slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Surovina pro prvostupňové zpracování dřeva PowerPoint Presentation
Download Presentation
Surovina pro prvostupňové zpracování dřeva

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 17

Surovina pro prvostupňové zpracování dřeva - PowerPoint PPT Presentation


 • 102 Views
 • Uploaded on

Surovina pro prvostupňové zpracování dřeva.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Surovina pro prvostupňové zpracování dřeva


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
surovina pro prvostup ov zpracov n d eva
Surovina pro prvostupňové zpracování dřeva

Dřevní surovinu dodanou z lesních závodů (lesního hospodářství) zpracováváme formou prvostupňového zpracování na materiály a polotovary které se dále zpracovávají formou druhostupňového zpracování nadalší polotovary nebo finální výrobky. Toto se děje na závodech prvostupňového zpracování dřeva, které mohou být:

 • pilařské - jejichž hlavními produkty jsou řezivo, přířezy a energetická štěpka.
 • dřevařské - jejichž hlavními produkty jsou dýhy, překližované materiály a aglomerované materiály.
surovina pro prvostup ov zpracov n d eva1
Surovina pro prvostupňové zpracování dřeva

Obr.2

Obr.1

Obr.3

Obr.4

Obr.7

Obr.5

Obr.6

surovina pro prvostup ov zpracov n d eva ii
Surovina pro prvostupňové zpracování dřeva II

Obr.10

Obr.8

Obr.9

Obr.12

Obr.11

Obr.13

surov d v sn 48 0050
Surové dříví (ČSN 48 0050)

Je možno rozdělit podle druhu sortimentu:

 • Sortimenty používané bez podélného dělení
 • Sortimenty používané pro výrobu dýh, řeziva a stavební účely
 • Sortimenty na výrobu buničiny a dřevoviny
 • Sortimenty pro průmyslové zpracování na výrobu aglomerovaných materiálů a pro chemické zpracování
 • Sortimenty určené na otop

Je možno rozdělit podle druhu dřeviny:

 • Jehličnaté
 • Listnaté tvrdé
 • Listnaté měkké
 • Skupiny dřevin - (u stavebního dříví se nerozlišuje SM, JD)
sortimenty pou van bez pod ln ho d len
Sortimenty používané bez podélného dělení

Sloupovina, sloupové výřezy - značí se S

Tyče - značí se TY (velmi tenké kmeny)

Tyčky - značí se TK (velmi tenké kmeny průměr horního čela do 30 mm)

Důlní dříví - značí se DO (slouží jako výdřevy do dolů)

Každý z těchto sortimentů má přesnou specifikaci dannou normami a technickými podmínkami.

sortimenty pou van pro v robu d h eziva a stavebn ely
Sortimenty používané pro výrobu dýh, řeziva a stavební účely

Jehličnaté průmyslové výřezy - značí se JPV

Listnaté průmyslové výřezy - značí se LPV

Obr.17

Obr.18

sortimenty pou van pro v robu buni iny a d evoviny
Sortimenty používané pro výrobu buničiny a dřevoviny

Vlákninové dříví - značí se VL

Obr.10

sortimenty pou van pro pr myslov zpracov n na v robu aglomerovan ch materi l a pro chemick ely
Sortimenty používané pro průmyslové zpracování, na výrobu aglomerovaných materiálů a pro chemické účely

Rovnané průmyslové dříví - značí se RPD

sortimenty pou van na otop
Sortimenty používané na otop

Palivové dříví - značí se P

Obr.20

Obr.19

podle druhu d eviny
Podle druhu dřeviny

Jehličnaté

Listnaté tvrdé

Listnaté měkké

Skupiny dřevin - u stavebního dříví se nerozlišuje SM, JD

Obr.21

Obr.22

Obr.23

Obr.25

Obr.24

Obr.26

Obr.27

surovina pro prvotn zpracov n kontroln test
Surovina pro prvotní zpracování -kontrolní test
 • V čem se liší sloupovina od tyčí a tyček?
 • Patří energetická štěpka do výrobků prvotního zpracování?
 • Čím produktem jsou překližky?
 • Čím se liší palivo od rovnaného dříví?
 • Jaký sortiment je palivo?
 • Jakým způsobem se rozděluje surový kmen?
surovina pro prvotn zpracov n kontroln test ii popis obr zk
Surovina pro prvotní zpracování - kontrolní test II - popis obrázků

Obr.28

Obr.30

Obr.29

Obr.32

Obr.33

Obr.31

surovina pro prvotn zpracov n kontroln test v sledky
Surovina pro prvotní zpracování -kontrolní test - výsledky
 • V čem se liší sloupovina od tyčí a tyček?
 • Sloupovina má větší průměr a jinou kvalitu.
 • Patří energetická štěpka do výrobků prvotního zpracování?
 • Patří.
 • Čím produktem jsou překližky?
 • Překližky jsou produktem dřevařské prvovýroby.
 • Čím se liší palivo od rovnaného dříví?
 • Kvalitou (vady jako hniloba se nesmí vyskytovat).
 • Jaký sortiment je palivo?
 • Je to sortiment s nejhorší kvalitou.
 • Jakým způsobem se rozděluje surový kmen?
 • Procesem sortimentizace.
surovina pro prvotn zpracov n kontroln test ii popis obr zk v sledky
Surovina pro prvotní zpracování - kontrolní test II - popis obrázků - výsledky

Sloupy-impregnované

Jehličnaté palivo

Tyče a tyčky

Obr.28

Obr.30

Obr.29

Neomítané řezivo

Štěpka

Listnaté palivo

Obr.32

Obr.33

Obr.31

d kuji za pozornost
DĚKUJI ZA POZORNOST

Použité zdroje:

KŘUPALOVÁ, Zdeňka. Nauka o materiálech: pro 1. a 2. ročník SOU učebního oboru truhlář. Vyd. 1. Praha: Sobotáles, 1999, 235 s. ISBN 80-859-2057-3.

NUTSCH, Wolfgang. Příručka pro truhláře. 1. vyd. Praha: Sobotáles, 1999, 540 s. ISBN 80-859-2060-3.

HADÁMEK, Luděk. Obr. 1-33