tatacara melapor diri pegawai lantikan baru bertukar masuk ke hospital kuala lumpur n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
TATACARA MELAPOR DIRI PEGAWAI LANTIKAN BARU / BERTUKAR MASUK KE HOSPITAL KUALA LUMPUR PowerPoint Presentation
Download Presentation
TATACARA MELAPOR DIRI PEGAWAI LANTIKAN BARU / BERTUKAR MASUK KE HOSPITAL KUALA LUMPUR

play fullscreen
1 / 18
Download Presentation

TATACARA MELAPOR DIRI PEGAWAI LANTIKAN BARU / BERTUKAR MASUK KE HOSPITAL KUALA LUMPUR - PowerPoint PPT Presentation

caspar
232 Views
Download Presentation

TATACARA MELAPOR DIRI PEGAWAI LANTIKAN BARU / BERTUKAR MASUK KE HOSPITAL KUALA LUMPUR

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. TATACARA MELAPOR DIRI PEGAWAI LANTIKAN BARU / BERTUKAR MASUK KE HOSPITAL KUALA LUMPUR • Pegawai dikehendaki melapor diri di Cawangan Perkhidmatan & Perjawatan, HKL • Laluan ke Cawangan Pekhidmatan & Perjawatan<KLIK disini> • Pembantu Tadbir (P/O) yang bertanggungjawab di Cawangan Perkhidmatan & Perjawatan akan memberi fail (Profil Peribadi) yang mengandungi dokumen-dokumen seperti berikut:- • Senarai dokumen <KLIK disini> • Cawangan Perkhidmatan & Perjawatan akan memberi Surat Penempatan yang telah ditetapkan kepada pegawai bersama dengan Surat Pengesahan Melapor Diri ke Jabatan berkenaan • Ketua Jabatan perlu mengembalikan Surat Pengesahan Melapor Diri ke Cawangan Perkhidmatan & Perjawatan dengan SEGERA

 2. TANGGUNGJAWAB PEGAWAI Pegawaihendaklah:- • HantarBorang HRMIS ke Unit Perjawatan, CawanganPerkhidmatan & Perjawatan - Laluanke Unit Perjawatan<KLIK disini> • HantarBorangPerisytiharanHartake Unit Tatatertib, CawanganPerkhidmatan & Perjawatan - Laluanke Unit Tatatertib<KLIK disini> • HantarBorang Program TransformasiMinda (PTM) keCawanganPengurusanLatihan - LaluankeCawanganPengurusanLatihan<KLIK disini> • HantarBorang Pas KeselamatankeBilik Pas Keselamatan, PejabatOperasi Polis Bantuan (ALPHA), CawanganKeselamatan • Borang LAMPIRAN 1 - Permohonan Kad Pengenalan Jabatan (smart card) • Borang LAMPIRAN 2 - Permohonan Kad Pengenalan Jabatan (sementara) • Borang LAMPIRAN 3 - Permohonan Kad Parkir (FASA II) • LaluankeBilik Pas Keselamatan<KLIK disini> 5. Hantar lain-lain dokumen ke Cawangan Perkhidmatan & Perjawatan • SenaraiDokumen <KLIK disini>

 3. Klik untuk “Close Up” Lokasi Cawangan Perkhidmatan & Perjawatan ANDA DI SINI

 4. Klik untuk “Close Up” Lokasi Cawangan Perkhidmatan & Perjawatan ANDA DI SINI

 5. ANDA DI SINI Klik untuk “Close Up” Lokasi Cawangan Perkhidmatan & Perjawatan

 6. ANDA DI SINI Klik untuk “Close Up” Lokasi Cawangan Perkhidmatan & Perjawatan

 7. CAWANGAN PERKHIDMATAN & PERJAWATAN DI SINI ANDA DI SINI KAUNTER INFORMASI Tel: 03-2695 6391

 8. CAWANGAN PERKHIDMATAN & PERJAWATAN DI SINI ANDA DI SINI KAUNTER INFORMASI Tel: 03-2695 6391

 9. CAWANGAN PERKHIDMATAN & PERJAWATAN DI SINI ANDA DI SINI KAUNTER INFORMASI Tel: 03-2695 6391

 10. CAWANGAN PERKHIDMATAN & PERJAWATAN CAWANGAN PERKHIDMATAN & PERJAWATAN DI SINI ANDA DI SINI KAUNTER INFORMASI Tel: 03-2695 6391

