hvordan finne litteratur til bacheloroppgaven n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Hvordan finne litteratur til bacheloroppgaven? PowerPoint Presentation
Download Presentation
Hvordan finne litteratur til bacheloroppgaven?

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 30

Hvordan finne litteratur til bacheloroppgaven? - PowerPoint PPT Presentation


 • 121 Views
 • Uploaded on

Hvordan finne litteratur til bacheloroppgaven?. Søkekurs for sykepleiestudeter 22.januar 2009. Innhold. Søkeprosessen : definer en problemstilling finn aktuelle søkeord ulike informajonskilder velge database(r) søketeknikker finne fram litteraturen

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Hvordan finne litteratur til bacheloroppgaven?' - cece


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
hvordan finne litteratur til bacheloroppgaven

Hvordan finne litteratur til bacheloroppgaven?

Søkekurs for sykepleiestudeter 22.januar 2009

innhold
Innhold
 • Søkeprosessen :
  • definer en problemstilling
  • finn aktuelle søkeord
  • ulike informajonskilder
  • velge database(r)
  • søketeknikker
  • finne fram litteraturen
  • vurdere innholdet
 • Litt om kildekritikk
l ringsm l etter denne forelesningen skal du
Læringsmål Etter denne forelesningen skal du :
 • Kjenne ulike informasjonskilder, vite når du bruker dem og hvor du finner dem
 • Kunne lage en søkestrategi
 • Kjenne utvalgte databaser innen helsefag
 • Vite hvordan du finner fram litteraturen
 • Ha grunnleggende kjennskap til kildekritikk
eksempel
Eksempel
 • ”Hva kan sykepleier gjøre for å lette mestringen til ungdom med diabetes”
 • Jente på 17 med diabetes. Hun begynner på ny skole og synes det er flaut å fortelle nye venner om sykdommen. Hun slutter også å trene. I det siste har hun begynt å gå på fester og drikke alkohol.
 • Bruk noen minutter til å diskutere hvordan Line skal finne litteratur til oppgaven.
s keprosessen problemstilling
Søkeprosessen : problemstilling
 • Viktig å ha en klart definert problemstilling/oppgavetekst/spørsmål før du begynner å søke i fagdatabasene
 • Tenk over :

Hvem du vil vite noe om?

Hva du vil vite noe om?

Hvor er pasienten?

s keprosessen finn gode s keord
Søkeprosessen : finn gode søkeord
 • Bruk faglitteratur og lærebøker
 • Bruk ordbøker og oppslagsverk
 • Snakk med fagfolk du kjenner
 • Skriv ned alle ord du kommer på
 • For å søke i fagdatabaser må du oversette til engelsk
informasjonskilder
Informasjonskilder
 • Fagbøker
 • Vitenskapelige artikler
 • Offentlige dokumenter
 • Lover
 • Statistikk
 • Veiledninger
 • Emneportaler
 • Nettressurser
 • Eksperter/fagfolk
fagb ker
Fagbøker :
 • Fagbøker bruker du når du ønsker oversikt og grunnleggende informasjon om et emne
 • Bøker finner du i bibliotekets katalog
 • Du kan søke på et eller flere ord
 • Reservere utlånte bøker
v itenskapelige artikler
Vitenskapelige artikler
 • Vitenskapelige artikler er fagfellevurderte og har en bestemt struktur.
 • Artiklene registreres i databaser og blir søkbare
 • Fagdatabaser innen helsefag finner du via bibliotekets hjemmeside
 • Academic Search Elite, Cinhal, Medline og Psychinfo er de mest aktuelle basene
vitenskapelige artikler struktur
Vitenskapelige artikler : struktur
 • Innledning som omtaler hensikten med studien
 • Redegjør for valg av forskningsmetode
 • Presentrer resultatene fra studien
 • Konklusjon/oppsummering
 • Litteraturliste/referanseliste
andre kilder
Andre kilder
 • Offentlig informasjon : NOU, Stortingsmeldinger : regjeringen.no, stortinget.no
 • Lover : lovdata.no
 • Statistikk : ssb.no
 • Nettresursser:

