sektoris – võimalused ja reaalsus
474 Views
Download Presentation
celerina-andeana
Download Presentation

Agiilne arendus avalikus sektoris – võimalused ja reaalsus

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Agiilne arendus avalikus sektoris – võimalused ja reaalsus Margus Püüa strateegia ja planeerimise osakond Siseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskuse

 2. Kava • Mis on SMIT’i? • Milleks agiilne arendus? • Avaliku sektori erisus • Kas on alternatiivi?

 3. Mis on SMIT ? • Asutatud 2008. aastal • Osutab umbes160IKT teenust10 000 kasutajale rohkem kui 400-laadressil • Kokku 262 töötajat • Osutab üle-eestilise katvusega TETRAraadiosideteenust, kontoritelefoni teenust ja operatiivkõneside teenust • 24/7 teenused Politsei- ja Piirivalveametile, Päästeametile ja Häirekeskusele • 25 % riigiasutuste IKTst on SMITIs

 4. SMIT’i IKT arenduste planeerimise ja juhtimise eesmärk Siseturvalisuse suurendamine innovaatiliste IKT lahendustega Võimalikult kiiresti tarnida vajalik, väärtust loov ja nõuetele vastav funktsionaalsus (teenustasemele vastav IKT teenus)

 5. Mis on probleem ?Tänased ebasoovitavad ilmingud • Arendusprojektide kogukestused on liiga pikad (2,5 – 4,5 aastat) • vajaduse tekkimisest rahastuse otsuseni kulub 1-2 aastat (riigieelarve protsess) • rahvusvaheline hankeprotsess 1-3 kuud • eelanalüüs 3-6 kuud • realiseerimine 1-1,5 aastat • juurutamine 2- 4 kuud • Projekti rahastuse taotlemisel ei ole realiseeritav lahendus teada • Projekti pika kestuse ajal muutuvad tellija vajadused • Projekti käigus tehtavad muudatusi saab tõlgendada hanketingimuste muutmisena • Organisatsioon on inertne ja aeglane, et uutest võimalustest kinni haarata ja neid realiseerida.

 6. Kaks võimalust Projekti riski määr Süsteemi- analüüs Klassikalisel kose mudelil põhinev arendus Süsteemi disain. Kumba eelistada? Süsteemi ehitamine Inkrementaal- mudelil põhinev arendus Süsteemi testimine Süsteemi haldamine Spetsifi-katsioon Algversioon t Süsteemi üldine kirjeldus Arendus Vaheversioonid Projekti tähtaeg Vaheversioonid Vaheversioonid Validee-rimine Lõppversioon http://www.e-uni.ee/e-kursused/eucip/arendus/122_elutskli_ldised_mudelid.html

 7. Paindlikkus eeldab juhtimist Kui tegemist on juhitava süsteemiga, eksisteerib alati teatud hulk võimalike liikumisi, mille hulgast valitakse välja eelistatav liikumine. Kus puudub valik, seal ei ole ja ei saa olla juhtimist Tihti seisneb optimaalne juhtimine selles, et leida mitmesammulise protsessi jaoks optimaalne otsustuste järjekord A. Lerner „Algteadmisi küberneetikast“, Tallinn 1973

 8. „Väleda“ arenduse eeldused I • Partnerlus, infosüsteemi kasutaja, IKT teenuse pakkuja (SMIT), arendaja • Infosüsteemi kasutaja on valmis muutma oma tööprotsesse • IKT teenuse pakkuja (SMIT) mõistab kasutaja „äri“ olemuslikult • IKT teenuse pakkuja ja arendaja usalduslik koostöö • arendaja professionaalne ja pühendunud meeskond • stabiilne, kindel, pidev, väärtustloov ja kasumlik töövoog

 9. Avaliku sektori iseärasused IAvaliku teenuse ja IKT teenuse arendamine. Avaliku teenuse analüüs ja kontseptsiooni arendus Õigusloome (regulatsiooni arendamine) Organisatsiooni arendamine (protsesside uuendamine/ muutmine) Tänane arendusprojekti (IKT projekti) ulatus Protsessi toetava IKT lahenduse loomine (IKT teenuse arendamine) Avaliku teenuse osutamine („Äriprotsessi“ haldus) IKT teenuse osutamine (Tehnoloogilise lahenduse haldus)

 10. Avaliku sektori iseärasused IAvaliku teenuse ja IKT teenuse arendamine. Vajalik arendusprojekti (sh.IKT projekti) ulatus Avaliku teenuse analüüs ja kontseptsiooni arendus Õigusloome (regulatsiooni arendamine) Organisatsiooni arendamine (protsesside uuendamine/ muutmine) Protsessi toetava IKT lahenduse loomine (IKT teenuse arendamine) Avaliku teenuse osutamine („Äriprotsessi“ haldus) IKT teenuse osutamine (Tehnoloogilise lahenduse haldus)

 11. Avaliku sektori iseärasused II Mis on teisiti avalikus sektoris? • Riigihanke kohustus • Riigieelarve protsess • Valdkonna regulatsioon Vajadused: • Loodavat lahendust peab saama projekti käigus paindlikult muuta • Vahendeid peab saama paindlikult suunata • Vaja muuta tööprotsesse reguleerivaid õigusakte Võimalikud ohud: • Lahenduse muutmist projekti käigus tõlgendatakse hanketingimuste muutmisena  • Paindlik projekti eelarve muutmine võib tähendada korruptsiooni  • Õigusaktide (eriti seaduste) muutmine võib kesta väga pikka aega 

 12. „Väleda“ arendamise eelduste loomine Siseministeeriumi valitsemisalas Siseministeeriumi kantsleri käskkiri: „Siseministeeriumi IKT valdkonnaplaneerimise, arendamise, juhtimise ja haldamisekorrakinnitamine“ http://adr.siseministeerium.ee/sisemin/dokument/119903 Mis on probleem? Kui suur on probleem? Kuidas mõjutab kodanikku? Milline kontseptuaalne lahendus? Vajaduse selgitamine Milline on tehniline lahendus? Milline on turvalahendus? Milline on süsteemi haldamise lahendus? Milline on vajalik tööprotsess (muutus)? Milline on vajalik õiguslik raamistik (muutus)? Projektee-rimine Testitud tehniline lahendus Uuendatud tööprotsess Uuendatud õiguslik raamistik Realisee-rimine Töötav tehniline lahendus Tööprotsess on rakendatud Õiguslik raamistik on jõustatud Juurutamine

 13. Tänan kaasa mõtlemast margus.puua@smit.ee