IFRS’de Yorum Olanağı : IFRS için Ölüm Öpücüğü mü yoksa Başarıya Giden Yol mu ? - PowerPoint PPT Presentation

caspar
ifrs de yorum olana ifrs i in l m p c m yoksa ba ar ya giden yol mu n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
IFRS’de Yorum Olanağı : IFRS için Ölüm Öpücüğü mü yoksa Başarıya Giden Yol mu ? PowerPoint Presentation
Download Presentation
IFRS’de Yorum Olanağı : IFRS için Ölüm Öpücüğü mü yoksa Başarıya Giden Yol mu ?

play fullscreen
1 / 24
Download Presentation
IFRS’de Yorum Olanağı : IFRS için Ölüm Öpücüğü mü yoksa Başarıya Giden Yol mu ?
187 Views
Download Presentation

IFRS’de Yorum Olanağı : IFRS için Ölüm Öpücüğü mü yoksa Başarıya Giden Yol mu ?

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Prof. Dr. S. J. Maijoor (AFM) IFRS’de Yorum Olanağı : IFRS için Ölüm Öpücüğü mü yoksa Başarıya Giden Yol mu?

 2. IFRS’de Yorum Olanağı; Yeni Muhasebe Çağında CESR’inTepkisi ve Rolü İki ana konu: CESR Koordinasyon mekanizması Avrupa’da IFRS’nin yorumlanması için bir mekanizmaya ihtiyaç var mı?

 3. IFRS’de Yorum Olanağı; Yeni Muhasebe Çağında CESR’inTepkisi ve Rolü 1. CESR’in Koordinasyon Mekanizması

 4. 1. CESR’in Koordinasyon Sistemi A. AB’de IFRS’nin elde edilmesine ve uygulanmasına yönelik sürecin temel aktörleri B. IFRS çerçevesinin bazı özel unsurları Some specific elements of the IFRS framework C. CESR koordinasyon mekanizmasının açıklaması

 5. Standart Uygulama Süreci CESR-EECS -Uygulama kararları -Veri tabanı -SEC ile işbirliği -Onay Ulusal mahkemeler -Dava uzlaştırma Yetkili merciler -Ulusal uygulama sonrası -Ulusal uygulama öncesi Piyasa katılımcıları -Bilginin kullanıcıları -Piyasa disiplini Denetçiler -Denetim görüşü Menkul Kıymet İhraç Eden Kuruluşlar -Mali tabloların hazırlanması AB’de IFRS’nin elde edilmesine ve uygulanmasına yönelik sürecin temel aktörleri AB Adalet Mahkemesi -AB Kanununun yorumlanması Standartbelirleme süreci AB Komisyonu ve Parlamentosu -Onay kararı -OJ’de yayınlanma ARC -Onay görüşü EFRAG -onay tavsiyesi IASB - IFRIC -Standartlar ve yorumları -Teknik düzeltmeler Ulusal Standart Belirleyiciler -Yerel Yorumlar Akademisyenler, Denetim Firmaları (Teknik daireler.) -Muhasebe Öğretisi

 6. 1. CESR Koordinasyon Sistemi • Avrupa’daki finansal raporlama çerçevesi ve IFRS çerçevesinin • bazı özel unsurlarının rolü • Resmi IASB Standartları ve IFRIC Yorumları

 7. 1. CESR Koordinasyon Sistemi • Avrupa’daki finansal raporlama çerçevesi ve IFRS çerçevesinin bazı • özel unsurlarının rolü • Resmi IASB Standartları ve IFRIC Yorumları • Teknik Düzeltmeler

 8. 1. CESR Koordinasyon Sistemi B. Avrupa’daki finansal raporlama çerçevesi ve IFRS çerçevesinin bazı özel unsurlarının rolü • Resmi IASB Standartları ve IFRIC Yorumları • Teknik Düzeltmeler • Yerel (ulusal) yorumlar

 9. 1. CESR Koordinasyon Sistemi B. Avrupa’daki finansal raporlama çerçevesi ve IFRS çerçevesinin bazı özel unsurlarının rolü • Resmi IASB Standartları ve IFRIC Yorumları • Teknik Düzeltmeler • Yerel (ulusal) yorumlar • Standartların-yorumların açıklamaları

 10. 1. CESR Koordinasyon Sistemi B. Avrupa’daki finansal raporlama çerçevesi ve IFRS çerçevesinin bazı özel unsurlarının rolü • Resmi IASB Standartları ve IFRIC Yorumları • Teknik Düzeltmeler • Yerel (ulusal) yorumlar • Standartların-yorumların açıklamaları • Denetçilerin görüşleri

 11. 1. CESR Koordinasyon Sistemi B. Avrupa’daki finansal raporlama çerçevesi ve IFRS çerçevesinin bazı özel unsurlarının rolü • Resmi IASB Standartları ve IFRIC Yorumları • Teknik düzeltmeler • Yerel (ulusal) yorumlar • Standartların-yorumların açıklamaları • Denetçilerin görüşleri • Uygulama kararları

