Download
lessen voor effectieve crisiscommunicatie n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Lessen voor effectieve crisiscommunicatie PowerPoint Presentation
Download Presentation
Lessen voor effectieve crisiscommunicatie

Lessen voor effectieve crisiscommunicatie

155 Views Download Presentation
Download Presentation

Lessen voor effectieve crisiscommunicatie

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Lessen voor effectieve crisiscommunicatie Hans Siepel, 28 maart 2013

 2. Wat gaan we doen? • Antwoorden geven • Ongebruikelijk onderzoeksmethodiek • Vraagt iets van jullie? • Luisteren zonder mening!

 3. ONDERZOEKSMETHODIEK • Geen wetenschappelijke verhandeling • Mythologische wijsheid • Welk verhaal vertelt zichzelf • Bewustwording: ogen geopend en een andere werkelijkheid zien!

 4. FILMPJE MEMORIES 18 MAART http://www.uitzendinggemist.nl/afleveringen/1332492 en dan 16.45 en duurt tot 21.52 van de uitzending.

 5. Wat leert dit ons? • 100 procent effectieve communicatie • Verklaring? • Immateriële waarden • (wetenschappelijk) mensbeeld • Dit zijn we!!!

 6. Reputatie communicatie • Wat communiceert het? • Voorbeelden: Opstelten, Spies, Haren, Michael Boogerd • Andere voorbeelden: Beatrix en de Paus. • Eerste conclusies!

 7. Immateriële waarde • Wordt mee gecommuniceerd • Gaat om: oprechtheid, geloofwaardigheid, eerlijkheid, betrouwbaarheid • Feilloos gevoel voor (Van den Brink) • Nieuw collectief bewustzijn • Deze werkelijkheid bestaat niet in wetenschap en communicatievak!

 8. Nieuwe (communicatie) werkelijkheid • Egoloos is nieuwe (scheppende)macht • Mogelijk in netwerksamenleving • Macht communicatiemiddelen • ‘de nieuwe mens’ dient erkent te worden (Hello Goodbye, etc ) • Geen machines, maar bewustzijn! • Einde reputatiecommunicatie

 9. In den beginne was het Woord • Baanbrekend inzicht uit oude wijsheid • Schept werkelijkheden • Op basis immateriële waarde: altijd succesvol • Voorspelbaar resultaat

 10. Wat betekent dit voor crisiscommunicatie (1) • Wiens crisis? (Dienstbaarheid) • Publiekscommunicatie (maatschappelijke infobehoefte) • Niet sturen op beeldvorming en imago • Immateriële waarden als uitgangspunt in communicatie

 11. Wat betekent dit voor crisiscommunicatie (2) • Rol en belang media heroverwegen • Focus op ‘getroffenen’. • Inzet eigen middelen • Drie operationele doelstellingen: Informatievoorziening, schadebeperking en betekenisgeving

 12. Mythologische helden • Wat leren deze verhalen? • Vaste route • Overwinnen ego! • Uw rol als bestuurder in crisis • Betekenisgeving • 100 % effectieve communicatie

 13. Ik dank u voor de aandacht!