http://emneportal.bibsys.no/ep/cgi-bin/ep

s keprosessen velg database
Søkeprosessen : velg database
 • Bøker : bibsysAsk
 • Artikler : fagdatabaser. Aktuelle baser er :
  • Academic Search Elite
  • Cinhal
  • Medline
  • Psychinfo
 • Annet : se lenker fra bibliotekets hjemmeside
s keteknikker
Søketeknikker
 • Søke på flere ord samtidig vha and, or, not
 • AND brukes for å få treff på to eller flere ord samtidig, eks diabetes and coping
 • OR brukes for å finne enten det ene ordet eller det andre, ofte brukt mellom synonymer, eks cancer or neoplasms
 • NOT brukes for å finne det ene men ikke det andre ordet, eks cancer not breast cancer
s keteknikker1
Søketeknikker
 • Ordstammesøk (trunkering) :

brukes for å få treff på alle varianter av ordet. Eks :

nurs* gir treff på nurse, nurses, nursing

s keteknikker2
Søketeknikker
 • Search history : viser oversikt over søkene du har gjort. Ta utskrift for å dokumentere søkene dine
 • Avgrensninger på årstall, alder
 • Suggest subject terms
 • Find similar results
finne fram litteraturen
Finne fram litteraturen
 • Bøker finnes på hyllene i biblioteket
 • Artikler finner du ved å klikke på

pdf

linked fulltekst

bibsysX

vurdere innholdet
Vurdere innholdet
 • Er dette relevant for min problemstilling?
 • Er det oppdatert informasjon?
 • Hvem er forfatteren?
 • Blir påstander dokumentert?
 • Bruk egen fagkunnskap, og diskuter med faglærer
 • Vitenskapelige artikler er allerede kvalitetsvurdert
for mange treff
For mange treff?
 • Bruk mer presise søkeord
 • Bør du avgrense?
 • Søk etter oversiktsartikler (systematic review)
 • Har du for få søkeord?
 • Bruk ”find similar results” og sjekk emneord på artikler som ser interessante ut
for f treff
For få treff?
 • Sjekk stavemåte
 • Finn synonymer
 • Har du brukt for mange søkeord?
 • Bruk ”suggest subject term”
 • Prøv andre databaser
andre tips
Andre tips
 • Sjekk litteraturlister for å finne annen aktuell litteratur
 • Ta utskrift av søkehistorikken
 • Oppslagsverk for helsefag står på hylle 58 i biblioteket
 • Hold orden på referanser
 • Sjekk at artiklene er vitenskaplige
bibliotekets hjemmeside
Bibliotekets hjemmeside
 • Hjemmesiden finner du enten via ITL

eller studentweben : http://student.uis.no/aktuelt/

 • Jobb smart - bruk biblioteket!
helsefagsider
Helsefagsider
 • Lenke fra bibliotekets hjemmeside til egne ressurssider for sykepleiestudenter.
 • Blogg med nyheter og tips
 • Powerpoint fra kurs legges på bloggen
hva er kildekritikk
Hva er kildekritikk?
 • Kildekritikk : kritisk behandling av kilder
 • Skille ut de kilder som har kvalitet og relevans fra de som ikke har det.
kriterier for kildekritikk
Kriterier for kildekritikk
 • Troverdighet
 • Objektivitet
 • Nøyaktighet
 • Egnethet
troverdighet
Troverdighet
 • Hvem har skrevet informasjonen?
 • Forfatterens kvalifikasjoner
 • Forfatterens anerkjennelse
 • Forfatterens institusjonelle tilknytning
 • Utgivers anerkjennelse
objektivitet
Objektivitet
 • Er dekningen objektiv eller partisk?
 • Er hensikten å overbevise eller å selge noe?
 • Er fremstillingen balansert slik at alle sider av en sak blir berørt?
n yaktighet
Nøyaktighet
 • Er kilden oppdatert?
 • Er informasjonen omfattende, detaljert og eksakt?
 • Er argumentasjonen saklig og konsistent?
 • Blir det henvist til andre kilder for informasjon om emnet?
egnethet
Egnethet
 • Hvilket emneområde dekker kilden?
 • Er emneområdet relevant for ditt informasjonsbehov?
 • Hvem er målgruppen for kilden?
til slutt husk oppgi alle kildene du bruker
Til slutt : Husk å oppgi alle kildene du bruker!
 • Manglende referering er juks
 • Viktig å kreditere andre for deres arbeid
oppsummering
Oppsummering
 • Ha en klar problemstilling
 • Gode søkeord både på norsk og engelsk er nøkkelen til et vellykket søkeresultat
 • Bestem hva slags litteratur du trenger
 • I bibsysAsk søker du ettter bøker. I fagdatabasene finner du artikler
 • Viktigste søketeknikker er ordstammesøk og søk på flere ord samtidig vha AND / OR
 • Kriterier for kildekritikk er : troverdighet, objektivitet, nøyaktighet og egnethet