Download
f o s f o r p n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
F O S F O R P PowerPoint Presentation
Download Presentation
F O S F O R P

F O S F O R P

181 Views Download Presentation
Download Presentation

F O S F O R P

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. FOSFOR P P–0,11%3Cu3(PO4)2·Ca(OH)2fosforit 3Ca3(PO4)2·Ca(F,Cl)2apatit Ca5(PO4)3F organismusCa3(PO4)2, estery kyseliny fosforečné Výroba: 4 Ca5(PO4)3F + 12 SiO2+ 30 C  6 Ca3Si2O7+ 2 CaF2+ 30 CO + 3 P4 . Ca3(PO4)2+ SiO2Ca3Si2O7+ P2O5 2 P2O5+ 10 CO P4+ 10 CO4

 2. P P P 60° 2,21 P Elementární fosfor –modifikace černý P bílý P–b.t. 44,1°C b.v. 280,5°C úhel P–P–P 60° fosfor červený

 3. 223 pm 238 pm Modifikace fosforu –černý P (1) část jedné vrstvy orthorombického P (2) kubická forma, 4 elementární buňky (3)distorze (1) na kubickou formu

 4. 213 pm Modifikace fosforu –černý P romboedrická forma, část hexagonální vrstvy distorze na kubickou formu

 5. (k sousední vrstvě) Modifikace fosforu–fialový

 6. Hydridy fosforu PH3; P2H4 Ca3P2+ 3 H2O  3 Ca(OH)2+ 2 PH3 2 AlP + 3 H2SO4 Al2(SO4)3+ 2 PH3 P4+ 3 KOH + 3 H2O  PH3+ 3 KH2PO2P2H4 ; NH3 PH3pokles bazicity . PH4Cl + H2O  PH3+ H3O++ Cl– PH4I + KOH  PH3+ KI + H2O Fosfidy–Na3P, Ca3P2iontové Zn3P2, AlPpolymerní FeP, MnP, TiPintermetalické

 7. Cl + – Cl Cl Cl Cl P Cl Cl P Cl P Cl Cl Cl Cl Cl Cl Cl Halogenidy fosforu PCl5 = [PCl4]+ [PCl6]–. . .PBr5 = [PBr4]+ Br–

 8. Halogenidy fosforu P4+ 6 X24 PX3 2 PCl3+ 3 F23 PF3+ 3 Cl2 PX3+ X2PX5 2 PX3+ 3 H2O2 H3PO3+ 6 HX PX5+ H2OPOX3+ 2 HX 2 POX3+ 3 H2O2 H3PO4+ 6 HX

 9. Reakce halogenidů fosforu PCl3+ H2O  H3PO3+ HCl + CH3COOH  CH3COCl + H3PO3 + O2 POCl3 + S PSCl3 + Br2 PCl3Br2 + I2 P2I4 + ICl + Me2Zn  Me3P + ZnCl2 PCl5+ H2O H3PO4 + HCl + H2SO4 HSO3Cl + POCl3 + SO2 SOCl2+ POCl3 + H2S P2S5 + Cd PCl3 + CdCl2 + Na Na3P + NaCl

 10. (PO2)xpolymerní Oxidy fosforu motiv tetraedru P4 P4O6 P4+ 3 O2P4O6 P4O6+ H2OH3PO3 P4O6(PO2)xt> 480 (PO2)x+H2O  H3PO3+H3PO4 P4O10 P4O10+ H2OH3PO4 P4O10(sušidlo)

 11. P4O10 P4O6 P4O7 P4O8 P4O9 P4O10 Oxidy fosforu

 12. Oxidy fosforu (P2O5)x

 13. P4S10 β-P4S5 P4S3 α-P4S5 P4S9 P4S4 P4S7 Sloučeniny fosforu se sírou

 14. H3PO2HP(H2)O2pKA ~ 2tetraedr Oxokyseliny fosforu P4+3 KOH+3 H2OPH3+KH2PO2 . NaH2PO2 , Ba(H2PO2)2 Ba(H2PO2)2 + H2SO4H3PO2+BaSO4

 15. H3PO3H2P(H)O3 Oxokyseliny fosforu PCl3 + 3 H2OH3PO3 + 3 HCl Na2HPO3 · 5H2O; NaH2PO3; H4P2O5

 16. Kyselina difosforičitá H4P2O6

 17. Kyseliny fosforečné (HPO3)xx = 3,4 H3PO4 (NH4)2HPO4; Ca(H2PO4)2; KH2PO4 výroba: extrakční, termická H3PO4NaH2PO4Na2HPO4Na3PO4

