1 / 16

Barki Katalin projektmenedzser bkati@sek.nyme.hu

TÁMOP-3.2.4-08/1-2009-0011 2010.04.01 – 2010.10.15 Tudásbázis és disszemináció a Nyugat-magyarországi régióban az oktatás hatékonyságának javítására. Barki Katalin projektmenedzser bkati@sek.nyme.hu. Főiskolai és Kari Könyvtárigazgatók Egyesülete, 2010. 11. 04. A pályázati cél:

catherine
Download Presentation

Barki Katalin projektmenedzser bkati@sek.nyme.hu

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. TÁMOP-3.2.4-08/1-2009-00112010.04.01 – 2010.10.15Tudásbázis és disszemináció a Nyugat-magyarországi régióban az oktatás hatékonyságának javítására Barki Katalin projektmenedzser bkati@sek.nyme.hu Főiskolai és Kari Könyvtárigazgatók Egyesülete, 2010. 11. 04.

 2. A pályázati cél: • A Nyugat-magyarországi Egyetem közgyűjteményi hálózata és a közoktatási együttműködő partnerek könyvtárai hatékonyan támogassák: • - a formális oktatáson kívüli önálló ismeretszerzést, • a digitális írástudás fejlesztését, • a módszertani paradigmaváltás megvalósítását, • új tanulási stratégiák kialakítását, • a kompetencia alapú oktatás támogatását az óvodától a felnőttkorig, szolgálva az egész életen át tartó tanulást, • a távoli, 24 órán keresztül elérhető szolgáltatások fejlesztését.

 3. A pályázat célcsoportjai • egyetemi hallgatók és oktatók, • könyvtárosok, • könyvtárostanárok, • óvónők, • a szolgáltatások eredményeit hasznosító általános- és középiskolai diákok, • pedagógusok, • a régió lakosai.

 4. Együttműködők: A NymE Könyvtári Hálózatának tagkönyvtárai Apáczai Csere János Kar Könyvtára (Győr) Benedek Elek Pedagógiai Kar Könyvtára (Sopron) Geoinformatikai Kar Könyvtára (Székesfehérvár) Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar Könyvtára (Mosonmagyaróvár) NymE Központi Könyvtár és Levéltár (Sopron) Savaria Egyetemi Központ Könyvtára (Szombathely)

 5. Közoktatási intézmények • Szivárvány Óvoda, Szombathely • Mesevár Óvoda, Szombathely • Bercsényi Miklós Általános Iskola, Szombathely • Brenner János Óvoda, Általános Iskola és Kollégium (egyházi fenntartású), Szombathely • Gothard Jenő Általános Iskola, Szombathely • Neumann János Általános Iskola, Szombathely • Paragvári Utcai Általános Iskola, Szombathely • Reguly Antal Általános Iskola (német nemzetiségi nyelvet oktató iskola), Szombathely • Gépipari és Informatikai Műszaki Szakközépiskola és Kollégium, Szombathely • Kanizsai Dorottya Gimnázium, Szhely. • Nagy Lajos Gimnázium, Szombathely • Puskás Tivadar Fém- és Villamosipari Szakképző Isk. és Kollégium, Szhely. „Aranyhíd” Nevelési-Oktatási Integrációs Központ Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Szombathely Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Répcelak Térségi együttműködés: Berzsenyi Dániel Könyvtár, Szombathely Dr. Bendefy László Városi Könyvtár, Vasvár Galgóczi Erzsébet Városi Könyvtár, Győr Szakterületi együttműködés: OFI - Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum, Budapest Győr-Moson-Sopron Megyei Pedagógiai Intézet, Győr Zala Megyei Önkormányzat Pedagógiai Intézete, Zalaegerszeg .

 6. Fejlesztések – 1. félév • Cél: könyvtári adatbázisok bővítése retrospektív konverzióval (egyetemi és közoktatási intézmények). • Produktum: • Egyetemi tagkönyvtárak: 7858 rekord • Közoktatási könyvtárak: 4934 rekord • Eredmény a projekt végére: • A NymE újabb tagkönyvtárai kapcsolódnak be az Országos Dokumentum-ellátási rendszerbe. • A könyvtári weblapok megújítása, és többnyelvűvé tétele – elkészült: • Nyugat-magyarországi Egyetem Központi Könyvtára • Geoinformatikai Kar Könyvtára

 7. Olvasás-, könyvtárnépszerűsítő éskönyvtárhasználati programok Könyvtárhasználat Rendhagyó szakórák elektronikus környezetben szeptembertől 2 alk. Vakációzzunk együtt! Tábor: hátrányos helyzetűeknek Iránytű a Digitális erődbe! Tábor 7-8. oszt. tehetséggondozás Virtuális könyvtári séta Olvasás- és könyvtárnépszerűsítés Az élet dolgai (előadás) Vissy Károly 2010.09.24. Tini galopp a közoktatás számára, 2010.10.07.

 8. Nyilvánosság Könyvtár-népszerűsítő szóróanyag – 6 tagkönyvtár Virtuális könyvtári séta - egyben a használóképzés eszköze Nyitó projektnap (2010.05.10) Projekt weblap, nem vállaltuk, de készült mint a nyilvánosság legfőbb eszköze Reklámtárgyak rendezvényekhez

 9. Képzés Akkreditált képzések Irodalmi adatbázisok – KI akkreditáció elindítása Digitalizálás, digitális dokumentumok …- SZTAKI / akkreditáció elindítása Open Public Library – RPSZKK – sikeres akkreditáció Könyvtárpedagógia módszertana – FPI 20 fő tanúsítvány Szaktudás fejlesztése: Irodalmi adatbázisok, 2 fő (képzők képzése)

 10. Megvalósítás Megvalósítási időszak: 2010. április 1. – 2010. október 15. Projektcsoportok működése a projekt SZMSZ-ében meghatározott módon és gyakorisággal. Első félév összefoglalása: dinamikus, terv szerinti haladás, költségvetés ütemes követése. Elmaradás: MTA SZTAKI tanfolyami akkreditáció – indítás ismételt kérése (alapítási idő lejárata miatt)

 11. Nyilvánosság Sajtó: Nyomtatott sajtóközlemény: 3 Rádió: 4 Televízió: 2 Internet: 9 Webes technikák alkalmazása: Önálló projekt weblap http://www.bdf.hu/konyvtar/tamop Dokumentum-megosztás – Google Tagkönyvtárak között – blog Hagyományos: személyes kommunikáció e-mail, telefon

 12. Első félévi eredmények számokban Rekordok száma (7858, 4934) Akkreditált képzésben részt vevők száma: 22 Akkreditált tanfolyamok száma: 1 Nem formális képzésben részt vevők száma: 222 Használóképzésben részt vettek száma: 305 Elszámolás segítője: alprojektzárók Nyilvánosság biztosítása: Weblap – a könyvtár weboldaláról

 13. Alprojektzáró

 14. Köszönet • az Európai Uniós pályázati lehetőség kivívóinak, • az Európai Unió és • a magyar állam támogatásának. • Köszönet • a projektekben résztvevőknek, • a megvalósítóknak.

 15. Köszönöm a figyelmet!

More Related