 12. 1. CESR Koordinasyon Sistemi B. Avrupa’daki finansal raporlama çerçevesi ve IFRS çerçevesinin bazı özel unsurlarının rolü • Resmi IASB Standartları ve IFRIC Yorumları • Teknik Düzeltmeler • Yerel (ulusal) yorumlar • Standartların-yorumların açıklamaları • Denetçilerin görüşleri • Uygulama Kararları • Piyasa Disiplini

 13. Standart Belirleme (onay) AB- Parlamentosu Onaylanan Standartlar ve Yorumlar (AB Kanunu) IASB IFRIC EFRAG(Avrupa Komisyonuna Tavsiye eder) AB - Komisyonu ARC Standartların Uygulanması IFRIC yorumları AB Ulusal Uygulayıcılar CESR- EECS IFRIC İhraç Edenler IFRIC açıklamaları Denetçiler

 14. İhraç Edenler Denetçiler AB Ulusal Uygulayıcılar CESR - EECS IFRIC IFRIC Açıklamaları IFRIC yorumları 1. CESR Koordinasyon Sistemi

 15. 1. CESR Koordinasyon Sistemi C. CESR koordinasyon mekanizmasının açıklaması • Mekanizmanın temel ilkeleri: • Uygulama kararlarının ve deneyimlerin resmi bir yapı içerisinde tartışılması • Tüm denetleyici kurumlar AB’deki ulusal uygulayıcılar tarafından alınan kararları dikkate alır • Uygulamaya yönelik bir referans araç olarak veri tabanının oluşturulması (kurallar kitabı şeklinde değil!)

 16. 1. CESR Koordinasyon Sistemi C. CESR koordinasyon mekanizmasının açıklaması • Koordinasyon mekanizmasının geliştirilmesine yönelik mevcut düşünceler : • IFRS’ye geçişin sebep olduğu belirli sorunlar • AB’deki diğer ilgili taraflarla etkileşim • Üçüncü ülkelerin menkul kıymetler düzenleme kurumları ile operasyonel işbirliği

 17. 1. CESR Koordinasyon Sistemi C. CESR’in koordinasyon mekanizmasının açıklaması • EECS: Avrupa Uygulayıcılar Koordinasyon Toplantıları • AB’deki finansal bilgi ile ilgili tüm uygulayıcıları kapsar (CESR üyesi olmayanlar dahil) • 27 ülkeyi temsil eden kişilerle iki ayda bir toplantı yapılır • Yerel uygulayıcılar tarafından alınan veya alınacak kararlar tartışılır • EECS Gündem Komitesi • EECS Veri Tabanı

 18. 1. CESR Koordinasyon Sistemi C. CESR’in koordinasyon mekanizmasının açıklaması • EECS Veri Tabanı: Uygulama kararları Veri Tabanı • Avrupa’daki ilgili tüm uygulama kararlarının toplanması • Hem eyleme dönük hem de eyleme dönük olmayan uygulama kararları • Hem uygulama öncesi hem de uygulama sonrası kararlar dahil • Yorumlarla ilgili bir kural kitapçığı değil!!

 19. 1. CESR Koordinasyon Sistemi C. CESR koordinasyon mekanizmasının açıklaması • EECS Veri Tabanı, üye yükümlülükleri • Yeni kararların zamanında sağlanması • Karar alırken veri tabanına danışılması • Mevcut kararların dikkate alınması • Açıkça tutarsızlık gösteren kararlarda uzmanlara danışılması

 20. IFRS’de Yorum Olanağı; Yeni Muhasebe Çağında CESR’inTepkisi ve Rolü 2. Avrupa’da Ibir IFRS yorumlama mekanizmasına ihtiyaç var mı?

 21. 2. Avrupa’da bir IFRS yorumlama mekanizmasına ihtiyaç var mı ? • CESR’in ilk görüşlerinden bazıları : • Uygun bir tutarlılık düzeyine ulaşılması çok önemli • AB’de halihazırda karmaşık bir görünüm mevcut • Yeni raporlama çerçevesi hakkında zamanında deneyim kazanma • Çok fazla ihtiyaç olmadığı sürece ilave bir enstitüye gerek yok • Yeni bir mekanizmanın maliyetinin ve faydalarının dengelenmesi

 22. 2. Avrupa’da bir IFRS yorumlama mekanizmasına ihtiyaç var mı ? • Akılda tutulması gereken önemli unsurlar: • IFRS’nin temel özelliklerinin korunmasının önemi - uluslararası - kural esaslı • AB’deki oyunculara uygulama hakkında daha fazla kılavuzluk sağlama isteği - gereken tutarlık seviyesi nedir? • IFRS’nin uygulama ve yorumlamasında üçüncü ülkelerdeki menkul kıymet ihraç eden kuruluşların rolü ne olacak?

 23. IFRS’de yorum olanağı: Ölüm öpücüğü mü?

 24. IFRS’de yorum olanağı: yoksaBaşarıya giden yol mu?