 18. Kyseliny fosforečné H4P2O7 8 H3PO4+P4O106 H4P2O7 2 Na2HPO4 Na4P2O7 H5P3O10 2 NaHPO4+NaH2PO4Na5P3O10 . P10 – P12 cyklické

 19. Fosfor v organismu ATP

 20. Me Me P N N NMe MeN 117° NMe P P 100° P N N P MeN Me Me P 168 pm MeN 144 pm N N NMe Me Me Sloučeniny fosforu a dusíku velké množství organofosforových sloučenin P4(NMe)6 P2(NMe)6

 21. O–Et P Cl Cl Cl P N N Cl Cl P P N Cl Cl Další sloučeniny fosforu P + NP, N, S n PCl5+ n NH4Cl(PNCl2)n+ 4n HCl fosfazen příklady reakcí+ NH3 amidy + EtOH  estery (NPF2)3

 22. P6N7Cl9 (NPCl2)3 (NPCl2)5 Další sloučeniny fosforu

 23. Další sloučeniny fosforu stabilní židličková konformaceT metastabilní vaničková konformaceK (NPCl2)4

 24. (NPCl2)4 metastabilní forma K (vaničková konformace) stabilní forma T (židličková konformace) (NPCl2)5

 25. Arsen,AntimonaBismut As(10–4);Sb(10–5);Bi(10–5) . . . . . . . argenopyrit FeAsS2 auripigment As4S6As–insekticidy realgarAs4S4Sb + Pb–liteřina antimonit Sb2S3Bi–slitiny bismutit Bi2S3 Woodova slitinaBi, Pb, Sn, Cd = 4, 2, 1, 1 As4žlutý,As–kov kovalentní vazba v rovině Sb4t<190K,Sb Bi

 26. Reakce As, Sb, Bi 3As+ 5HNO3+ 2H2O  3 H3AsO4+ 5NO 2 As+ 3 H2SO4 2 H3AsO3+ 3SO2 . 6 Sb+10 HNO3 3(Sb2O5)·xH2O+10 NO 2Sb+ 6H2SO4Sb2(SO4)3+ 3SO2+6H2O . Bi+ 4HNO3Bi(NO3)3+ NO + 2H2O 2Bi+ 6H2SO4Bi2(SO4)3+ 3SO2+6H2O společné reakce . 4 M+ 3 O2M4O6(2 Bi2O3) 2 M+ 3 SM2S3 2 M+ 3 X22 MX3

 27. Sloučeniny As, Sb, Bi HydridyAsH3, SbH3Marsch-Liebig Halogenidy AsX3+ H2OAsOXH3AsO3AsO33- SbX3+ H2OSbOXH3SbO3SbO33- BiCl3+ H2OBiOCl AsF5, SbF5, SbCl5

 28. Halogenidy As, Sb, Bi [Sb3F16]–

 29. Oxidy As, Sb, Bi As4O6+ 12 H+ 4 As3++ 6 H2O As4O6 + 12 OH– 4 AsO33– + 6H2O Cu(AsO2)2 Scheeleova zeleň As2O5 AsO43– Sb2O3 Sb2(SO4)3 Sb2O5+ 2NaOH + 5H2O  2 Na[Sb(OH)6] . Bi2O3 Bi(OH)3 BiCl3+ H2O  BiOCl Bi(OH)3+3NaOH+Cl2 NaBiO3+2NaCl+3H2O

 30. O = C – O H – C – O –Sb– OH2 H – C – O O = C – O Sulfidy As, Sb, Bi 4 As + 6 S As4S6 As4S4 As2S3+ 3 Na2S  Na3AsS3 As2S5 Na3AsS4 . Sb2S5 Na3SbS4 · 9H2O As4S4

 31. Sulfidy Arsenu páryAs4(Td) - (a -) As4S3(C3v) páryAs4S6(Td) As4S4 (II) (CS) realgar-As4S4(D2d) As4S5 (C2v) -As4S4(D2d)

 32. NH 2 HN 2 OH As As HO Organické sloučeniny arsenu Arsphenamin(obchodní název Salvarsan) –lék na syfilis, První„organometalická“ sloučenina použitá v medicíně – objevil Paul Erlich v roce 1909