 11. UNIT PERJAWATAN TINGKAT 1 DI SINI PENGHANTARAN BORANG ANDA DI SINI KAUNTER INFORMASI Tel: 03-2695 6391

 12. UNIT TATATERTIB TINGKAT 1 DI SINI PENGHANTARAN BORANG ANDA DI SINI KAUNTER INFORMASI Tel: 03-2695 6391

 13. PENGHANTARAN BORANG ANDA DI SINI CAWANGAN PENGURUSAN LATIHAN DI SINI KAUNTER INFORMASI Tel: 03-2695 6391

 14. PENGHANTARAN BORANG ANDA DI SINI Klik untuk “Close Up” Lokasi BILIK PAS KESELAMATAN PEJABAT OPERASI POLIS BANTUAN (ALPHA) KAUNTER INFORMASI Tel: 03-2695 6391

 15. PENGHANTARAN BORANG ANDA DI SINI BILIK PAS KESELAMATAN PEJABAT OPERASI POLIS BANTUAN (ALPHA) DI SINI

 16. SENARAI DOKUMENCAWANGAN PERKHIDMATAN & PERJAWATAN • Borang Aku Janji • Borang Maklumat Pegawai (BORANG SPP 15/08/HKL) • Borang Maklumat Kakitangan (CPKHD/MAKLUMAT/12008(PIN 1/09) • Borang Maklumat Ibu Bapa Yang Sah (BORANG PP/21/09/HKL) • Borang Maklumat Bayaran Gaji & Nombor Keahlian KWSP • Borang Maklumat Peribadi Potongan Cukai Pendapatan Berjadual (PCB) • Salinan Kad Pengenalan • Gambar Ukuran Passport • Borang Tandatangan & Cop Pegawai (Perubatan Sahaja) • Salinan Ijazah dan Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) • Salinan Pendaftaran Sementara • Sijil Pendaftaran Ahli Farmasi • Borang Pendaftaran Houseman

 17. SENARAI DOKUMEN Cawangan Perkhidmatan & Perjawatan • Borang Aku Janji • Borang Maklumat Pegawai (BORANG SPP 15/08/HKL) • Borang Maklumat Kakitangan (CPKHD/MAKLUMAT/12008(PIN 1/09) • Borang Maklumat Ibu Bapa Yang Sah (BORANG PP/21/09/HKL) • Borang Maklumat Bayaran Gaji & Nombor Keahlian KWSP • Borang Maklumat Peribadi Potongan Cukai Pendapatan Berjadual (PCB) • Salinan Kad Pengenalan • Gambar Ukuran Passport • Borang Tandatangan & Cop Pegawai (Perubatan Sahaja) • Salinan Ijazah dan Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) • Salinan Pendaftaran Sementara • Sijil Pendaftaran Ahli Farmasi • Borang Pendaftaran Houseman Unit Tatatertib, Cawangan Perkhidmatan & Perjawatan • Borang Perisytiharan Harta Unit Perjawatan, Cawangan Perkhidmatan & Perjawatan • Borang HRMIS Cawangan Pengurusan Latihan • Borang Program Transformasi Minda (PTM) Cawangan Keselamatan • Borang LAMPIRAN 1 - Borang Permohonan Kad Pengenalan Jabatan (smart card) • Borang LAMPIRAN 2 - Borang Permohonan Kad Pengenalan Jabatan (Sementara) • Borang LAMPIRAN 3 - Permohonan Kad Parkir (FASA II).